Zararınız ödenecek

21 Eylül 2010, Salı 05:00
AA

Bir bankanın reklam panosunun bulunduğu arazimde sökümde yangın çıktı ve zeytin ağaçlarım yandı. Bu zararla ilgili neler yapabilirim?  E.A.

Zaman zaman değişik olaylar nedeni ile sözünü ettiğim bir hususu tekrar hatırlatacağım. Herkes kusuru ile verdiği zararı tazmin etmek zorundadır. Şimdi sizin arazide yangın çıkarılmış. Öncelikle bu yangın nedeni ile bir tespit yaptırmanız tavsiye olunabilirdi. Bu tespiti mahkeme bilirkişi marifeti ile yapar. Ancak bu tespit çoğunlukla deliller ortadan kaybolma ihtimali olan hallerde yaptırılır.

[[HAFTAYA]]

Sizin olayınızda delillerin kolay kolay ortadan kalkacağı yok. Bu nedenle mahkemece tespit yaptırma ihtiyacınız da yok. Yapacağınız şey öncelikle ağaçların değerini hesaplamak. Sonra bu ağaçların yok olması nedeni ile ürün kaybını hesaplayacaksınız. Bunu da ağaç değeri üzerine koyacaksınız. Yangın nedeni ile arazide temizleme, ayıklama gibi işçilik gerekiyor ise bunu da katıp talep edeceksiniz. Benim tavsiyem önce kendilerine noterden bir ihtarname keşide edilmesi ve zararın faizi ile birlikte talep edilmesi. Verilecek makul sürede zararınız ödenmezse geriye dava açmak kalıyor. Bu halde arazinizin bulunduğu yer mahkemesinde tazminat davası açacaksınız.

Yok hükmündedir

Antalya’da yarısı tatilci olduğu için yarısı boş kalan apartmanımızda kat maliklerini toplayamıyoruz. Bu halde tabii ki aidat da toplanamıyor. Bir daire sahibi ilan tahtasına toplantı günü yazarak ikinci toplantıda dört kişi ile dışarıdan yönetici seçmiş ve aidat belirlemiş. Bu aidatı ödemeyenler var. Toplantı yasal mıdır? Aidatın ödenmesi gerekir mi? O.G.

Kat mülkiyetine tabi binalarda kat malikleri toplantısının nasıl yapılacağı yasada belirtilmiştir. Öncelikle toplantıya kimler çağrı yapar konusu vardır. Toplantıya, yönetici, denetçi veya kat maliklerinin üçte biri çağrı yapabilir. Bunların dışında çağrı yapılamaz. Yani sizdeki çağrı yapanlar yasal çağrı yapmamış. Sonra çağrı kat maliklerine imzalattırılan veya taahhütlü mektupla gönderilen davetiye ile yapılır. Oysa sizinki ilan tahtasına asılmış. Sonra yönetici sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Şimdi bakalım; kat malikleri toplantısında alınan kararlar ya yasalara uygundur, ya iptali gerekir veya ‘YOK’ hükmündedir. Yöneticinin yasal nisapla seçilmediği hallerde bu iptali gereken bir karardır ama iptale kadar geçerlidir. Ancak çağrı prosedürüne uyulmaması, yani ilan tahtasına asılan bir davetle yapılması, tebligatların yapılmamış olması artık iptali gerektiren bir karar olmayıp ‘YOK’ hükmündedir. Dolayısı ile dışarıdan alınan yönetici için geçerlidir denilemez, ödeme yapılamaz. Peki ne yapılır? Önce usulüne uygun davet yapılır. Davete rağmen kararlaştırılan iki toplantıda yönetici seçilmezse bu halde bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesinden yönetici tayini talebinde bulunulması gerekecektir. Bu halde dışarıdan yönetici tayini mümkündür