Zarara uğratan tazmin eder

Cuma, 28 Mayıs 2010 - 05:00

Apartmanımızda akan bir tesisat borusu vardı. Bunu cebimden yaptırdım. Şimdi apartmandan almak mümkün mü? Mümkün ise yöneticiden talep edebilir miyim? K.L.

Apartmanda bir aksaklık, onarılması gereken bir yer varsa bu mutlaka yapılacaktır. Bunun için kat maliklerinin toplanması falan beklenmez. Bunu yöneticinin yaptırması gerekir. Ancak yaptırmadığı takdirde kolundan tutup götürüp yaptırtmak da mümkün değil. Dolayısı ile iş başa düşüyor.
Yani en mağdur olan kat maliki bunu yaptırır ve sonra parasını bağımsız bölüm maliklerinden arsa paylarına göre alır. Bunun için icra takibi yapmak ya da doğrudan dava açmak mümkün.
Parayı bağımsız bölüm maliklerinden istemek mümkün. Çünkü borçlusu bağımsız bölüm malikleridir. Fakat yöneticinin bu parayı ödemek diye bir borcu yoktur. Şayet yöneticinin kusuru ile bir zarar doğmuş ise o başka. Hem bu kişinin yönetici olması da gerekmez. Örneğin bir kat maliki kusuru ile sizi zarara uğratırsa tazminatı doğrudan doğruya bu kişiden talep etmek gerekecektir.

Paylar belli
Kayınpederim sekiz ay önce vefat etti. Geriye ev ve araziler kaldı. Mirasçı olarak bir eş ve üç çocuk var. Ancak bir çocuk payına razı olmadı dava açtı. Dava açtığında payı artar mı? Davayı kaybedersek masrafları biz mi öderiz? E.Ç.

Bizim hukukumuzda mirasçılar derecelendirilmiştir. Birinci derece mirasçılar, ölenin çocukları ve onların da çocukları yani alt soydur. İkinci derece mirasçılar ana-baba ve kardeşlerdir. Üçüncü derece mirasçılar ise büyük anne-büyük baba, amca, hala, dayı, teyzelerdir. Bunların ne oranda miras payı alacakları da yine kanunda belirtilmiştir.
Sağ kalan eş bu derecelerden hiçbirine girmez. Sağ kalan eşin durumu özeldir. Birinci derecede mirasçı varsa, miras onlar arasında paylaştırılır, bir üst dereceye miras payı geçmez. Yani dava açmakla pay artırılamaz. Olaya gelince. Olayda bir eş ve üç çocuk var. Eşin miras payı ‘dörtte bir’dir. Geri kalan dörtte üç çocuklar arasında eşit paylaştırılır.
Sizde üç çocuk var. Her birine dörtte bir pay düşer. Yani anne ve çocuklar eşit pay alır. Bu durumda da payı artırmak için yapacak bir şey yoktur. Bir vasiyetname varsa durum değişebilir. Yok ise davanın kazanılma şansı da yoktur. Ancak bilmediğim bir başka nedenle davayı kaybederseniz elbette mahkeme masrafları ile karşı tarafın avukatlık ücretini ödeyeceksiniz.