5G, 10 yıl içinde küresel ekonomiye 8 trilyon dolar ekleyecek

5G, 10 yıl içinde küresel ekonomiye 8 trilyon dolar ekleyecek

Nokia'nın hazırladığı son araştırmaya göre 5G, 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 8 trilyon dolar değer katma potansiyeline sahip. 5G Business Readiness Report başlıklı araştırmada dünya çapındaki işletmelerin 5G’yi benimseme oranları inceleniyor ve 5G’nin tümüyle uygulamaya konmasına giden yolda sektörler arası bir akış ortaya konuluyor.

20 Ekim 2020, Salı 22:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Söz konusu rapor, 5G’nin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemeye ve inovasyonun önümüzdeki on yılını belirlemeye yönelik potansiyelinin altını çiziyor. COVID-19 salgınının, özellikle dijital olarak en az gelişmiş endüstriler arasında dijitalleşmeyi hızlandırarak orta ve uzun vadede 5G'nin değer yaratma potansiyelini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca 5G'nin uygulamaya konulması ile işletme performansı arasında net bir bağıntı ortaya konuluyor. Gelişmiş düzeyde 5G’yi benimseyen şirketler, COVID-19 sonrasında verimlilikte net artış (+%10) elde eden tek grup olurken, pandemi sırasında müşteri bağlılığını korumayı veya artırmayı başaran tek grup da onlar oldu.  

5G bakımından olgun şirketler ayrıca emsallerine göre çok daha hızlı büyüyor: 5G olgunluğunun en ileri iki aşamasını temsil eden genişleme aşamasındaki şirketlerin %49’u ve uygulama aşamasındakilerin %37’si, planlama aşamasındakilerin %20’sine, keşif aşamasındakilerin %11’ine ve pasif aşamadakilerin %5’ine göre geçen yıl daha hızlı büyüme kaydettiler. Bu sonuçlar, 5G açısından en olgun şirketlerin aynı zamanda muhtemelen genel dijital dönüşüm bakımından en ileri şirketler olduğunu ve işletme performansı bakımından en yüksek etkiyi gösterdiklerini ifade ediyor.

Covid-19’un yol açtığı ekonomik güçlüklere rağmen, 5G yatırımlarında küresel bir patlamayla birlikte, önümüzdeki 5 yıl boyunca büyük şirketlerin %72’si 5G’ye yatırım yapacak. Raporda, işletmelerin dijitalleşmeyi hızlandırma arayışına yönelmesiyle birlikte önümüzdeki üç yıl boyunca yatırımlarda hızlı bir yükseliş tahmin ediliyor. Tüm bölgelerdeki şirketlerin üçte biri, önümüzdeki 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmadıkları takdirde rakiplerinin onları geçmesinden korkuyor.

Nokia'nın 5G Business Readiness Model (5G İşletme Hazırlık Durumu Modeli) Avustralya, Almanya, Finlandiya, Japonya, Suudi Arabistan, Güney Kore, İngiltere ve ABD’yi içeren 8 ekonomi genelinde şirketlerin %50’sinin 5G açısından olgun olarak sınıflandırılan %7’lik kesim ile karşılaştırıldığında, 5G’ye hazırlık bakımından ilk planlama, denemeler ve uygulamaya konma arasında orta seviyede yer aldığını gösteriyor. 

Ancak coğrafyalar arasında önemli farklar görülüyor: Suudi Arabistan’daki kuruluşların %13’ü, ABD’dekilerin ise %12’si 5G açısından olgun olarak sınıflandırılırken, bu oran Almanya (%3), Finlandiya’da (%2) ve İngiltere’de (%4) 20’de birin bile altında. 

Bu, pek çok kuruluş uygulama aşamasında iken, diğer çoğu kuruluş için sürdürülmeye devam eden denemeler, pilot uygulamalar veya kırsal konumlar ya da filo hizmetleri için sınırlı 5G bağlantıları ve 5G cep telefonları gibi erken kurulum aşamaları anlamına geliyor. 

Ortalama olarak, 5G’yi benimsemenin önemi iyi bir şekilde anlaşılmış olsa da önemli bir yatırım boşluğu bulunuyor. Karar vericilerin %86’sı, 5G için bir tür stratejiye sahip olduklarını ifade ederken, üçte birinden fazlası ise, önümüzdeki 3 yıl içinde 5G’ye yatırım yapmadıkları takdirde rakiplerinin onları geçmesinden korkuyor. Ancak şu anda sadece %15’i 5G’nin uygulamaya konulmasına yatırım yaparken, işletmelerin dörtte birinden fazlasıysa (%29) önümüzdeki 5 yıl içinde hiçbir 5G yatırımı planlamıyor.

Benimsemenin önündeki engeller

Ekosistemin uygunluğu: Karar vericilerin %28’i, kent merkezleri dışında temel altyapı uygunluğunun sınırlı olmasını bir engel olarak görüyor.

Eğitim ve anlaşılma: %17’si, kendi şirketlerindeki karar vericilerin 5G’yi anlamamasını, %14’ü ise kendilerinin bu konuda yeterince bilgiye sahip olmamasını önemli bir engel olarak belirtiyor.

Farkındalık: Teknoloji satın alanların beşte birinden fazlası (%22), 5G’yi uygulamaya koymanın işletmeleri için şu anda bir öncelik olmadığını belirtiyor.

Maliyet ve karmaşıklık: %15’i, şirketlerinin gerekli teknolojileri uygulayabileceğinden emin olmadıklarını ifade ediyor.

Güvenlik: Üçte birinden fazlası (%34), 5G’nin güvenliğinden endişe duyduğunu belirtiyor.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2020’nin En İyi Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları belli oldu