8 soruda 'Şike Davası'

Spor Hukukçusu Gazi Üniversitesi öğretim üyesi avukat gaye Günay akşam Yargıtay tarafından açıklanan şike kararını Posta.com.tr için değerlendirdi

17 Ocak 2014, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yargıtay’ın kararı onamasından sonra; 1- Aziz Yıldırım ne kadar hapis cezası çekecek?5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu 107. maddesi uyarınca örgüte ilişkin suçlardan toplam ceza süresinin 3/4'ü adi suçlardan ötürü ise 2/3 oranında ceza çekilir.Bu kapsamda şike ve teşvik priminden 3 yıl 9 ay ceza almış olduğundan 2/3'ü 30 ay eder.Örgüt suçundan ise 2 yıl 6 ay ceza almış olduğundan 3/4'ü 22,5 aydır.Aziz Yıldırımın almış olduğu toplam çekeceği ceza 52,5 aydır bu da yaklaşık 4 yıl 3 ay eder. Yatmış olduğu 1 yıl tutukluluk süresi bu sürelerdenayrı ayrı düştüğünde kalan yatacağı ceza süresi yaklaşık olarak 2 yıl 4 aydır.

2- Başka bir itiraz mahkemesi kaldı mı?Ceza yargısı doğrultusunda bu aşamadan sonra ancak Ceza Muhakemeleri Kanunu 308. madde uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Yargıtay Ceza Genel Kuruluna itiraz etme yetkisi vardır.Eger buradan da itirazın kabulüne yönelik bir karar çıkmazsa ilgililerin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı mevcut olup en son olarak da buradan da aleyhe bir karar çıkarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapma hakları bulunmaktadır.

3- Örgüt ve şike suçu kararı açıklandı. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilebilir mi?6222 sayılı yasanın 18. maddesinin 10. fıkrası ve ilgili yönetmeliği 11/ç ,12/r maddeleri doğrultusunda güvenlik tedbiri olarak seyirden men cezası alan kişilerin yasak süresince spor klüplerinde yönetici olamayacakları açık olduğundan bu süre boyunca Aziz YILDIRIM başkanlık yapamayacaktır.Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı tamamlandıktan itibaren 2 yıl geçmesi ile sona ereceğinden "6222 sayılı yasa 18.(10) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz; spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev yapamaz."

4- Federasyondan yeniden bir yargılama kararı çıkabilir mi?Hukuken Hukuk Muhakemeleri Kanununun 375. maddesi uyarınca bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları,konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hüküm de kesinleşmiş ise söz konusu karara ilişkin yeniden yargılama yapılabilmesi mümkündür.Spor yargısında da Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatının kararların kesinliği başlıklı 14. maddesi 2. fıkrası gereğince Hukuk Muhakemesi Kanununun kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın yenilenmesi hakkındaki hükümleri saklıdır denilmekte olup yargılamanın iadesine ilişkin hususların sportif yargıda da uygulanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu taktirde ilgililerin başvurusu üzerine1. alternatif:TFF Tahkim Kurulu yargılamanın yenilenmesine ilişkin HMK m.375 ve TFF Tahkim Kurulu Yönetmeliği m.14'ü ve 18.19. maddeleri beraber değerlendirerek farklı çıkan yargı kararını esas alıp yargılama

2.alternatif.TFF Tahkim Kurulu, sportif yargılamaya ilişkin kurallar ve delillerin değerlendirilmesi kendi sportif yapısı içerisinde farklı kurallar bütününe tabidir, aynı deliller mevcut Federasyon kurallarına göre değerlendirilmiş ve sportif kurallar uyarınca bu neticeye varılmıştır diyebilir.Nitekim biri spor hukuku içerisinde disiplin yargılaması diğeri ise ülke kanunlarına göre ceza yargılamasıdır. Spor hukukuna ilişkin kurum ve kuruluşlarca hürriyeti bağlayıcı ceza veya adli para cezasına hükmedilemeyeceği gibi adli mahkemelerce de spor disiplini ile ilgili karar verme yatkileri bulunmamaktadır.Burada bir eylem ve disiplin ve adli yargıya göre iki farklı yargılama usulü sözkonusudur. Burada Tahkim kurulu karar verirken adli mahkemelerden bağımsız olup adli mahkemede tahkim kurulundan bağımsızdır verilen kararlar nitelik ve işlev açısından farklıdır ve Anayasa 59. maddesi hükmü doğrultusunda da bu kurallar kesinlik kazanmıştır.TFF Müsabaka Talimatı 26. maddenin uygulanmasına ye

5- Şampiyonluk Trabzonspor verilebilir mi?Tahkim Kurulunun 1. alternatife uygun değerlendirme yapması halinde şampiyonluk TFF müsabaka talimatı 26. madde doğrultusunda Trabzonspora verilebilir.Ancak TFF'nin yapmış olduğu açıklamaların da desteklemiş olduğu üzere benim şahsi görüşüm de TFF'nin sportif yargılamanın kendi içerisinde kendi kurallarına uygun olarak sonuçlandırıldığından ve adli yargı ile spor yargısının birbirinden farklı olduğundan ve TFF'yi spor hukukunun bağladığından bahisle AY.m.59 kapsamındaki tahkim kurulu kararlarının kesinliğinden bahisle yargılamanın yenilenmesi yoluna ilişkin işlem başlatmayacağı yönündedir.

6- Şike davası (ÖYM Ek 2. Madde kaldırılırsa) yeniden görülürse Aziz Yıldırım bu süreçte hapiste mi olur? Ya da hapis yatmaz ise başkanlığa devam edebilir mi?Bu hususa ilişkin olarak yasalaşan metnin içeriği önemli olup hangi hususların kapsam içerisine alınacağına bakmak lazım.Ancak bu hususu da kapsar şekilde bir yasa çıkacak olursa yasa metnine göre yeniden yargılanma gündeme gelebilir.

7- Bu karardan sonra UEFA ‘dan TFF’ya baskı gelebilir mi? UEFA için önemli olan adli yargı kararlarından ziyade CAS kararıdır çünkü UEFA da belirtmiş olduğumuz prensip kararı doğrultusunda spor hukuku kurallarına ve sportif yargılamaya öncelik verir.Bu kapsamda CAS'ın vermiş olduğu kararın aksine bir kararın verilmiş olması gündeme geldiğinde yargılamanın yenilenmesi noktasında TFF'nun harekete geçmesi için UEFA TFF'ye uyarıda bulunabilir.İlgili UEFA kuralları ve uluslararası mevzuat dahilinde ülke Federasyonlarının CAS kararları ile bağlı olacağı güvence altına alınmıştır.Bu noktada TFF'nun yargılamanın yenilenmesi yoluna gitmesi sportif yargılama dahilinde zaruri bir hal alacaktır.

8. Bağlantılı soru. UEFA kişilerle ilgili kararını açıklamamıştı. A- Yargıtay kararı bekleniyorduB- UEFA disiplini bu suçun yerel olduğunu düşünüp bu yüzden kişilerle ilgili ceza vermedi. Verme yetkisi de yok. Şimdi ne olur?CAS'ın gerekçeli kararı işe son noktayı koyar.TFF'den farklı bir karar olması halinde yargılamanın yenilenmesi noktasında tartışmalar sözkonusu olabilir.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lille şampiyonluğunu ilan edebilir! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik...