AGİT gözlemcileri kimdir? Seçim ve referandumları nasıl izliyorlar?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 16 Nisan referandumunu izlemek üzere Türkiye'de görevlendirdiği gözlemci uzmanlar çeşitli illere dağılarak temaslarda bulunmuş ve kimi sandıklarda da oy verme sürecini takip etmişti. Peki AGİT görevlileri bu gözlemi nasıl yapıyor?

17 Nisan 2017, Pazartesi 15:29
A A
AGİT gözlemcileri kimdir? Seçim ve referandumları nasıl izliyorlar?
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), üye ülkelerin daveti ile seçimleri izliyor. Türkiye 16 Nisan'da seçim değil referandum yapılacağı için AGİT'i davet etmekte tereddüt etmiş ve bu daveti bir süre geciktirmişti. Sonrasında gözlemcileri davet etme kararı verildi.

Ankara'daki geniş bir ekibin dışında 24 AGİT gözlemcisi gittikleri illerde siyasi partiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve gazeteciler ile görüşerek propagandaların eşit koşullarda yapılıp yapılamadığını ve fikir özgürlüğünün önünde engeller bulunup bulunmadığını araştırıp ara raporlar hazırlıyor.

AGİT daha önce de bazı seçimlerde yaklaşık 100 kadar gözlemci görevlendirmişti. 
 

NEYİ GÖZLEMLİYORLAR? 


Türkiye’nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı AGİT’in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu, insan hakları ve temel özgürlüklerin mutlak güvence altına alınması, hukukun üstünlüğüne bağlı kalınması, demokratik ilkelerin desteklenmesi konularında katılımcı ülkeleri destekliyor.

Bu kapsamda seçim gözlemciliği de önemli bir yer tutuyor. AGİT gözlemci heyetleri katılımcı ülkelerde seçimlerde temel hakların ne ölçüde korunduğu, eşitlik ve siyasi çoğulculuğun hangi oranda teşvik edildiğini mercek altına alıyor. Gözlemlerini rapora yansıtıp ilgili ülkeye süreçlerin iyileştirilmesine dönük önerilerini iletiyor.
 

TÜRKİYE'DEKİ MİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?


Uluslararası gözlem misyonu, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (AGİT/DKİHB), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) ortak çalışmasıdır... 

Bu ortak girişimde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB’den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemci yer alıyor.
 

Uluslararası Örgüt Künyesi


Örgütün Amacı: AGİT, güvenliğin üç boyutunda (siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani) ilke, norm ve standartlar geliştirmekte, yükümlülüklerin uygulanma durumlarını izlemekte, esnek müzakere ve siyasi diyalog forumu teşkil etmekte, ayrıca katılımcı Devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarına destek ve yardım işlevi görmektedir. 

Üye Ülkeler:

AGİT katılımcısı 57 Devlet ile Akdenizli ve Asyalı İşbirliği Ortağı ülkelerinin listesi:


AGİT KATILIMCISI DEVLETLER

• ABD    • İngiltere      • Monako  •Almanya      • İrlanda      • Norveç Andorra      • İspanya      • Özbekistan • Arnavutluk      • İsveç      • Polonya  •Avusturya      • İsviçre      • Portekiz  •Azerbaycan      • İtalya      • Romanya •Belarus      • İzlanda      • Rusya •Belçika      • Kanada      • San Marino •Bosna-Hersek      • Karadağ      • Sırbistan •Bulgaristan      • Kazakistan      • Slovakya •Çek Cumhuriyeti      • Kırgızistan      • Slovenya •Danimarka      • •Letonya      • Tacikistan •Ermenistan      • Lihtenştayn      • Türkiye •Estonya      • Litvanya      • Türkmenistan •Finlandiya      • Lüksemburg      • Ukrayna •Fransa      • Macaristan      • Vatikan GKRY      • Makedonya      • Yunanistan •Gürcistan      • Malta      •Hırvatistan      • Moğolistan      •Hollanda      • Moldova     


AKDENİZLİ İŞBİRLİĞİ ORTAKLARI


• Cezayir    • Fas    • İsrail

• Mısır    • Tunus     • Ürdün


ASYALI İŞBİRLİĞİ ORTAKLARI

• Afganistan    • G.Kore    • Japonya

• Tayland    • Avustralya


Türkiye’nin Üyelik Durumu:

Türkiye Örgütün kurucu üyelerindendir.
 

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 2017 anayasa değişikliği referandumu sonrası gazete manşetleri