Hangi gezegen hangi burcu yönetiyor?

Her bir burcun yöneticisi ve güçlü olan bir gök cismi var ve bu gezegenlerin burçlara etkisi çok büyük. Peki sizin burcunuzu hangi gezegen yönetiyor?
03 Eylül 2018, Pazartesi 15:30

Koç Burcu = Mars

Koç burcu Zodyak’ta birinci evde bulunur.  Yönetici gezegeni Mars’tır. İnsanin fiziksel görünüşü, bencil çıkarlarını, karakter niteliklerini, dış etkenlere uyumlarını ve tepkilerini tanımlar. Kişinin ruh bilimi ve davranışlarını etkiler.Birinci ev kişiliğin bilinçlenmesini etkileyen fakat kontrolümüzün az olduğu yaşama başlanan çevreyi simgeler. Birinci evi etkileyen iki gezegen vardır. Mars ve Plüto. Ayrıca birinci evde bulunan başka gezegenlerde kişinin aktivitelerini belirler.

Boğa Burcu= Venüs

Boğa burcu Zodyak'’ta ikinci evde bulunur.  Yönetici gezegeni Venüs'’tür. Para, sahip olunacak mal, mülk, mali durum ve iş hayatını, keza ticari yetenekleri, güvenliği ve ekonomik sorunları etkiler. İkinci evin şifresi kısaca para ve maddedir. Bunlarla bağımlı olan lüks, konfor, servet, gelir ve ticari yetenekler, kazanma becerisi, değerlendirme peşinden gelir. İkinci evin yönetici gezegenleri Venüs ve Ay’dır. İkinci evde bulunan gezegenlere kişinin parasal ve maddesel tüm yeteneklerini ve ekonomik seçeneklerini belirler.

İkizler Burcu = Merkür

İkizler burcu Zodyak'’ta üçüncü evde bulunur.  Yönetici gezegeni Merkür'’dür.Kardeş ilişkileri, iletişim, öğrenim, kısa yolculukları, çevre ilişkilerini ve kısa süreli planları etkiler. Üçüncü evi tanımlayan şifre entellektüelik, yakın çevre ve kısa yolculuklar şeklindedir. Üçüncü evde bulunan gezegenler kişinin yakın çevresi ile ilişkilerini, düşünce ve davranışlarını, toplumda var olma mücadelesindeki zihinsel tavrını etkiler.

Yengeç Burcu = Ay

Yengeç burcu Zodyak'’ta dördüncü evde bulunur.  Yönetici gezegeni Ay’dır. Kişinin doğumunu, ev yaşamını, olanaklarını, anne ve baba ile koşullarını, yaşam sonu şartlarını, kişisel bağlılıklarını etkiler. Dördüncü evin aile ve yuvayı temsil ettiğini görüyoruz. Doğal gezegeni Ay olmasına rağmen güçlü gezegenler olarak Jüpiter ve Neptün de etkilidir. Bu ev kendimizin oluşturduğu çevre koşullarını yönetir. Yaşam boyunca elinden geldiğince bir temel ilke oluşturur kişi. Bu da daha çok içinde bulunduğu ev ortamında kendini gösterir.

Aslan Burcu = Güneş

Aslan burcu Zodyak'’ta beşinci evde bulunur.  Yönetici gezegeni Güneş’tir. Çocuklarını, eğlence ve zevk yasamını, aşkları, tutkuları, sosyal etkinliklerini, alacağı riskleri ve atılacağı serüvenleri etkiler. Beşinci ev yaratıcılığı belirleyen evdir. İnsanin toplum yaşamında var olma kavgası, fiziksel ve zihinsel bir yaratıcılık getirir. Beşinci ev kişinin çocuklarını, tüm güzel sanatları, aşk ilişkilerini, sosyal çevresini, eğlence eğilimini, kumar ve maddi spekülasyonları yönetir. Bundan başka çocuklarının ilk öğretim durumunu, spor çalışmalarını, yaratıcılık yönünden kişinin başarısını ve toplumda sevildiğini gösterir. Beşinci ev başka bir deyişle dinamik gücümüzle yaşantımızda değiştireceğimiz tüm eylemlerin idare edildiği yerdir.

Başak burcu = Merkür

Yönetici gezegeni Merkür'dür. Kafayı kullanma becerisini, çalışma yöntemlerini kişisel çabaları, fiziksel ve duygusal sağlığı etkiler. Altıncı ev işle ilgilidir ve yararlı sonuca ulaşmak için aklı kullanma yeteneğini gösterir. Bu evdeki gezegenler ve bulunan burcun karakteri oluşan bakış açıları kişinin işine yaklaşım tarzını, metodunu, hizmetlerinin yorumunu, yararlı hedeflere ulaşmak için kafasını pratik ve olumlu biçim de kullanma yeteneklerini gösterir.Burçlar kuşağında Zodyak’in ilk altı evi kişisel bilgileri içerir. Yaşantının büyük bir kısmı da toplum içinde ve başka insanlarla temas içinde geçer. Bu nedenle bundan sonra gelen altı ev toplum ilişkileri ile bağımlıdır. Kişinin yaşadığı topluma uyumunu, etkileşimini ve bunlara tepkisini ortaya koyar.

Terazi Burcu = Venüs

Terazi burcu Zodyak'’ta yedinci evde bulunur.  Yönetici gezegeni Venüs'’tür.Yabancılarla tüm ilişkilerini, seçilecek es tipi ve evliliği, ortakları, yakın dostlukları, dostlukları ve toplum yaşamını etkiler.Yedinci ev kişinin evliliğini, dostluklarını, ortaklıklarını ve toplum hayatını belirler. Bu ev başkaları ile tüm ikili ilişkileri, kişinin eylemlerini, bunlara karşı başkalarının tepkilerini belirtir. Yedinci ev ayni zamanda seçilecek eşin tipini ve ortağın niteliğini tanımlar.Yedinci evin yönetici gezegeni Venüs olduğu gibi güçlü gezegen de Satürn’dür. Satürn etkisinden dolayı toplum çalışmaları ve bunların kişi üzerinde etkileri de yedinci ev kapsamındadır

Akrep burcu = Mars-Plüton

Akrep burcu Zodyak’in sekizinci evinde bulunur.  Yönetici gezegeni Mars-Plüton'’dur. Birleşik kazançlar, ortak evliliğe ait paralar, mistik deneyimler,katılım özellikleri, miraslar, cinsellik, ölüm nedeni, bilinçaltı, kişinin yararları. Sekizinci ev kişisel sahiplenmeyi temsil eden ikinci evin karşıtıdır. Dolayısıyla birleşik ve toplumsal kazançların yapıcısıdır. Burası miras veya ortak çalışmaların ürünü olan gelirlerin temsilcisidir.

Yay burcu = Jüpiter

Yay burcu Zodyak'’ta dokuzuncu evde bulunur.  Yönetici gezegeni Jüpiter'’dir. Kişinin ruhsal yaşamını, öğrenimini, uzun yolculuklarını, kanuni işlerini, düşlerini, uzak ülkelerdeki durumunu etkiler. Dokuzuncu ev din, felsefe, kanun ve kişisel edinimli eğitimi temsil eder. Uygarlığa yerleşen bütün kurumlarla bağımlı etkenleri belirtilir.

Oğlak burcu = Satürn

Oğlak burcu Zodyak'ın onuncu evinde bulunur.  Yönetici gezegeni Satürn’dür.Kişinin kariyerini, politik yaşamını, niteliklerini, yaşamda iniş ve çıkışlarını, tüm uğraşları ve meslek yaşamını etkiler.

Kova burcu = Uranüs

Kova burcu Zodyak’in onbirinci evinde bulunur.  Yönetici gezegeni Uranüs’dür. Dostları, umutları, arzu ve dilekleri, sosyal değerleri, yardımlaşmayı ve zihinsel özgürlüğü etkiler. Onbirinci ev kisinin arkadaş edinme, topluluk kurma, görüşme ve evrensel konularda çalışma yeteneğini belirler.

Balık burcu = Neptün ve Jüpiter

Balık burcu Zodyak’in onikinci evinde bulunur.  Yönetici gezegeni Neptün ve Jüpiter'’dir. Güçlerini, başarısızlıklarını, hastalıklarını, gizli düşmanlarını, beklenilmeyen olayları, ruh sağlığını, alışkanlıklarını, bilinçaltı alışkanlıklarını, zihinsel sırlarını etkiler.

GÜNCEL HABERLER