Anayasa Mahkemesi’nden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na şok!

Anayasa Mahkemesi’nden Gençlik ve Spor Bakanlığı'na şok!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan birçok personel, hiçbir işleme gerek görülmeksizin spor bakanlığı tarafından araştırmacı kadrolarına atanmışlardı. Anayasa Mahkemesi,Gençlik ve Spor Bakanlığının almış olduğu bu kararı iptal etti

09 Aralık 2016, Cuma 12:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
6639 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun, torba kanun hükümlerine istinaden, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne ait bazı kadrolardaki personellerin görevi 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olarak sona ermek sureti ile araştırmacı kadrolarına atanmaları sağlanmıştı.

Anayasa Mahkemesi 2.11.2016 tarihli ve esas: 2015/61, karar:2016/172 sayılı kararı ile söz konusu düzenlemeyi anayasaya aykırı görerek iptal etti.


YÜZLERCE PERSONELİ ETKİLİYOR


Anayasa Mahkemesi iptal kararında yüzlerce personeli etkiliyor. Bu kanun maddesi ile İl ve ilçe spor müdürleri, genel sekreterler, daire başkanları, genel müdür yardımcıları, müşavirler maaşları dondurularak hiçbir işlem yapılmadan araştırmacı kadrosuna atanmışlardı. Mahkeme bu kanunu iptal etti. Bu nedenle Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü kadrosunda bulunan yüzlerce personel bu durumdan etkilenmişti. Araştırmacı kadrosuna atanan isimler tekrar eski görevlerine dönme hakkına sahip oldular. Anayasa mahkemesinin almış olduğu bu karar yakın bir tarihte gerekli birimlere tebliğ edecek.


'HİÇBİR İŞLEME GEREK KALMAKSIZIN...'


Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatı ile Bakanlığın bağlı kuruluşu olan Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan bazı kadrolarda görev yapanların, görevlerinin hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona ermesi öngören düzenleme iptal edildi.
 

İŞTE O GEÇİCİ MADDENİN İLGİLİ FIKRASI


6639 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye geçici bir madde eklenmişti.

Söz konusu geçici maddenin birinci fıkrası şöyle:

"(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde; Genel Müdür Yardımcısı, Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müstakil/Unvanlı Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü, Federasyon Genel Sekreteri, Yurt Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu fıkrada sayılanlar araştırmacı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Ancak, ilgililerin önceki kadroları ile atandıkları yeni kadro arasında mali haklar bakımından bir fark bulunması durumunda bu fark, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 91 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde aradaki fark kapanıncaya kadar ödenir. Araştırmacı kadro veya pozisyonları atama işleminin yapıldığı tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihdas edilmiş ve herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. "
 

İPTAL EDİLEN BÖLÜM


Anayasa Mahkemesi, bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "...Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Spor Genel Müdürlüğü ve..." ibaresini iptal etti.

İptal gerekçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yapısına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve bu kurumlara ait bazı kadrolarda bulunanların görevlerinin sona ermesini gerektiren hukuki ve fiili zorunluluğun olmadığı; söz konusu kadrolarda görev yapan kişilerin bu görevlerine hiçbir işleme gerek kalmaksızın son verilmesini öngören kuralın hukuki güvenlik ilkesiyle bağdaşmayacağı değerlendirmelerinde de bulunuldu.

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Niğde’deki deprem Aksaray’da da hissedildi