Anne adayı sigara içiyorsa çocuk geç öğreniyor...

Anne adayı sigara içiyorsa çocuk geç öğreniyor...

AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı Başkanı Prof.Dr. Melahat Dönmez, gebelikte sigara kullanımı ile ilgili merak edilenleri anlattı

31 Temmuz 2010, Cumartesi 05:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Haber: Ferhan Kaya Poroy

Annenin sigara içmesi doğmamış çocuk açısından tehlikeli sonuçlara yol açıyor. Buna karşın araştırmalar gebelerin yaklaşık dörtte birinin sigara içmekte olduğunu ortaya koyuyor. Sigara içimi ile doğrudan ilişkili patolojik durumlar şöyle sıralanabilir: Düşükler, dış gebelik, gebenin sularının erken gelmesi, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, çocukta gelişme geriliği, çocuk eşinin doğum kanalını kapatması, ani çocuk ölümü.

Düşük riskini artırıyor

Yapılan birçok çalışmada düşükler ile sigara içimi arasında doğrudan ilişki olduğu gösterilmiş, sigara içen annelerin düşük yapma riski yüzde 20-50 olarak bulunmuştur. Ayrıca sigara içiminin düşük doğum ağırlıklı bebek oluşumunda rol oynayan en önemli faktör olduğu bildirilmektedir. Birçok çalışmada sigara kullanımı arttıkça gebeliğin 28. haftası ve doğumdan sonraki bir haftalık dönem içerisindeki bebek ölümünün orantılı bir şekilde arttığı ve bebek ölüm oranının yüzde 10.5 olduğu belirtilmektedir.

Sigara içiminin gebelikte oluşturduğu patolojik sonuçlar ise karbonmonoksit ve nikotinin etkileri sonucu ortaya çıkar. Amniyon sıvısında (Anne karnındaki bebek suyunda) stres hormonu seviyesinin sigara içenlerde içmeyenlere oranla yüksek olduğu saptanmıştır. Gebe kadının günde bir paket sigara içmesi 2500 gramın altında çocuk doğurma riskini yüzde 130 artırdığı buna karşın sigara içimi günde bir paketin altına düştüğünde ise bu riskin yüzde 53’e indiği görülmüştür.

Sigara içimi aynı zamanda çocuk düşürme ve erken doğum açısından da bağımsız risk faktörüdür. Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada sigara içen gebelerde 37 haftadan önce erken doğum oranının yüzde 8.1 olduğu gösterilmiştir. Sigara içen gebelerin sularının erken gelmesi dolayısıyla erken doğum riskinde önemli artış olduğu, kendiliğinden düşük oranının da içmeyenlere oranla yüksek olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan günlük içilen sigara sayısı azaltıldığında çocuk eşinin erken ayrılması riski önemli ölçüde azalmakta, gebeliğin ilk 3 ayı sonunda sigaranın bırakılması durumunda ise düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski sigara içmeyenler düzeyine kadar inebilmektedir.

Çocuklarda da suç işleme oranı artıyor

Yapılan araştırmalar, anne adaylarının sigara içmeleri sonucu çocuklarda ileride şaşırtıcı derecede davranış ve uyum bozukluğu ortaya çıkabileceği gösterilmiştir. Gebelikte sigara içiminin erkek çocuklarda aşırı hareketlilik gibi davranış bozukluklarına ve çocuğun suç işleme oranında iki kata kadar artışa yol açabileceği rapor edilmektedir. Nikotin anne karnındaki çocuğun sinir sistemi fonksiyonlarını bozmanın yanı sıra öğrenme güçlüğüne de sebep olmakta, okulda başarısızlığa yol açmaktadır. 18 yıl süren ve 1000 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada gebelikte sigara içiminin ergenlik yaşını geciktirdiğini, depresyon, sıkıntı ve madde bağımlılığı riskini artırdığı tespit edilmiştir.

Son yıllarda sigara içimi ve doğumsal hastalıklar arasındaki ilişki üzerinde durulmaya başlanmış olup bu konuda giderek artan sayıda çalışma yapılmaktadır. Yine son yıllarda üzerinde durulan bir konu da sigara içen annelerin çocuklarında down sendromu riskini artırıp artırmadığıdır. Gebelikte sigara içen annelerin çocuklarında menenjit hastalığının içmeyen annelerin çocuklarına kıyasla 5 kat daha fazla görüldüğü bildirilmektedir. Ülkemizde her yıl 115. bin, her beş dakikada bir insanımızı erken yaşlarda sigaraya kurban vermekteyiz. Unutmayın, dumanını yel alır, parasını el alır, zehiri sende kalır.

Sıradaki haber yükleniyor...