Doğum Öncesi Doğacak bebeğin cinsiyetini kim belirler?

Doğacak bebeğin cinsiyetini kim belirler?

Doğacak bebeğin cinsiyetini kim belirler?

Newcastle Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada çocukların cinsiyetlerini kimden aldığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçları ise ebevynlere soy ağaçlarını sorgulatacak nitelikte...

Üniversitede araştırmacı bilim insanı olan Corry Gellatly’nin yaptığı çalışma, erkeklerin daha fazla erkek ya da daha fazla kız çocuk sahibi olma eğilimini ebeveynlerinden kazandığını gösteriyor. Yani çok sayıda erkek kardeşi olan bir erkeğin erkek çocukları olması daha muhtemel iken, çok sayıda kız kardeşi olan bir erkeğin de kız çocuklarının olması daha muhtemel.

Araştırma, Kuzey Amerika ile Avrupa’daki 556.387 kişiye ait bilgilerin yer aldığı ve 1600’lere kadar uzanan 927 soy ağacı ağacı üzerinde yapılan bir çalışmayı kapsıyor.

Gellatly, şöyle açıklıyor: “Bu aile ağacı, çocuğunuzun erkek ya da kız olma ihtimalinin kalıtımla geldiğini gösterdi. Artık, bir erkeğin daha fazla erkek kardeşi varsa çocuklarının erkek olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu; kız kardeşleri daha fazlaysa da kız çocukları olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Fakat kadınlarda bunu tahmin edemiyorsunuz.”

Bebeğin cinsiyeti, erkek spermlerinin X ya da Y kromozomu taşımasına göre belirleniyor. X kromozomu annenin X kromozomuyla birleşerek, kız bebek (XX) meydana getiriyor ve Y kromozomu da anneninkiyle birleşip erkek meydana getiriyor (XY).

New Castle Üniversitesi’nin yaptığı çalışma, henüz keşfedilmemiş bir gen olduğunu ve bu genin de erkeğin sperminde hangi kromozomun daha fazla bulunacağını kontrol ettiğini öne sürüyor. Daha büyük ölçekte bakıldığında, daha fazla X spermine sahip erkeklerin sayısının daha fazla Y spermine sahip erkek sayısına olan oranı; her yıl doğan çocukların cinsiyet oranını belirliyor.

Erkek mi, kız mı?

Gellatly, makalede erkeklerin muhtemelen iki farklı tip alel taşıdığını ve bunun da X ve Y sperm oranını kontrol eden bir gende üç muhtemel bileşimle sonuçlandığını gösteriyor.

İlk bileşime sahip olan erkekler (mm), daha fazla Y spermi üretiyor ve bu erkeklerin daha fazla erkek çocuğu oluyor.

İkincisi (mf) ise hemen hemen eşit sayıda X ve Y spermi üretiyor ve bu kişilerin de yaklaşık olarak eşit miktarda erkek ve kız çocukları oluyor.

Üçüncüsü (ff) daha fazla X spermi üretiyor ve bu kişilerin daha fazla kız çocuğu oluyor.

Newcastle Üniversitesi’nde çalışan Gellatly, şöyle aktarıyor: “Her iki ebeveynden de geçen ve bazı erkeklerin daha fazla erkek çocuğa, bazılarının da daha fazla kız çocuğa sahip olmasına sebep bu gen; bir nüfusta gördüğümüz erkek ve kadın sayısının neden kabaca eşit olduğunu açıklayabilir. Mesela popülasyonda çok fazla erkek olursa, kadınlar daha kolay eş bulacak ve daha fazla kız çocuğu olan erkekler de genlerini daha fazla aktaracaktır. Bu durum, sonraki nesillerde daha fazla kız çocuğun doğmasına sebep olur.”

SIRADAKİ HABER