Doğum Öncesi Gelişimsel kalça displazisi nedir? Gelişimsel kalça displazisi nasıl tedavi edilir?

Gelişimsel kalça displazisi nedir? Gelişimsel kalça displazisi nasıl tedavi edilir?

Gelişimsel kalça displazisi nedir? Gelişimsel kalça displazisi nasıl tedavi edilir?

Kalçanın gelişimsel displazisi (GKD), bebeklerde ve küçük çocuklarda kalçanın düzgün şekilde oluşmadığı bir durumdur. Bazen doğuştan kalça çıkığı veya kalça displazisi olarak adlandırılır. Gelişimsel kalça displazisi nedir? Gelişimsel kalça displazisi nasıl tedavi edilir? Sorularına Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevap verdi.

Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) kalça ekleminin stabil olmayışından, tam çıkığa kadar çok farklı şekillerde karşılaşılabilen bir ortopedik sorundur. Gelişimsel kalça displazisi (GKD), bir bebeğin kalça ekleminin oluşum biçimiyle ilgili bir sorundur. Bazen durum bebek doğmadan önce başlar ve bazen çocuk büyüdükçe doğumdan sonra olur. Bir kalçayı veya her ikisini birden etkileyebilir. ? Gelişimsel kalça displazisi nasıl tedavi edilir? Sorularına Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevap verdi.

Gelişimsel Kalça Displazisi’nin çok büyük bir bölümünün erken tanı ile olgunun ilerideki hayatına olumsuz hiçbir etkisi kalmayacak şekilde, tam olarak tedavi edilebilir. Araştırmalarda yeni doğan döneminde kalça displazisi görülme sıklığı 1/100, tam çıkıklı çocuk görülme sıklığı da 1/1.000 olarak bildirilmektedir.

Gelişimsel Kalça Displazisi’nin Türkiye’deki görülme sıklığının 1.000 canlı doğumda yaklaşık 5 ile 15 arasında olduğu öngörülmektedir. Bu da ülkemizde her yıl tedavi edilmediği takdirde sakat kalma olasılığı olan yaklaşık 14-18 bin yenidoğan ile karşılaşıldığı anlamına gelmektedir. GKD kızlarda yaklaşık 4 ile 8 misli daha fazla görülmektedir. Uygun tedavi edilmediğinde GKD’li bireyler toplumda toplam sağlıklı yaşam günü ortalamasının düşmesine, sosyal güvenlik kurumu yükünün artmasına ve ciddi iş gücü kayıplarına neden olmaktadır.

Gelişimsel kalça displazisinin belirtileri

Kalçanın gelişimsel displazisi bebeklerde ağrıya neden olmadığından fark edilmesi zor olabilir. Çocuk doktorları, GKD belirtilerini aramak için sağlıklı çocuk muayeneleri sırasında tüm yeni doğanların ve bebeklerin kalçalarını kontrol eder. Ebeveynler şunları fark edebilir: Bebeğin kalçalarından ses gelebilir. Bacakları aynı uzunlukta olmayabilir. Bir kalça veya bacak diğer tarafla aynı şekilde hareket etmeyebilir. Kalçanın altındaki veya uyluktaki deri kıvrımları aynı hizaya gelmeyebilir. Yürümeye başladığında topallama görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahip bebekler, kontrol için doktora götürülmelidir. Gelişimsel Kalça Displazisi’nin erken teşhisi ve tedavisi, kalçanın sağlıklı gelişimi için çok önemlidir.

Gelişimsel kalça displazisinde erken teşhis önemli

Gelişimsel kalça displazisi nasıl tedavi edilir?

Yenidoğan döneminde (3-4 hafta) tüm bebeklerin kalça çıkığı açısından muayenelerinin yapılması, pozitif muayene bulgusu ya da risk faktörlerinden herhangi birinin varlığı durumunda ileri tetkik ve muayene için ortopedi kliniğine sevk edilmelidir. Bu grubun hayatlarının ilk 3-6 haftasında GKD açısından kalça USG ile değerlendirilmesi, tedavi gerektiren olgularda erken ve uygun tedavilerinin başlatılması gerekir. Kalça çıkığı için yapılacak cerrahi tedaviler muhtemel komplikasyonların en aza indirilmesini sağlamaktadır.

GKD tedavisi gören bebeklerin çoğu aktif, sağlıklı çocuklara dönüşür ve herhangi bir kalça problemi görülmez.

SIRADAKİ HABER