Ergenlik Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri

Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri

Çocuklarda kalp hastalığı belirtileri

Nefes darlığı, büyüme geriliği, göğüs duvarında titreşim, morarma, iştahsızlık çocuklarda kalp hastalığının belirtileri olabilir... İşte çocuklarda kalp hastalığına işaret eden 7 belirti. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı. Dr. Nuh Yılmaz anlatıyor... //Hazırlayan: Özgür Gökmen Çelenk

MORARMA

Morarma yapan kalp hastalıklarında asıl problem kalpteki düşük oksijenli kanın (venöz kan, kirli kan da diyebiliriz) ana atardamara (aort) ulaşmasıdır. Normal bir kalpte kirli kanın aorta doğrudan ulaşması mümkün değildir. Bu durumun oluşabilmesi için kirli kanın temiz kanla karışmasına neden olan bir deliğin olması, beraberinde kapaklarda bir anormallik bulunması ya da kalp damarlarında ters yerleşimin bulunması gerekir.

Bu nedenle bu türden hastalıklara kompleks (karmaşık) doğuştan kalp hastalıkları denir. Morarma yapmayan kalp hastalıklarında ise genellikle tek problem mevcuttur. Kalp boşluklarında gelişim kusuru olmaksızın ortaya çıkan delikler, aort darlığı, ağır olmayan kapak sorunları gibi. Fakat bu hastaların bir kısmı kalp deliklerinin verdiği hasar nedeniyle sonradan morarma geliştirebilir.

NEFES DARLIĞI

Morarma yapan kalp hastalıklarında derin nefes alma görülürken, morarma yapmayan kalp hastalıklarında hızlı ve zorlu nefes alma daha sık görülür. Genellikle nedeni akciğere fazla miktarda kan akımıdır. Akciğerin fazla kanla dolması solunum hacmini azaltarak soruna yol açar. Nefes darlığı istirahatte ya da efor sırasında olabilir. Dinlenme sırasında nefes darlığı (sık soluma, zorlu solunum), efor sırasında görülen nefes darlığına göre durumun daha önemli olduğunu gösterir. Hızlı soluk alıp verme, beslenme sırasında çabuk yorulma, soğuk ve nemli bir cilt, kalp hareketlerinin göğüs duvarı üzerinden fark edilmesi, kilo alamama belirtileri bir bebekte mevcutsa bebeğin kalp hastalığı açısından araştırılması gerekir.

BÜYÜME GERİLİĞİ

Kalp hastaları genellikle yaşıtlarına göre vücut ağırlığı ve boy bakımından değişik derecelerde gerilik gösterirler. Morarma yapan kalp hastalıklarında kilo ve boy birlikte etkilenirken, morarma yapmayanlarda genellikle boy normal, kilo düşük bulunur. Tedavi sonrasında birçoğu büyüme potansiyelini yakalar.

GÖĞÜS DUVARINDA TİTREŞİM

Kalp deliğinden ya da dar bir kapaktan geçen kanın oluşturduğu titreşimin elle hissedilmesidir. Biz buna tiril diyoruz. Tiril aynı zamanda yüksek dereceli üfürümün de işaretidir.

İŞTAHSIZLIK VE SOLUK CİLT

Beslenme isteğinin olmaması, soğuk ve soluk kül rengi bir cilt ciddi dolaşım bozukluğunun göstergesidir. Özellikle yeni doğmuş bir bebekte ciddi aort darlığının göstergesi olabilir. Bu belirtiler aynı zamanda yeni doğanın hızlı ritim bozukluklarında da görülebilir.

GÖĞÜS AĞRISI VE BAYILMA

Daha büyük çocuklarda göğüs ağrısı, bayılma, eforla ortaya çıkan ritim bozukluğu kalp hastalığından şüphelendiren belirtiler arasında sayılabilir.

SOĞUK TERLEME

Çocuklarda kalp yetmezliğine bağlı olarak görülen dolaşım bozukluklarında el-ayaklarda soluk renk, soğukluk, alında soğuk terleme görülür.

SIRADAKİ HABER