Ergenlik Ebeveyne yabancılaşma sendromu semptomları nelerdir?

Ebeveyne yabancılaşma sendromu semptomları nelerdir?

Ebeveyne yabancılaşma sendromu semptomları nelerdir?

1985 yılında Richard Gardner tarafından tanımlanan bu senromun bilinen 8 semptomu bulunuyor. İşte Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu belirtileri:

Çocuk, yabancılaşmış ebeveyni sürekli ve haksız bir şekilde eleştirir.

Çocuğun bu eleştirilere yönelik herhangi bir güçlü kanıtı, belirli örnekleri veya eleştiriler için gerekçeleri yoktur ya da yalnızca yanlış akıl yürütmesi vardır.

-Çocuğun yabancılaşmış ebeveynle ilgili duygularının hepsi olumsuzdur.

-Çocuk, eleştirilerin tamamen kendi sonuçları olduğunu ve kendi bağımsız düşüncelerine dayandığını iddia eder.

-Çocuk, yabancılaştırıcı için güçlü bir desteğe sahiptir.

-Çocuk, yabancılaşmış ebeveyne kötü davrandığı veya ondan nefret ettiği için suçluluk duymaz.

-Çocuk, hafızasından önce hiç olmamış veya olmamış durumlardan bahsederken yetişkin dilinden ödünç alınmış gibi görünen ifadeler kullanır.

-Çocuğun yabancılaşmış ebeveyne karşı nefret duyguları, o ebeveynle ilgili diğer aile üyelerini kapsayacak şekilde genişler.

-Ebeveynden yabancılaşan çocuklarda çoğunlukla artan bir öfke görülür. Bu öfkeye ek olarak bu çocuklarda empati yoksunluğu gelişir.

 

 

SIRADAKİ HABER