"Asgari ücret düşüyor"

'Asgari ücret düşüyor'

Torba Yasa görüşmeleri Meclis'te son hızla sürerken, muhalefet milletvekilleri, verdikleri önergelerle yasaya yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Dün akşamki görüşmelerde tasarının 104., 106. ve 119. maddesi en çok eleştiri alan düzenlemeler oldu.

05 Şubat 2011, Cumartesi 12:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

104. madde üzerine CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, "Bugün müsteşar, genel müdür, daire başkanı olabilmek için belli bir süre kamuda hizmet etmek gerektiğini hatırlatarak yeni düzenleme ile özel sektörden bu makamlara atama yolunun açıldığını söyledi. Tasarı ile özel sektördeki çalışmanın, kamuda çalışılmış gibi sayılacağına, bir gün bile devlet memuru yapmayan kişilerin müsteşer, genel müdür olabileceğine dikkat çekti.

Özyürek şunları söyledi:

"Türkiye'de kamu hizmeti, devlet memurluğu bir kariyerdir. Gençler, insanlar kademe kademe belli noktaya yükselebilmek için memuriyeti seçerler ve genel müdür olurlar, müsteşar olurlar. Siz dışarıdan, özel sektörden, piyasadan, devlet memurluğu yapmamış insanları getirip, yıllarını devlet memurluğunda harcamış insanların önüne geçirirseniz artık bürokraside, devlette o insanların şevki kalmaz. Bir diğer önemli nokta değerli arkadaşlarım: Kamu belli kuralları olan, belli disiplini olan bir hizmettir. Siz, müflis bir müteahhidi alıp Karayolları Genel Müdürü yaparsanız kamudaki o ciddiyeti koruyamazsınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı… Şimdi, bağlı kuruluş olduğu için dışarıdan, özel sektörden, herhangi bir holdingin finansman müdürünü getirip Gelir İdaresi Başkanı yapabilirsiniz. O kişi görevi gereği o holdingin de vergi sorunlarıyla ilgili karar verdiği zaman doğru karar da verse "Aa, oradan gelmişti, onları himaye etmek için böyle karar verdi." denilecektir. Aksi karar verse başka yorumlar yapılacaktır. Bu önemli bir sakıncadır.

"ASGARİ ÜCRET DÜŞÜYOR"

106. madde üzerine söz alan CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, tasarıyla ilgili şu noktalara dikkat çekti:

- Tasarıda, "asgari ücret" tanımında yer alan on altı yaş, on sekiz yaşa çekilmektedir. Böylece, asgari ücrete tabi olan on altı-on sekiz yaş arasındaki genç işçilerin ücreti, net 599 liralık asgari ücret 518 liraya düşmektedir.

- Yine, meslek liselerinde staj yapan öğrencilere ödenecek miktarın, asgari ücretin net ücret üzerinden hesaplanması yasalaşmaktadır. Buna göre, meslek liselerinde staj yapan öğrencilerin aldıkları asgari ücretler 229 TL'den 178 TL'ye düşmektedir.

- Yine, tekstil sektöründe taşeronlaşma sonucu doğan bir hastalık olan silikozisin meslek hastalığı olarak kabul edilmediğini görüyoruz.

- Burada, on sekiz-yirmi dokuz yaş arası işçilere ödenmesi gereken sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilecek. Bunun anlamı, zaten işçilerden kesilen fonların işverenlere bir vergi indirimi olacağıdır.

- Tasarıda yirmi beş yaş altı genç işçilerin deneme süresi iki aydan dört aya çıkartılmaktadır. Bu düzenleme, gençlerin dört ay çalıştırıldıktan sonra işten çıkarmayı kolaylaştırmakta ve meşrulaştırmaktadır. Zaten Türkiye'de işsizliğin fiilî olarak yüzde 20'lerde gezdiği ve kayıt dışı istihdamın yüzde 45 olduğu bir ülkede bu, işverenlere, işçileri daha kolay ve daha hızlı bir şekilde iş akitlerini feshedip işten çıkarma yolunu açmaktadır.

"MEMURA SÜRGÜN ÇABASI"

Tasarının 119. maddesine ise MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı şu eleştirileri getirdi:

"Bu madde ile memurların kendi rızaları dışında altı ay süre ile herhangi bir kurumda ve yerde geçici olarak görevlendirilmesinin yolunu açmaktadır. Memurların sorgusuz sualsiz altı ay geçici görevlendirilmesi taciz, tehdit, yıldırma ve sürgün çabasının bir tezahürüdür." dedi.

Konuşmaların ardından TBMM Genel Kurulunda, "Torba Tasarı"nın 5. bölümü kabul edildi.

 Yasemin Kaptanbaş / Posta İnternet 

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Teoman Sancar'a tuzak çözüldü: Klimadaki kamera