Avukat Atakan Karataş kişisel veri sahiplerinin haklarını açıkladı

Avukat Atakan Karataş kişisel veri sahiplerinin haklarını açıkladı

Büyük firmaların kişisel veriler anlamında açıklarının ortaya çıkması kişisel verilerin korunmasının ve önlemler alınmasının gerekliliğini gözler önüne sermiş oldu. Konu ile ilgili Kişisel Veriler Hukuku Uzmanı Avukat Atakan Karataş, kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülükleri, kişisel verilerin korunmasına önem göstermeyen şirketleri bekleyen cezaları ve kişisel veri sahiplerinin haklarını açıkladı.

03 Nisan 2021, Cumartesi 23:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

KVKK Uzmanı Avukat Atakan Karataş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Anayasada, Türk Ceza Kanununda, Elektronik Ticaretin Korunması Hakkındaki Kanunda ve özellikle de Kişisel Verilerin Korunması Kanununda düzenlemelerin yer aldığını ve veri sorumlusu olan herkesin bu kanun hükümlerine tam uyumluluk sağlaması gerektiğini belirtti. Karataş’a göre veri sorumluları;

 • Kişisel verileri hukuka uygun kaydetmeli
 • Verileri hukuka aykırı olarak vermemeli veya ele geçirmemeli
 • Verileri yok etmeme suçunun unsurlarını gerçekleştirmemeli, 
 • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeli
 • Özel nitelikli veri işlenmesi durumunda kanun kapsamında özel nitelikli kişisel veri işleyenler için öngörülen tüm yükümlülükleri yerine getirmeli
 • Veri güvenliğine ilişkin gerek teknik gerekse idari tedbirleri yerine getirmeli,
 • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeli 
 • VERBİS kayıt yükümlülüğü varsa VERBİS kayıtlarını yapmalı,
 • Ticari elektronik ileti gönderimi mevcutsa buna ilişkin mevzuatsal yükümlülükleri yerine getirmeli
 • Web sayfalarında kişisel veri toplanan alanlara gerekli hukuki metinleri yerleştirmeli, çerez toplanması halinde çerez politikasının bulunmasına dikkat etmeli
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık eğitimlerini yerine getirmeli
 • Kurulun vermiş olduğu cezalardan ders çıkarmalı, yönetmeliklere uyum sağlamalı
 • Yurt dışına veri aktarımı durumlarında açık rızaya ilişkin şartları, 
 • Gerek personelleriyle, gerek şirket içerisinde gerekse üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin idari tedbirleri almalı, gerekli hukuki metinleri oluşturmalı, bilişim sistemlerini güçlendirmeli ve teknik tedbirlere tamamen dikkat etmeli özetle kişisel verilerin korunması mevzuatına tamamen uyum sağlanmalı

İdari para cezaları kapıda!

KVKK kapsamında suçlar ve kabahatler şeklinde yaptırımların düzenlendiğini belirten Karataş, KVKK’nın 17. maddesinde düzenlenen Suçlar bölümü kapsamında kişisel veri ihlallerine sebep olanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesi ile 140. madde arasındaki maddelerin uygulama alanı bulabileceğini bu kapsamda KVKK’ya aykırılık durumunda hapis cezasına varıncaya kadar ciddi yaptırımlara maruz kalabileceğini, yine KVKK’nın 18. maddesi kapsamında veri sorumlularına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hallerinde 2021 yılı itibariyle çok ciddi idari para cezalarıyla karşılaşabileceğini belirtti.

Şikayet hakkınız var

KVKK kapsamında kişisel veri sahiplerinin veya kanunda belirtilen tanımıyla ilgili kişilerin başvuru ve şikayet hakkı olmak üzere iki temel hakkı olduğundan bahseden Karataş, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesini talep etme haklarının olduğunu, veri sorumlularınca başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması halinde ilgili kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kuruluna şikayet hakkının olduğunu belirtti.

Karataş, ilgili kişilerin kişisel verilerinin izinsiz kullanılması nedeniyle Türk Ceza Kanununda sayılı suç fiillerinin işlenmesi sonucunda mağdur olmaları halinde failler hakkında şikayet dilekçesi vererek faillerin yargılanmalarını sağlayabileceği gibi kişisel verileri izinsiz paylaşılan kişilerin uğradıkları zarara karşın maddi veya manevi tazminat talepli davalar açabileceğini, kişisel verileri internette veya sosyal medya da izinsiz paylaşılan kişilerin bu paylaşımları durdurmak veya kaldırmak için 5651 sayılı kanun kapsamında içerik kaldırma veya erişim engelleme taleplerinde bulunabileceğini belirtti.


Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NASA, Mars'ta görüntülenen buzlu kum tepelerinin fotoğraflarını paylaştı