Babacan: 140 bin Suriyeli için 280 milyon lira harcandı

Başbakan Yardımcısı Babacan, Suriye'den Türkiye'ye sığınan 140 bin kişi için şimdiye kadar 280 milyon lira harcama yapıldığını açıkladı

06 Aralık 2012, Perşembe 10:03
A A
Babacan: 140 bin Suriyeli için 280 milyon lira harcandı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Suriye’deki rejim baskısından kaçarak Türkiye’ye sığınanların sayısının yaklaşık 140 bin olduğunu, bu kişiler için şimdiye kadar 280 milyon lira harcama yapıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, temel kanun olarak görüşülen Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı’nın 3. bölümündeki maddelerin görüşmeleri tamamlandı.
Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Babacan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da tarihi süreç yaşandığını, pek çok ülkenin demokratik dönüşüm sürecine girdiğini belirtti. Dönüşüm sürecinin her ülkede farklı nitelikte yaşandığını vurgulayan Babacan, bunun hem demokratikleşme hem de ekonomik dönüşüm süreci olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin bu ülkelere, siyasi ve ekonomik reformları konusunda belli bir destek verdiğine değinen Babacan, "Bu kapsamda belli finansal destekler de söz konusu. Mısır’a 1 milyar dolar, devletten devlete açılan kredi var. Ayrıca Exımbank üzerinden Mısır’ın altyapısında kullanılmak üzere ilave 1 milyar dolar daha kredi sözleşmesi imzalanmış durumda. Toplam 2 milyar dolarlık kredi anlamına geliyor" dedi.

Babacan, Suriye’den rejim baskısından kaçarak Türkiye’ye sığınanların sayısının yaklaşık 140 bin olduğunu, bu kişiler için şimdiye kadar 280 milyon lira harcama yapıldığını bildirdi. Babacan, bu konuda dışarıdan kayda değer bir yardım alınmadığını söyledi.

Ali Babacan, halka arzla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Türkiye’de halka açık şirketlerin sayısında önemli bir artış yaşandığını, halka arzlar sayesinde şirketlerin mali yapısının düzeldiğini, yeni iş yatırım imkanlarının ortaya çıktığını ifade etti. Babacan, daha önce hiç borsa fikri olmayan küçük ve orta boy işletmelerin de İMKB’ye ilgi göstermeye başladığını belirtti.

-"İç tüketimde 2013 yılında bir miktar artış görüyoruz"-

Borsa İstanbul’u yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın ilgi duyacağı bir finans merkezi yapmak istediklerine işaret eden Babacan, "2023 yılında dünyanın en önemli 10 borsasından biri yapmak istiyoruz Borsa İstanbul’u. Doğru zemini kurgularsak, İstanbul arzu ettiğimiz uluslararası finans merkezi olma hedefine ulaşabilir. Bunun için yapısal reformlara devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye’de tüketim konusuna değinen Babacan, 2010 ve 2011 yıllarında tüketim yüksekliği nedeniyle bazı önlemler aldıklarını anımsattı. Ülkede üretim ve tüketimin birbiriyle orantılı olması gerektiğine dikkati çeken Babacan, "Borçlanarak suni refah oluşturmak ekonomik politikamıza da uygun değil. Bu nedenle iç tüketim konusunda etkin tedbirler aldık. 2012 yılında bizim büyümemizde iç tüketimin katkısı, hemen hemen sıfır. 2013 yılında büyümenin içerisinde bir miktar iç talebi göreceğiz. İç tüketimde 2013 yılında bir miktar artış görüyoruz. Programımızı da buna göre yapmış durumdayız" dedi.
Babacan, Libya’ya sağlanan destekle ilgili bir soruyu yanıtlarken, bu ülkeye tüm mal varlıklarına el konulduğu dönemde, Türkiye’nin 200 milyon dolara yakın bir kredi açtığını ancak mal varlıklarının serbest bırakılmasından hemen sonra Libya yönetiminin bu kredinin tamamını faiziyle ödediğini bildirdi.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yatırımların ve istihdamın teşvikine ilişkin kanunun 49 şehri ilgilendirdiğini belirterek, "Daha önceki sosyo ekonomik gelişmişlik endeksine göre belirlenmiş 49 il. Bütün bu endeksi yeniden ele aldık ve yeni teşvik sistemimizi de bunun üzerine kurguladık. Dolayısıyla 49 ilin aynen devam etmesi, buradaki teşvikin aynen devam etmesi mümkün görünmüyor. Ekonomi Bakanlığımız bu konuda çalışıyor" ifadesini kullandı.
Genel Kurul’da, tasarının 3. bölümünde yer alan maddelerin görüşmeleri tamamlandı.

-Tasarıda yapılan değişiklikler-

Tasarının 3. bölümü üzerinde verilen önergelerle bazı maddeler yeniden düzenlendi.

Anonim şirket olarak kurulan borsaların yönetim organları, SPK’nın çıkaracağı yönetmelikle değil, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak esas sözleşmeleriyle belirlenecek.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin her türlü işlem ve hesaplarının denetimine ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek. Buna göre, söz konusu birlikler, kurul tarafından her yıl denetlenecek. Denetim raporunun bir örneği en geç, izleyen yılın 6. ayı sonuna kadar ilgili bakanlığa gönderilecek. İlgili bakan, SPK’dan, gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilecek ve bu birliklerin her türlü işlem ve hesaplarını denetlemeye yetkili olacak. Birliğin yetkili organlarınca alınan karara karşı, kararın ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş günü içinde kurul nezdinde itiraz edilebilecek. İtiraza ilişkin olarak SPK’nın vereceği karar kesin olacak.

Tasarıdaki "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, gayrimenkul değerleri konusunda bölgesel ve ülke genelinde istatistikler oluşturur ve yayınlar" ifadesi de çıkarıldı. Böylece, istatistik üretiminin tek bir merkezden koordinasyonu sağlanacak, istatistik üretiminde ve yayınlanmasında çok başlılığın önüne geçilecek.

Anonim şirket olarak kurulan merkezi takas kuruluşları ile anonim şirket olarak kurulan merkezi saklama kuruluşlarının yönetim organları ve teşkilat yapısı, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak esas sözleşmeleri ve yetkili organlarınca belirlenecek.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Frankfurt Otomobil Fuarı