Bahçeşehir Koleji: İngilizce soruları beklenilen şekildeydi

8’inci sınıf öğrencilerinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı (TEOG) 2’nin ikinci oturumu da tamamlandı. Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları TEOG -2 sonrası sınavda sorulan Fen Bilimleri, İngilizce ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülükb ölüm sorularını değerlendirdi

27 Nisan 2017, Perşembe 15:02
A A
Bahçeşehir Koleji: İngilizce soruları beklenilen şekildeydi
Senem ERTÜN- Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı


'Fen Bilimleri sınavı soruları kazanımlara uygun'


Sorular, MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Canlılar ve Enerji ilişkileri ünitesindeki sorular deney ağırlıklı olup sınavın en çok soru sorulan iki ünitesinden biri olmuştur. Fen Bilimleri sınavının soruları anlaşılır, açık ve kavram yanılgısına sebep olmayacak netliktedir. Konuya hakim olmanın tek başına yeterli olmadığı; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Genel bir değerlendirmeyle: Düzenli çalışan, tekrar yapan, soru çözüm tekniklerini bilen öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşan bir sınav yapılmıştır. Deney sorularında kullanılan “ulaşılabilir’’ ifadeleri öğrencinin bilgisini ölçmekten çok yorumlama, sonuç çıkarma becerilerini ölçmektedir. Sınavda, Merkezi Ortak Sınav 1 ‘e ait kazanımlara ilişkin sorular yer almamaktadır. Sınav soru dağılımı, ünitelerin kazanım yoğunluklarıyla örtüşmemektedir, sınavda son konulardan ağırlıklı olarak sorular sorulmuştur.

Orçun Barış- Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı


'İngilizce soruları beklenilen şekildeydi'


2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı 2. Dönem Merkezi Ortak Sınavı İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygundur.Uygulanan Merkezi Ortak Sınav’da karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçer nitelikte ve bunlara ek olarak öğrencilerin çıkarımlar yapmaları gereken soruların ağırlıktaolduğu gözlemlenmiştir. Sorular ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, beklendiği gibi 2. TEOG kazanımlarına odaklanıldığı görülmektedir. Genel anlamda, düzenli bir çalışma programına sahip öğrencilerin doğru cevaplara ulaşabilecekleri nitelikte bir sınavdır.

Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı


'Bir Kahraman Doğuyor' I. Üniteden soru gelmedi


Merkezi Ortak Sınav-2’de, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde dikkati ilk çeken 1. üniteye ait konularla ilgili doğrudan bir soru gelmese de bu ünite Atatürkçülük ünitesi ile bağlantılı olarak sorulmuştur. Sınav kazanımlara uygun, MEB ders ve çalışma kitaplarında yer alan metinlerden seçilmiş olduğu görülmüştür. Soruları incelediğimizde özellikle Atatürk ilke ve inkılaplarına ait konuların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir.Sınavın genelinde soruların bilgiyi yorumlama düzeyinde olduğu görülmektedir.

Sınavda iki sorunun öğrencileri zorlayabileceği nitelikte olduğu söylenebilir. I. İnönü Savaşı ile ilgili soruda, Londra Konferansı’na çağrılma nedeni ve sonucunu doğru ayırt edemeyen öğrenciler hata yapabilirler. Ayrıca “halkçılık” ilkesinin değerlendirildiği soruda “eşit gelir” ifadesi öğrenciler için sorunun çözümünü zorlaştırmıştır.

Sınav genel olarak değerlendirildiğinde geçen seneki sınava göre bu senenin sorularının daha açık ve net olduğu görülmektedir. Sınavdan önceki süreçte düzenli çalışan, tekrar yapan,  farklı soru kalıplarına alışkın ve kavram bilgisine sahip olan öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği bir sınav olduğu söylenebilir. Sınava hazırlık sürecimizde uyguladığımız sınavlar, verdiğimiz ödevler ve ders içi uygulamalar soruların çözümünde öğrencilerimize kolaylık sağlamıştır.


 
Sıradaki haber yükleniyor...