Bilsem bireysel değerlendirme nasıl yapılıyor? Bilsem bireysel değerlendirme ne zaman? İşte 2019 Bilsem mülakat tarihleri...

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen Bilsem grup tarama uygulama süreci sonuçlarının açıklanmasının ardından internette “Bilsem bireysel değerlendirme nasıl yapılıyor?” “Bilsem bireysel değerlendirme ne zaman?” soruları aratılıyor. İşte Bilsem 2. aşama ile ilgili merak edilenler ve Bilsem mükalat tarihleri…

Son Güncelleme:
A A
Bilsem bireysel değerlendirme nasıl yapılıyor? Bilsem bireysel değerlendirme ne zaman? İşte 2019 Bilsem mülakat tarihleri...

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilsem sınavlarının sonuçları açıklanmasının ardından bireysel değerlendirme süreci ile ilgili süreç başladı. Peki, Bilsem bireysel değerlendirme nasıl yapılıyor? Bilsem bireysel değerlendirme ne zaman? İşte detayları ile Bilsem 2. aşama bireysel değerlendirme süreci…

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ SEÇİM SÜRECİ NASIL BAŞLAR?

Genel zihinsel, resim ve müzik alanında yetenekli olduğunu düşündüğü öğrencileri e-okul sisteminden gözlem formunu doldurarak başvuru sürecini başlatır. Öğrenci bu başvurudan sonra bakanlık tarafından belirlenen tarihte tablet üzerinden grup taramasına girer. Bu taramanın ardından belirlenen barajı geçen öğrenci aday gösterildiği alanlarla ilgili bireysel değerlendirmeye alınır. Zihinsel alandan aday gösterilen öğrenciler için zeka testi yapılırken, resim ve müzik için ise bireysel değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerde başarılı olan öğrenciler Bilsem’li olurlar.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13 Mayıs 2019 - 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan adayların uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8 Mayıs 2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecek.

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecek.

Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8 Mayıs 2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

GENEL ZİHİNSEL YETENEK ALANINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME

a) Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre belirlenen zekâ ölçekleri uygulanacak.

b) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak.

c) Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecek.

d) Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunmaları gerekiyor. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorunda. Kimlik belgeleri olmayan adaylar bireysel değerlendirmeye alınmayacak.

e) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacak.

f) Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.

g) Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacak.

h) Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak.

GÖRSEL SANATLAR YETENEK ALANINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME

a) Görsel sanatlar yetenek alanında aday gösterilen öğrencilerin bireysel incelemeleri Bakanlık tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda yapılacak.

b) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulacak ve öğrencilerden çizim yapmaları istenecek. Yapılacak uygulama iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecek. Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaları istenecek.

c) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeler, Bakanlık tarafından illere resmî yazı ile bildirilen tarihlerde merkezî olarak planlanacak ve yapılacak.

d) Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecek. ÖNEMLİ: Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye girecek adaylar için gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacak.

e) Öğrenciler kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacaktır.

f) Görsel sanatlar yetenek alanında yapılacak değerlendirmelerin sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecektir.

MÜZİK YETENEK ALANINDA BİREYSEL DEĞERLENDİRME

a) Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere “müziksel işitme/bellek” ve “müziksel farkındalık” alanlarından sınıf seviyelerine göre sorular sorulacaktır.

b) Giriş belgesinde adayların tanılamaya yönelik hazırlanmış olan “Örnek Uygulama Videosu”nu izleyebilecekleri web adresi yer alacaktır. Verilen adresten öğrenciler müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabilecekler.

c) Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak.

d) Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacaktır. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecek.

e) Öğrenciler, kendilerine verilen “tanılama randevusu”nda belirtilen tarih ve saatte tanılama giriş belgeleri ve kimlik belgeleri ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunacaklardır. Bireysel değerlendirmeye katılacak öğrenciler yukarıda belirtilen belgeleri uygulama esnasında yanlarında bulundurmak ve komisyona ibraz etmek zorunda. Kimlik belgeleri olmayan adaylar tanılamaya alınmayacak.

f) Müzik yetenek alanında yapılacak değerlendirme sonuçları MEBBİS modülü üzerinden sisteme girilecek.


Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Dileklerinin kabul olması için Aya Yorgi'ye tırmandılar