Borsa İstanbul'dan açıklama geldi: Grubun yabancı para pozisyon fazlası bulunmamaktadır

BORSA İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul Grubu finansal tablolarına göre Grubun ve Grup şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası bulunmamaktadır" denildi

23 Ağustos 2018, Perşembe 19:38 Son Güncelleme:
A A
Borsa İstanbul'dan açıklama geldi: Grubun yabancı para pozisyon fazlası bulunmamaktadır

Borsa İstanbul'dan yapılan basın açıklaması şöyle:

"22 Ağustos 2018 tarihinde ulusal bir gazetede yayımlanan 'Borsa İstanbul Kur Farkıyla Zengin Oldu' başlıklı haber üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Borsa İstanbul Grubu, Borsa İstanbul A.Ş. ile bağlı ortaklıkları İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ülkemiz sermaye piyasalarına hizmet etmektedir.

Söz konusu kurumlar, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenleme ve denetimine tabi olarak sürdürmektedir.

Borsa İstanbul A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının kurumsal internet sitelerinde kamuoyu ile de paylaşılan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2017, 2016 ve 2015 yıl sonu itibarıyla ilişkili taraflara diğer finansal yükümlülükler dahil edilmediğinde sırasıyla; ABD doları cinsinden yükümlülüğü 653, 664 ve 617 milyon; varlığı 656, 666 ve 608 milyon, Avro cinsinden yükümlülüğü 436, 264 ve 248 milyon; varlığı ise 436, 265 ve 248 milyondur. Borsa İstanbul Grubu konsolide finansal tablolarında açıkça görüldüğü üzere Grubun yabancı para pozisyonu fazlası bulunmamakta olup, bahsi geçen yayın organında belirtildiği şekilde ilgili yıllarda kur farkı geliri oluşması söz konusu değildir.

Öte yandan, Borsa İstanbul Grubu'nun konsolide bilançosunda yer alan döviz varlık ve yükümlülüklerin büyük kısmı Borsa İstanbul A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Takasbank'ın faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Faaliyetlerini bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın düzenleme ve denetimine tabi olarak sürdüren Takasbank'ın bilançosunun pasifinde görülen yabancı para yükümlülüklerin önemli bir bölümü Takasbank'a borsa aracı kurumları ve diğer üyeler tarafından yatırılan yabancı para teminatlardan oluşmaktadır.

Alınan teminatlar Takasbank'ın bilançosunda yer almakla birlikte hesap sahiplerinin varlıkları ile Takasbank varlıkları ayrı olarak izlenmektedir. Takasbank'a ilgili mevzuat ve piyasa yönergeleri ile tevdi edilen teminatların tevdi amaçları dışında kullanılamayacağı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile garanti altına alınmıştır.

Teminatların üyelere aynen iadesi esas olduğundan, yabancı para cinsinden Takasbank'a yatırılan teminatların döviz alım satımına konu edilmesi mümkün olmamaktadır. İlave olarak, Takasbank'ın net yabancı para pozisyonu gerek Bankacılık mevzuatı gerekse de sermaye piyasalarına yönelik gerçekleştirmiş olduğu takas, merkezi karşı taraf ve teminat yönetim hizmetlerinin niteliği itibarıyla da belirli sınırlamalara tabidir.

Sonuç olarak, Borsa İstanbul Grubu finansal tablolarına göre Grubun ve Grup şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası bulunmamaktadır.

Bahsi geçen yayın organında yer alan haberde yalnızca yabancı para cinsinden varlıklar dikkate alınarak yabancı para cinsinden yükümlülükler dikkate alınmaksızın kur farkı geliri hesaplanmaya çalışılmış olup, böyle bir hesaplamanın finansal raporlama açısından yanlış olduğu izahtan varestedir.

En temel düzeyde muhasebe bilgisiyle dahi yapılmaması gereken böyle bir analizi haber olarak yayınlamak kötü niyet değilse, en iyimser yorumla bilgisizliktir.

Gerekli ve yeterli araştırmalar yapılmaksızın Borsamızı yıpratmaya yönelik olarak yapılan bu tür asılsız haberler her şeyden önce basın ahlakına aykırıdır. Bu ve benzer yayınlarla ilgili tekzip başta olmak üzere gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Kamu işçilerine en az 913 TL ikramiye