CHP, köylülerin ve taşeron işçilerin sorunlarını Meclis'e taşıyor

CHP, köylülerin ve taşeron işçilerin sorunlarını Meclis'e taşıyor

CHP, taşeron işçilerinin sorunlarının belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

20 Aralık 2011, Salı 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, başta eğitim ve sağlık iş kolu olmak üzere, belediyelerden KİT’lere kadar bir çok alanda, ağır şartlarda, iş güvenliği olmadan taşeron işçi çalıştırıldığı belirtildi.

Gerekçede, taşeron istihdamının, kamu ve özel sektörde hızla yaygınlaştığı, değişik iş kollarında yaklaşık 3 milyon taşeron işçi çalıştığının tahmin edildiği kaydedildi.

Taşeron işçilerin, işgücü maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle pirim, ikramiye, sosyal haklar gibi yan ödemelerden mahrum bırakıldığı ifade edilen gerekçede, İş Kanunu’na göre taşeronluğun uzmanlık gerektiren alanlarda yerine getirilmesi gerekirken, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla uygulandığı savunuldu. Gerekçede, şöyle denildi:

"Türkiye’de taşeronda çalışanların güvenilir bir geleceğe sahip olması, işten çıkarılma korkusu yaşamamaları ve eşit işe eşit ücret kapsamında gelir elde edebilmeleri için taşeron işçiliğin tamamen ortadan kaldırılması ve işgücü maliyetlerini düşürecek yeni bir sistemin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bugün değişik iş kollarında çalışmakta olan taşeron işçiler, genelde örgütsüz olmaları nedeniyle haklarını arayamamaktadır. Taşeronda çalışan herkesin, insanlık onuruna yakışır bir yaşam ile adil ve elverişli bir ücret alma ve çalışma hakkına sahip olması gerekmektedir."

Orman köylüsünün sorunları

Öte yandan CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, orman köylerinin altyapı, sağlık ve eğitim imkanlarının toplumun diğer kesimlerine nazaran düşük ve yetersiz olduğu kaydedildi.

Orman köylerine yönelik, son 40 yılda yürütülen ve anlamlı bir çaba olarak değerlendirilen kırsal kalkınma faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle, göçün engellenemediği ve hızlı kentleşmenin olumsuz sonuçlarının önlenemediği belirtildi.

Anayasal ve yasal tedbirlere rağmen, gerek orman köylüsünün gerekse kırsal kalkınma amaçlı kooperatiflerin sorunlarının çığ gibi büyüdüğü iddia
edilen önergede, kooperatifçilik uygulamalarının bugünün koşullarına uyarlanması açısından olumlu katkılar sağlayacağı düşünülen Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağının 2 yıllık çalışmayla tamamlanmasına rağmen bugüne kadar uygulamaya konulamadığını bildirildi.

Önergede, odun dışı orman ürünlerinin köylüler tarafından toplanması, değerlendirilmesi ve pazarlanması konusunda kapasite yaratılması yoluyla
köylülere ek gelir kaynağı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Türkiye ormanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve ulusal çıkarlar doğrultusunda işletilmesi için gerekli çalışmaların belirlenmesi, toplumsal
çıkarlara ters düşmemek kaydıyla orman köylüsünün milli gelirden hakça pay alabilmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdi