Eğitim - Kariyer 676 bin çocuğun eğitimi yarım kaldı

676 bin çocuğun eğitimi yarım kaldı

676 bin çocuğun eğitimi yarım kaldı

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 676 bin çocuk, sistemin dışında kaldı. Okul öncesi eğitimde de düşüş yaşandığına dikkat çeken raporda öne çıkan bazı tespitler ve öneriler... Sevim Büyüktaş Demir / sevim.demir@posta.com.tr

EK BÜTÇE PLANLANMALI

 • Eğitim ve öğretim sürecinin sekteye uğradığı 1.5 yılda oluşan öğrenme kayıplarını gidermeyi hedefleyen etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir telafi eğitimi politikası geliştirilmedi.
 • Öğrenme kayıplarının tespiti, belirli sınıflarla sınırlı kaldı.
 • COVID-19 salgınının eğitim öğretim süreçlerinde yol açtığı hasarı gidermek ve gerekli iyileştirmeleri sağlamak üzere ek bir bütçe planlaması yapılmalı.
 • Zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 676 bin çocuk eğitim sisteminin dışında kaldı. Eğitim sistemi dışında kalanların büyük çoğunluğu 14-17 yaş aralığındaki çocuklardan oluşuyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA AZALMA

 • 2021’de 21 bin 407 öğretmen ataması ile son 16 yılın en düşük öğretmen ataması yapıldı.
 • Öğretmen atamaları için uygulanan değerlendirme yöntemi işlevini yerine getirmiyor.
 • Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerle ilgili tüm politikalara yol gösterecek bir referans noktası olduğu için önemli.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DÜŞÜŞ

HER 10 ÇOCUKTAN 4’Ü EĞİTİME BAŞLAMADI

 • Erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılarak 5 yaşta okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınamaması, 2021 yılının temel sorunlarından biri oldu.
 • Salgın döneminde 5 yaşında okul öncesine kayıt yaptırabilecek neredeyse her 10 çocuktan 4’ü eğitime başlamadı.
 • Yaklaşık 553 bin çocuk eğitim sisteminin dışında kaldı.
 • Okul öncesi eğitime erişim oranlarının düşük olması, salgın öncesinde de var olan ve salgınla birlikte daha da derinleşen bir mesele olarak ele alınmalı.

SINAVLARDA DÜŞÜK PERFORMANS

 • YKS’ye katılan her 10 adaydan 3’ü Temel Yeterlik Testi’nde (TYT) 150 puan barajının altında kaldı.
 • Sekiz yıllık temel eğitimin sonunda öğrencilerin önemli bir kısmı sözel ve sayısal alanda oldukça düşük performans gösterdi.
 • Merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılan yaklaşık her 10 programdan 5’ine başarı sıralaması yüzde 10’luk dilimden daha düşük öğrenci yerleşti.
 • Küresel salgın, LGS ve YKS gibi büyük ölçekli sınavların neden olduğu eşitsizlikleri derinleştirdi.
 • Yükseköğretim programlarındaki boş kontenjan oranı son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

MESLEKİ EĞİTİMDE TELAFİ

 • Mesleki ve teknik eğitimde 2021 yılının ilk 11 ayında üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının ilk 11 ayı gelirine göre yüzde 63 artış gösterdi.
 • Mesleki eğitimle ilgili işbirliği protokolleri ve projeler için uzun vadeli ve çok boyutlu bir değerlendirme sistemi geliştirilmeli.
 • Uzaktan eğitim sürecinde uygulama gerektiren mesleki becerilerin kazandırılmasında yaşanan olası eksiklikler telafi edilmeli.

SINIF BAZLI KAPANMA ETKİLİ

 • Eylül ayı itibarıyla artan aşılanma oranları ve okulları açık tutmaktaki kararlılıkla birlikte sınıf bazlı kapanma uygulaması, yüz yüze eğitimin sürdürülmesinde etkili oldu.
 • Sınıf bazlı kapanma uygulamasıyla birlikte izolasyonda olan öğrenciler için oluşan öğrenme eksiklikleri ve kayıplarını gidermeye yönelik izlenecek politikalar netleştirilmeli.

ÖZEL EĞİTİME ERİŞİM SINIRLI

 • Özel eğitim alanında sunulan desteklerin artmasına karşın, özel eğitime ihtiyacı olan her çocuğun bu hizmetlere erişimi mümkün olmadı.
 • Özel gereksinimli çocuklara yönelik tanılama çalışmaları ile oluşturulacak ihtiyaç haritaları, kapsayıcı eğitim politikaları için yol gösterici olabilir.
 • Özel eğitim personelinin ve öğretmenlerinin mesleki becerileri ve yeterlikleri yeni krizlere dayanıklı olacak şekilde desteklenmeli.

938 ÖZEL OKUL KAPANDI

 • COVID-19 salgını sürecinde başlayan özel okul ve öğrenci sayısındaki düşme eğilimi 2021 yılında da devam etti. Salgın döneminde 938 özel okul kapandı, 882 özel okul ise devredildi.
 • Özel okullarda istihdam edilen öğretmen sayısında ilk kez düşüş yaşandı. 2000 yılında 174 bin 750 olan öğretmen sayısı, yüzde 7 azalma ile 162 bin 215 oldu.
SIRADAKİ HABER