Eğitim - Kariyer Aile Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 bin 175 personel alımı yapılacak. Başvuru şartları, yayımlanan kılavuzda belirtilirken başvuru tarihleri süresince e-Devlet, Kariyer Kapısı ile Kamu İşe Alım ve Kariyer üzerinden gerçekleştirilebilecek…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli olurken, başvuru kılavuzu da yayımlandı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre adaylar 10 Ocak ile 20 Ocak 2022 tarihleri arasında başvuru işlemlerini online olarak yapabilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 10 Ocak ve 20 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları sadece online olarak alınacak. Adaylar belirtilen tarih aralığında başvurularını e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden tamamlayabilecekler.

Bununla birlikte, belirtilen sürenin dışında ve online şekilde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar arasında birden fazla bölümden mezun olanlar ve birçok bölüm için başvuru şartlarını karşılayanlar sadece bir (1) bölüm için başvuruda bulunabilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

b) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

c) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

SIRADAKİ HABER