Eğitim - Kariyer İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022 açıklandı mı? 3 bin 546 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022 açıklandı mı? 3 bin 546 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları 2022 açıklandı mı? 3 bin 546 personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu. Bakanlık tarafından yayınlanan ilanda, bilgisayar mühendisinden psikoloğa, şehir plancısından avukata 3 bin 546 personel alımı yapılacak. Adaylar başvurularını haziran ayı içerisinde internet üzerinden yapacak. İşte İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer ayrıntılar…

İçişleri Bakanlığı personel alımına ilişkin ayrıntılar adaylar tarafından merak ediliyor. Pek çok meslek grubunda yapılacak personel alımı için adaylardan istenen başvuru şartları genel şartlar ve özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Diğer yandan başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayan adaylar, yapılan değerlendirmenin ardından sözlü sınava alınacak. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımına dair bilinmesi gereken ayrıntılar…

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sözlü sınav duyurusunda yer alan bilgilere göre, Bakanlık merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 243, Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 bin 303, toplamda 546 personel alımı yapılacak.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

3 BİN 546 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı başvuruları 17-21 Haziran tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılacak. Ancak adaylar belirtilen tarih aralığında İçişleri Bakanlığı’nın www.icisleri.gov.tr internet adresinde “Duyurular” bölümünde yayınlanacak “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki ile e-devlete giriş yaparak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

HANGİ BRANŞLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak 3 bin 546 personel alımında branşlar şu şekilde;

 • Kâğıt restoratörü,
 • Avukat,
 • Arşiv uzmanı,
 • Psikolog
 • Sosyal çalışmacı,
 • Programcı,
 • Elektrik-elektronik teknikeri,
 • Bilgisayar mühendisi,
 • Elektrik-elektronik mühendisi,
 • Makine mühendisi,
 • Harita mühendisi,
 • Endüstri mühendisi,
 • İnşaat mühendisi,
 • Şehir plancısı,
 • Mütercim-Tercüman (İngilizce),
 • Lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli,
 • Koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı),
 • Şoför,
 • Temizlik görevlisi,

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

(1)-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,

(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu’nun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),

(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,

(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyon unvanında çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanıyla, aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

SIRADAKİ HABER