Sigorta Kritik hastalıklarda da 'Sigorta' hep yanınızda

Kritik hastalıklarda da 'Sigorta' hep yanınızda

Paylaş
Kritik hastalıklarda da 'Sigorta' hep yanınızda

Bir anda ortaya çıkan kritik hastalıkların ne zaman kapımızı çalacağını ve ne kadar süreceğini bilmek mümkün değil. Bireyleri hem manevi hem de maddi yönden oldukça zorlayan kanser, kalp krizi, inme gibi kritik hastalıklara karşı en önemli güvence ise ‘Kritik Hastalıklar Sigortası’. Bu sayede sigortalılar hastalıklarla mücadele ederken karşılaşabilecekleri maliyetleri de düşünmüyor.

Hastalıklarla ne zaman karşılaşacağımız belli değil. Her an ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Tedavileri uzun ve zor olan kritik hastalıklar ise oldukça yıpratıcı bir süreç. Bir taraftan hastalıkların yarattığı sıkıntıları yaşarken, diğer taraftan tedavi sürecindeki maddi sorunlar da can sıkabilir. ‘Kritik Hastalıklar Sigortası’ işte tam bu noktada imdada yetişiyor.

Haberin Devamı

İstatistiksel olarak en sık rastlanan kanser, kalp krizi, inme gibi kritik hastalıklara karşı teminat sunan ‘Kritik Hastalıklar Sigortası’ sayesinde sigortalılar hastalıklarla mücadele ederken karşılaşabilecekleri maliyetleri düşünmüyor, vefat durumunda da geride kalanlar için bir borç değil, bir teminat bırakıyor. ‘Kritik Hastalıklar Sigortası’, 18-65 yaş arası herkese hitap ediyor.

Sigorta sahipleri kalp krizi, kanser veya hastalık sonucu inme gibi durumlarla karşılaştığında aldıkları toplu para ile ister tedavi masraflarını, isterse diğer giderlerini karşılaşabiliyor. Yaşam kaybı halinde de sevdiklerini mağdur bırakmamış oluyor. Sigortalının, vefat teminatı sigorta süresi içinde vefat etmeleri halinde poliçede belirtilen vefat tazminatı lehtarına, lehtar tayin etmedilerse de kanuni varislerine ödeniyor. Ayrıca, ‘Kritik Hastalıklar Sigortası’ kapsamında sigortalılar, acil ambulans gönderimi, ikinci medikal görüş gibi ek sigorta şirketinin sunduğu birçok ek hizmetlerden de yararlanabiliyor.

Haberin Devamı

KRİTİK HASTALIK SİGORTASI’NIN SAĞLIK SİGORTASINDAN FARKI

TEMİNAT:

Kritik hastalık sigortası planları sadece poliçe dokümanında önceden belirtilen hastalıkları karşılar ve yalnızca bu hastalık teşhislerinde geçerli olurlar. Sağlık sigortalarının ise daha geniş bir teminat alanı vardır.

HASAR ÖDEMESİ:

Sağlık sigortası, hastane masrafları ve diğer harcamaları karşılar. ‘Kritik Hastalık Sigortası’ ise, teminat altındaki hastalığın teşhisine göre toplu bir ödeme yapar.

BEKLEME SÜRESİ:

Kazalar dışında, normal sağlık planları 30-90 günlük bekleme sürelerine sahiptir. Buna karşın, bazı kritik hastalık planları 90 günlük bir bekleme süresine sahiptir. Dahası, bazı ‘Kritik Hastalık Sigortası’ planları, poliçe sahibinin kritik hastalık teşhisinden sonra 30 gün hayatta kalmasını şart koşabilir.

SİGORTALILAR MALİYETİ DÜŞÜNMÜYOR

Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilmek gerektiğini belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu noktada yaptırılması gereken ‘Kritik Hastalıklar Sigortası’nın çok önemli olduğunu söylüyor. Sincek, “Katılım Emeklilik olarak hayatın her alanına hitap eden ürünlerimizle sektörümüzü büyütmeye ve derinlik kazandırmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin her zaman ve her koşulda yanında olmak için çabalıyor, onlara özel ürünler geliştiriyoruz. Katılımcılarımız hastalıklarla mücadele ederken karşılaşabilecekleri maliyetleri düşünmüyor, vefat durumunda da geride kalanlar için bir borç değil, bir teminat bırakmış oluyorlar” dedi.

Haberin Devamı

KRİTİK HASTALIKLAR NELERDİR?

Sigorta şirketlerinin kritik hastalıklar kapsamına aldığı durumlar birbirinden farklı olabiliyor. Kritik hastalıklar arasında kanser, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği, organ nakli, multiple skleroz, uzuv kaybı, koma, beyin tümörleri, HIV, parkinson, motor nöron hastalığı, körlük ve işitme kaybı gibi hastalıklar sıralanabilir.

SIRADAKİ HABER