GündemSanayi yeşil dönüşümünü tamamlamalı

Sanayi yeşil dönüşümünü tamamlamalı

Paylaş
Sanayi yeşil dönüşümünü tamamlamalı

Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, son yıllarda, küresel ticaretin karşılaştığı pek çok riskin iklim değişikliğinin artan etkisi ile ilişkili olduğunu belirterek, aşırı hava olayları, kuraklık ve sıcaklık artışı gibi faktörlerin, çevresel ve sosyal olduğu kadar önemli ekonomik sonuçlar da doğurduğuna dikkat çekti.

Araştırmalara göre, küresel ekonominin, iklim değişikliği sebebiyle gelecek 26 yıl içinde yüzde 19’luk bir gelir kaybı yaşayacağına vurgu yapan Bahçıvan, bunun yıllık ortalama 38 trilyon dolarlık zarar anlamına geldiğini söyledi.

Haberin Devamı

HAREKETE GEÇİLMELİ

Araştırmaya göre, bu zararın küresel ortalama sıcaklık artışını iki derece ile sınırlandırmak için gereken azaltım maliyetlerinden çok daha fazla olduğunu kaydeden Bahçıvan, “Bu durum, iklim krizi ile mücadele için acil ve kapsamlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu mücadelede başarılı olmak için sanayinin, yeşil dönüşümünü tamamlaması ise oldukça kritik” diye konuştu. Avrupa Birliği’nin (AB) bu konuda uluslararası düzeyde liderlik rolü üstlendiğini söyleyen Bahçıvan, AB’nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeşil dönüşümü bütüncül bir bakış açısı ile ele aldığını belirtti.

Sanayi yeşil dönüşümünü tamamlamalı

SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ

Bu kapsamda gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ise AB ile ticaret ilişkisi olan ülkelerdeki üreticiler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olacağını anlatan Bahçıvan, şunları söyledi: “AB’nin ihracatımızdaki payının yaklaşık yüzde 40 olduğunu dikkate aldığımızda SKDM’nin ülkemiz açısından kritik bir süreç olduğu çok açık. Bu nedenle geçiş dönemine hazırlık için gerekli adımların atılması ve 2025 sonuna kadar devam edecek geçiş dönemindeki her gelişmenin yakından izlenmesi önemlidir.”

Haberin Devamı

FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ

Yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyulan finansmana erişimin önemli bir unsur olarak ön plana çıktığını belirten Bahçıvan, şunları söyledi: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Dünya Bankası ile hayata geçirdiği ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ile 450 milyon dolarlık finansmanın sanayicilerimize sunulmasını çok kıymetli buluyoruz. Ülkemiz ekonomisinin de itici gücü olan KOBİ’lerimizin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümü için de destekler içeren bu gibi projelerin karbonsuzlaşma çabalarının yoğunlaştırılması, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve ihracattaki rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Sanayi yeşil dönüşümünü tamamlamalı

ENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIR

YÜKSEK MALİYETLER

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, enerji maliyetlerinin iş dünyasının rekabet gücünü önemli ölçüde etkilediğini belirterek, yüksek enerji maliyetlerine karşı yenilenebilir enerji çözümleri konusunda daha fazla teşvik ve destek sağlanması gerektiğini ifade etti. Çevikel, “Enerji ve üretim maliyetlerinin yüksek olması, iş dünyasının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü etkiliyor. Küresel rekabet gücümüzü artırabilmek için sürdürülebilirlik belgesine sahip olmak şart” dedi.

Haberin Devamı

İHRACATA DİKKAT

İklim değişikliği ile mücadele için devreye alınan ve ülkemizin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması kapsamında yeşil üretime olan yatırımın arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Çevikel, “AB’nin karbon emisyonunu azaltma hedefleri çerçevesinde ihracata yönelik getirdiği standartlar, bu alanda uyum sürecini tamamlayamayanlar için ek bir zorluk demek. Türkiye’nin ihracatta pazar payı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaması için artırılacak devlet teşvikleri ile sürdürülebilir dönüşümü de daha etkin kılabiliriz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İNOVASYONA YATIRIM

Sanayicilerin sürdürülebilir üretim ve inovasyona yatırım yapmalarının önemine de değinen DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “İnovatif üretim yöntemleri ve teknolojileri kullanarak, hem maliyetleri düşürebilir hem de çevresel etkileri minimize edebiliriz. Bu bağlamda, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, sürdürülebilir üretimin temel taşlarından biridir. Özellikle GES yatırımları konusunda daha fazla teşvik ve destek sağlanması, sanayicilerin bu alana yönelmelerini kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMASI YAPTI

Başkan Çevikel, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin (DOSAB) sürdürülebilir kalkınma amaçları ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedeflerine uyum sağlama kapsamında Sera Gazı Doğrulama Belgesi ile Bursa’da ilk, Türkiye genelinde ise beşinci Sera Gazı Beyanı Doğrulaması yapılan Organize Sanayi Bölgesi olma başarısını elde ettiğine de değindi. DOSABSİAD olarak, bu alandaki farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Çevikel, “Yeşil üretim ve sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda sanayicilerimizin yanında olmaya, onları bilgilendirmeye ve teşvik etmeyi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı