GündemSözbir Ailesi'nden çıkan haberlerle ilgili açıklama

Sözbir Ailesi'nden çıkan haberlerle ilgili açıklama

Sözbir Ailesi'nden çıkan haberlerle ilgili açıklama

Çıkan haberler sonrası Serdar Sözbir ile ilgili aileden yanıt geldi.

Ulaştığımız Sözbir Ailesi, Serdar Sözbir'in iddialarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Sözbir Otel'in Nazif Sözbir'e ait olduğunu açıklayan Sözbir Ailesi, geçmişte önce otelin altındaki benzin istasyonunu alındığını daha sonra ise üstteki otelin arsasının satın alındığını açıkladı.

OTELİN SAHİBİ SERDAR SÖZBİR DEĞİL

Nihal Sözbir ve Tamer Sözbir, 'Babamız ve annemizin yanındayız. Yaşlandılar. Üzülüyorlar. Bu haberler onları çok yıpratıyor.' açıklamasını yaptı. Serdar Sözbir'in, Nazif Sözbir'e ait otelin bir dönem kiracısı olduğu belirtildi.

AİLEDEN TEKZİP METNİ

Aile bugün yayınlanan haber için tekzip metni yayınlandı. Metinde şu ifadelere yer verildi;

Anılan haberde özetle, Nazif Sözbir’in uzun yıllar boyunca büyük emekleriyle ticaret hayatında elde ettiği başarılar hiçe sayılarak adeta Serdar Sözbir isimli kişi tarafından tüm bu kazanımlar elde edilmiş gibi mesnetsiz ve gerçeğin tam aksine açıklamalarda bulunulmuştur. Sözbir ailesinin bugün sahip olduğu malvarlıklarının büyük bir kısmı Serdar Sözbir isimli kişi henüz çocuk yaştayken edinilmiş diğer kısmı da o yıllarda (Serdar Sözbir babası Nazif Sözbir’in yanında işçi olarak çalışırken) Nazif Sözbir’in ticaret hayatında elde ettiği başarılar sayesinde edinilmiştir.

Kardeşlerinin aksine, Serdar Sözbir isimli kişinin başarısız bir eğitim hayatı geçirmesi ve liseden dahi mezun olamaması neticesinde Nazif Sözbir kendisine sahip çıkarak onu işe almıştır. Tüm bu çabalara rağmen Serdar Sözbir isimli kişi iş hayatında başarılı olamadığı gibi bu başarısızlık özel hayatına da yansımıştır. Yaşadığı tüm bu başarısızlıkları ilerleyen yaşına rağmen bir türlü kabul edememesi neticesinde kendine olmayan bir dünya yaratarak Nazif Sözbir tarafından elde edilen ve kardeşleri tarafından devam ettirilen başarılardan nemalanmaya çalışılmaktadır. Basın mecralarında inanılmaz yalanlar anlatarak Serdar Sözbir bir türlü elde edemediği başarılara kendini de kandırarak ulaştığını sanmaktadır. Fakat bunu yaparken maalesef kamuoyunu da yanıltmaktadır.

Anılan haberde her ne kadar aksi iddia edilmiş olsa da Sözbir Royal Residence Hotel, Nazif Sözbir’in şahsı ve sahibi olduğu Sözbir Turizm İşletmeleri AŞ tarafından büyük emekler sarf edilerek inşa edilmiştir. Otel daha sonrasında Serdar Sözbir isimli kişinin kendi şirketi olan Sözbir Uluslararası Turizm ve Araç Kiralama Hizmetleri İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Ltd. Şti.’ye kiralanmıştır. Bir başka deyişle Serdar Sözbir isimli kişi her ne kadar kendini otelin sahibi gibi lanse etmeye çalışsa da sadece belli bir dönem için otelin kiracısı olmuştur. Kira ilişkisinin devam ettiği dönemde kiracı olarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin büyük bir bölümünü yerine getirmediği gibi kiralanana büyük zararlar vermesi sonucunda tahliye talepli olarak İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/88 Esas numaralı dosyası ile dava açılmış ve Serdar Sözbir isimli kişi kiracı sıfatıyla bulunduğu oteli geride kullanılamaz halde enkaz bir otel bırakarak tahliye etmiştir.

Serdar Sözbir isimli kişi kiracısı olduğu oteli tahliye etmeye direndiği kiracılığı döneminde mahkemece belirlenen kira bedellerini de ödememiştir. Kendisini sahibi olarak lanse ettiği fakat otele dair milyonlarca liralık kira borcu bulunması nedeniyle hukuki yollarla alacağın tahsil edilememesi için kendisinin ve şirketine ait tüm malvarlıklarını alacaklılardan mal kaçırma amacıyla, muvazaalı bir şekilde üçüncü kişilere devretmiştir. Mal kaçırma amacıyla gerçekleştirilen tüm bu işlemler için İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2021/108 Esas numaralı dosyası ve İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2017/541 Esas numaralı dosyası ile tasarrufun iptali davaları açılmıştır. Serdar Sözbir isimli kişi hem tasarrufun iptali davalarını gölgede bırakmak hem de süreci daha da karmaşık hale getirerek borçlarını ödemekten kurtulmaya çalışarak, Öz babasına vasi davası açmıştır.

Serdar Sözbir isimli kişinin borçlarını ödememek için başvurduğu aile değerlerini, Türk örf ve adetlerini hiçe sayan bu yöntem yasalara da aykırıdır. Söz konusu vasi davası, psikolojik ve fiziki saldırı ile ebeveynlerini baskı altına almaya çalışan, manevi hiçbir bağı kalmamış olmasına rağmen ailesinin malvarlığını kendi malvarlığı gibi göstermeye çalışan Serdar Sözbir isimli kişiye “Sözbir” soyadını kullanmaması için defalarca noter vasıtasıyla ihtar çekilmiştir. Tüm bu yaşananlara rağmen sadece nüfus kayıtlarında ailenin ferdi olarak görünen; gerçekte Sözbir ailesinin manevi bütünlüğü içinde yer almayan Serdar Sözbir isimli kişi bugüne kadar kendi yarattığı hayal dünyasında yaşamaya devam etmiştir.

Bu hayal dünyasına kendini öyle kaptırmış ki şirket hisselerinin ve hatta intifa hakkı sahibi Nazif Sözbir’in maliklik sıfatının kendisine ait olduğunu, şirket hisselerini kardeşleri Tamer ve Nihale bedelsiz devrettiğini dahi iddia ederek tüm kamuoyu önünde hiç çekinmeden asılsız iddialarda bulunmaktadır. Oysa İstanbul Ticaret Odası ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında basit bir araştırma yapıldığı takdirde gerçeğin tam aksi olduğu kolaylıkla görülecektir. Bu bağlamda Serdar Sözbir isimli kişinin kardeşlerine bedelsiz olarak hisse verdiği iddiası yine kendisinin hayal dünyasının bir ürünüdür. Uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren Sözbir Turizm İşletmeleri AŞ ve önemli bir ticari geçmişi bulunan Nazif Sözbir’in Sözbir markası bazı kişilerin hayal ürünü olan fikir ve beyanatlarıyla zedelenemeyecek kadar kıymetli ve köklüdür. Bu nedenle kamuoyu açısından gerçeği yansıtmayan asılsız haberlere ve hayal ürünü beyanatlara itibar edilmemesi için gerçek olan bu haberi yayınlamak zorunlu olmuştur.

Anılan haberde başarılı iş insanı olarak lanse edilen Serdar Sözbir isimli kişi, başka basın mecralarında takip edilebildiği kadarıyla sahte senet düzenleme iddiaları ile gündeme gelmektedir. Öte yandan kendi ortakları tarafından şirketleri ile bağlantısı olmadığı; şirketlerini temsil etmediği beyan edilerek şirketlerinden uzaklaştırmaya çalışılmaktadır. Gerek ailesi gerek iş ortakları tarafından ne iş hayatında ne özel hayatında kabul görmeyen bu kişinin başarıları ve güvenirliliği konusu son derece şaibelidir. Bu vesileyle Sözbir Turizm İşletmeleri AŞ ve Sözbir ailesi tarafından kendi yarattığı hayal dünyasında yaşayan bu kişi hakkında gerekli yasal yollara başvurulacağı bildirilerek, kamuoyunu aydınlatma adına işbu tekzip metni yayınlanmıştır.

Sözbir Ailesinden çıkan haberlerle ilgili açıklama

Sözbir Turizm İşletmeleri AŞ

Nazif Sözbir

Ayşe Nurtaç Sözbir

Tamer Sözbir

Nihal Sözbir

SIRADAKİ HABER