MEB

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır. Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir. 1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır: Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi) Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi) Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi) Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi) Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi) Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi) Sicil İşleri Dairesi İstatistik Dairesi Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi) Evrak Dairesi Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı. 1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür. 1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti” 1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı” 1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği” 1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı” 1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti” 1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı” 1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” 1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı” adıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.
Daha Fazla
Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı... MEB sonuç sorgulama

Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı... MEB sonuç sorgulama

Binlerce öğrenci bugün MEB'in İOKBS sonuçlarını açıklamasını bekliyordu. Takvime göre sonuçlar bugün ilan edilecekti. Dünden itibaren ise "İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu sıklıkla yöneltiliyordu. MEB biraz önce açıklama yaparak sonuçları ilan etti.
MEB LGS boş kontenjanları açıklandı

MEB LGS boş kontenjanları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.
Son dakika: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika: LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı
20 bin Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte MEB atama takvimi!

20 bin Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte MEB atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı. Sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih sayısı 40’a çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi de adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 20 bin Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimi!
Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı! MEB soru ve cevapları sorgulama

Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı! MEB soru ve cevapları sorgulama

Bu sabahtan itibaren bekçi adayları 13 Temmuz'da girdikleri bekçilik sınavı soru ve cevaplarını bekliyordu. MEB saat 17.35'te heyecanlı bekleyişe son verdi ve soru ve cevapları yayımladı.
Gözler MEB'de! Bekçilik sınav soruları ve cevapları saat kaçta açıklanacak?

Gözler MEB'de! Bekçilik sınav soruları ve cevapları saat kaçta açıklanacak?

Bekçilik sınavı geçen cumartesi yapıldı. Bekçi adayları için bugün önemli bir gün çünkü sınavın soru ve cevapları bugün yayımlanıyor. Peki, bekçilik soru ve cevapları saat kaçta açıklanacak?
İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı üzerinden yaklaşık 1 buçuk ay geçerken sonuçlara olan beklenti iyice arttı. Peki MEB'in geçtiği net tarih nedir?
Okullar ne zaman açılıyor? Kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılıyor? Kaç gün kaldı?

Bugün okulların kapanmasının ardından bir ay geçti. Günler yavaş yavaş ilerliyor. Öğrenciler tatil bitmesin isterken bir yandan da "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte MEB'in takvimine göre okulların açılma tarihi...
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte açıklanıyor?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte açıklanıyor?

LGS tercih işlemleri iki gün önce sona erdi. 1-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihlerin ardından tercih sonuç tarihi yoğun bir şekilde aratılıyor. İşte MEB'in duyurduğu tercih sonuç tarihi...
10 maddede 'özel okul tercih' uyarıları

10 maddede 'özel okul tercih' uyarıları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulları tercih edecek velilerin, 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu:
MEB'den değişiklik! Teneffüs süreleri uzadı

MEB'den değişiklik! Teneffüs süreleri uzadı

'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlandı. Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeler yönetmelikte yer aldı. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak
Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları açıklandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? İOKBS sonuçları açıklandı mı?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Her geçen gün İOKBS sonuçlarına ilişkin aramalar hızlanıyor. SInava giren öğrenciler sonuç tarihini heyecanla bekliyor. İşte MEB'in geçtiği sonuç tarihi...
MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama

MEB'den 'ücretli öğretmene zam' haberine ilişkin açıklama

MEB'den yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız ücretli öğretmenlerimizle ilgili iki aşamalı bir çalışma yürütüldüğünü, ders ücretlerindeki düzenlemelerin ekonomideki gelişmelere bağlı olarak yapılacağını belirtmiştir." denildi.
İOKBS sonuçları açıklandı mı? Burslar ne zaman yatacak?

İOKBS sonuçları açıklandı mı? Burslar ne zaman yatacak?

ÖDSGM tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak İOKBS gerçekleşti. Bugün itibarıyla sınavın üzerinden 38 gün geçti. Bir ayı geçtiği için MEB'in geçtiği kılavuzu tam olarak incelemeyenler veya unutanlar şimdi sık sık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.
MEB, istihdam garantili mikromekanik eğitimine öğrenci alacak

MEB, istihdam garantili mikromekanik eğitimine öğrenci alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanıyla ileri teknolojinin kullanıldığı mikromekanik alanında eğitim verecek 150 yıllık Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 60 öğrenci yerleştirilecek.
MEB’den 10 maddede

MEB’den 10 maddede "özel okul tercih" uyarıları

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulları tercih edecek velilere, kurumsal yapı, akademik başarı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapı gibi kıstasların olduğu 10 temel maddeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.
Bekçilik sınav yerleri açıklandı! Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik yazılı sınav giriş yeri belgeleri…

Bekçilik sınav yerleri açıklandı! Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik yazılı sınav giriş yeri belgeleri…

2019 - 2. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı giriş yeri bilgileri erişime açıldı. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman? İşte MEB Bekçilik sınav yeri sorgulama…
MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ve atamaları ne zaman? MEB sözlü sınav sonuçları...

MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ve atamaları ne zaman? MEB sözlü sınav sonuçları...

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki, MEB Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman? MEB Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte MEB Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları…
MEB ne zaman açıklayacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?

MEB ne zaman açıklayacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı?

Sösleşmeli öğretmen adaylarının beklediği gün geldi çattı. Takvime göre mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Öğlen saatlerini de geride bırakırken sonuçların ne zaman açıklanacağı konusu gündem olmuş durumda...
AÖL sınav giriş belgesi açıklandı! Sınav yeri sorgulama

AÖL sınav giriş belgesi açıklandı! Sınav yeri sorgulama

Açıköğretim Lisesi öğrencileri sabırsızlıkla 3 Temmuz tarihini bekliyordu. MEB'in yayınladığı takvime göre sınav giriş belgeleri bugün açıklanacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı saat 14.13'te açıklama yaparak sınav giriş yerlerini açıkladı.