İnşaat mühendislerinden hükümete tepki

İnşaat mühendislerinden hükümete tepki

İnşaat mühendislerinden hükümete tepki

22 Haziran 2011, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odasından yapılan açıklamada, "Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)" ile yeni bakanlık bünyesinde Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmasının öngörüldüğüne işaret edilerek, genel müdürlük için belirlenen görev kapsamı eleştirildi.

Açıklamada, kararnamenin, Anayasanın 135. maddesi ve TMMOB yasasıyla güvence altına alınan hususlarla çeliştiği kaydedilerek, "Düzenleme, Birliğimizi ve odamızı hedef almaktadır" iddiasına yer verildi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının açıklamasında, TBMM’de 6 Nisan 2011’de "Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu"nun kabul edildiği ve hükümete 6 ay süreyle KHK çıkarma yetkisi tanındığı anımsatıldı.

Yetki yasasının temelde mevcut bakanlıkların birleştirilmesi ve yeni bakanlıklar kurulmasına ilişkin esasların belirlenmesini içerdiği kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

"Böylesine geniş bir yetkiyle donatılan hükümet genel seçim öncesi 11 KHK çıkarmıştır. Bunlardan biri de Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Kararname, kurulacak olan yeni bakanlığın ve bağlı hizmet birimlerinin ve genel müdürlüklerinin görev ve yetkilerini düzenlemektedir.
Bakanlık bünyesinde kurulacak Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında şu hususlar yer almaktadır:

- Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uygulamaları denetlemek ve izlemek.
- Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım kontrol müşavirliği, bilirkişilik, her türlü altyapı ve tesisat dahil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
- Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek kuruluşlarına ilişkin mevzuat düzenlemelerini yapmak ve denetlemek.

İçeriği itibariyle bir fetva niteliğini taşıyan ve hem Anayasa’nın 135. maddesine hem de bu düzenlemeleri çıkarma yetkisini aldıkları ’yetki yasasına’ aykırı olan bu düzenlemeler, Birliğimizi ve Odamızı hedef almaktadır.

Odamız kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur ve bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir. İdari ve mali yönden devlet karşısında özerkliğe, faaliyetlerinin finansmanını sağlayacak ayrı bütçelere sahiptir. Teşkilatın yönetimi ve faaliyetlerin yürütülmesinde söz sahibidir, merkezi hiyerarşik gözetim ve denetimine tabi olmayıp, vesayet denetimine tabidir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, Anayasanın 135. Maddesi ve yürürlükte olan 6235 sayılı TMMOB yasası ile güvence altına alınan bu hususlarla çelişmektedir."

Açıklamada, "Birliğimiz ve Odamız, ne rant uğruna kentlerimizin talan edilmesine ve geri dönüşü olmayan çevre tahribatlarına ne de kar uğruna güvencesizleştirmeye ve ölüme neden olan çalışma koşullarına sessiz kalmayacak mücadelesini sürdürecek" ifadesi kullanıldı.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan duyurdu! Evlilik yardımı müjdesi