İş dünyası yeşil üretime hazır mı?

İş dünyası yeşil üretime hazır mı?

Dünya Çevre Günü’nde Bursa’nın çevre karnesini sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasına bir yazı dizisiyle sorduk. Çevre temalı iki günlük bu yazı dizisinde hem Bursa’nın çevre konusunda yaşadığı sıkıntıları hem çözüm önerilerini derledik.

06 Haziran 2021, Pazar 08:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 


Birçok firmanın son yıllarda sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme ve elektronik ticaret ile akıllı üretim alanlarına yöneldiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ülkemizde de yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için firmalarımıza ve sektörlerimize finansman desteklerinin sunulması gerektiği inancındayım.” dedi.

Yeşil Mutabakatın Türkiye’yi de etkileyeceğini kaydeden Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise “İhracatımızın yarıya yakınını AB’ye yapıyoruz. Sanırım bu cümle bile durumun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pazarımızı kaybetmek istemiyorsak, karbon salımını düşürmek zorundayız. Sürdürülebilir ürünlerin bir istisna değil, norm haline gelmesi gerekir. Atık kavramını sıfıra indirmeliyiz” diye görüş belirtti.
BOSİAD Başkanı Rasim Çağan da “Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması sonrasında Bursa OSB’mizde bir bilinçlenme gördük. Amacımız farkındalıktı, bu farkındalığı yarattığımızı gözlemledik. Sanayiciler her geçen yıl daha da istekli yarışmaya hazırlanıyor” diye konuştu.

GELECEĞE KAYNAK AYIRAN REKABETTE YERİNİ BELİRLER

Birçok firmanın son yıllarda sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme ve elektronik ticaret ile akıllı üretim alanlarına yöneldiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ülkemizde de yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için firmalarımıza ve sektörlerimize finansman desteklerinin sunulması gerektiği inancındayım. Çünkü teknoloji ve geleceğe yönelik kaynak ayırma düzeyimiz, ülkemizin küresel rekabetteki yerini de belirleyecektir” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, küçük firmalardan dünyanın en büyük pazarlarına kadar herkese farklı yansımalarının olduğunu hatırlatan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, bunun olağanüstü değişimleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. Tedarik zincirlerinde bölgesel çözümlerin ön plana çıktığını belirten Burkay, “Dijitalleşmenin hızlandığı ve e-ticaretin yaygınlaştığı bu dönemde, hepimizi yakından ilgilendiren bir diğer gelişme ise en önemli ticaret ortağımız Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat çerçevesinde sera gazı emisyonlarını azaltarak, 2050 yılına kadar dünyanın iklim nötr bölgesi olmayı hedeflemesidir” dedi.
BTSO olarak ulusal kalkınmanın lider kenti Bursa’da, katma değerli ve yüksek ihracat odaklı sektörel dönüşümü gerçekleştirdiklerini söyleyen Burkay, “Büyüme hedeflerimizi çevreyle dost ve sürdürülebilir kılacak projeler geliştirdik. Bu bilinçle makro projemizden biri olarak ‘Yeşil Büyüme Projesi’ni hayata geçirirken, üyelerimizi sağlıklı bir sanayi ile geleceğe hazırlamak adına önemli bir adım attık. Ortak bir gelecek hedefiyle kentin tüm dinamiklerini bir araya getirerek yerel Çevre ve Temiz Üretim Konseyi’mizi oluşturduk. Konsey çalışmalarımız doğrultusunda Enerji Verimliliği Merkezi’mizi Bursa’mıza kazandırdık. Diğer taraftan ülkemizin mega endüstri bölgeleri atılımının en önemli halkalarından birini oluşturan TEKNOSAB da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hayata geçiyor. 21’inci yüzyılın ekonomi politikalarında çevre bilincinin her geçen yıl daha fazla yer alması, Bursa’da bu alanda yaptığımız çalışmaların önemini artırmıştır” dedi.

PİYASA ÖNDERLERİ ARASINDA YER ALACAK

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 Küresel Risk Raporu’na göre önümüzdeki 10 yılda dünyayı tehdit eden ilk 5 riskin tamamının iklim değişikliğinin getirdiği çevresel risklerden oluştuğunun altını çizen Burkay, bu yönde atılan adımların ve tüm kurumlarla sürdürülebilir ekonomiye dönük çalışmaların stratejik önemi daha da iyi anlaşılacağını dile getirdi. Burkay, yeşil dönüşüme erken yatırım yapanların, yeni ekonominin piyasa önderleri arasında yer alacağını ekledi.

FİNANSMAN DESTEKLERİ SUNULMALI

Birçok firmanın son yıllarda sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme ve elektronik ticaret ile akıllı üretim alanlarına yöneldiğini belirten Burkay, “Ancak uyum süreci aynı zamanda yüksek yatırımları ve dolayısıyla finansman ihtiyaçlarını da ortaya çıkardı. Avrupa Birliği’nin bu süreci 1 milyar Euro gibi bir kaynak ile desteklediğini de dikkate aldığımızda ihtiyaç duyulan finansman çok daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizde de yeşil dönüşüme ayak uydurabilmek için firmalarımıza ve sektörlerimize finansman desteklerinin sunulması gerektiği inancındayım. Çünkü teknoloji ve geleceğe yönelik kaynak ayırma düzeyimiz, ülkemizin küresel rekabetteki yerini de belirleyecektir” dedi.

YA DÖNÜŞECEĞİZ YA OYUNDAN DÜŞECEĞİZ

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Avrupa Yeşil Mutabakatı’yla ilgili olarak, “Ya dönüşeceğiz, ya oyundan düşeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Bursa sanayisine etkilerini en aza indirmek ve gerekli dönüşümü kolaylaştıracak bir fonksiyon üstlenmek amacıyla, BUSİAD bünyesinde kurulan, Avrupa Yeşil Paktı Görev Gücü hakkında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Türkay, günümüzün en önemli sorununun küresel ısınma ve onun görünen yansıması iklim değişikliği olduğunu belirterek, “AB 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı açıklayarak, bu işe dur diyecek bir mekanizmayı da devreye sokmuş oldu” diye konuştu.
Türkay, şunları kaydetti: “Şunu çok iyi anlamak ve işselleştirmek zorundayız. Bu salt bir çevre meselesi değil, yeni bir uluslararası ticaret ve iş stratejisidir. Bazı yerlerde bu mutabakatın AB’nin yeni gümrük engeli olarak gören anlayışlar var. Bunu bir engel değil, kendimiz ve dünyamız için bir fırsat olarak görmeliyiz. AB, 2050 yılında kıtada karbon nötr durumuna ulaşmak için de Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) uygulamasını başlatıyor. SKD ile AB’nin paydaşları da belirlenen karbon sınırlarına uymak zorunda kalacak, aksi halde bedelini ödeyecek.”
Yeşil Mutabakatın Türkiye’yi de etkileyeceğini kaydeden Türkay, “Bilindiği gibi ihracatımızın yarıya yakınını AB’ye yapıyoruz. Sanırım bu cümle bile durumun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pazarımızı kaybetmek istemiyorsak, karbon salınımını düşürmek zorundayız. Sürdürülebilir ürünlerin bir istisna değil, norm haline gelmesi gerekir. Atık kavramını sıfıra indirmeliyiz” dedi.

YEŞİL EKONOMİYİ EKLEDİK

BUSİAD’ın logosunun sürdürülebilirliğin sembolü olduğunu ifade eden Türkay, “Dut yaprağı, ipek böceği kozası ve çark. 43 yıldır bunun farkındayız. Biri yoksa diğeri de yok. İhracatta, mesleki ve teknik eğitimde, Bursa’nın tanıtımında, savunma sanayinde üstlendiğimiz öncü rolleri bir süredir dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’da da yürütüyorduk. Şimdi buna yeşil ekonomiyi de eklemiş olduk” diye konuştu.

YEŞİL EKONOMİNİN MERKEZİ

Bursa’nın ülkenin ilk OSB’sini kuran, otomotivin merkezi, tekstilin kurucusu, meyveciliğin anavatanı olduğunu söyleyen Türkay, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın da etkisiyle artık Yeşil Ekonomi’nin de merkezi olacak. Ya dönüşeceğiz, ya oyundan düşeceğiz. BUSİAD olarak dönüşümün gerçekleşmesi için üzerimize düşen öncülük görevini, AB Yeşil Paktı Görev Gücü’yle yerine getireceğiz” diye konuştu.

‘ALTYAPIYA KATKI AMAÇLIYORUZ’

BUSİAD AB Yeşil Paktı Görev Gücü olarak yeni şekillenecek ticaret sistemi ile ilgili Bursa sanayicisinin farkındalığını artırmayı, yeni ticaret sisteminin getireceği tehditlere ve fırsatlara hazır olmak için gerekli altyapının oluşturmasına katkı vermeyi amaçladıklarını söyleyen Çoban, bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilecek eylem planının ise şöyle ifade etti:
“Avrupa Yeşil Mutabakatı genel bilgilendirme toplantılarının yapılması. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili kamunun yaklaşımına yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması. Finansman kaynakları ve bunlara ulaşma yolları ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması. Döngüsel Ekonomi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması ile farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. İkinci başlığımız karbon ayak izi, hesaplanması, düşürülmesi ve bilgilendirmeyi hedefliyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji bir diğer başlığımız. Çok önem verdiğimiz bir başka eylem planımız döngüsel ekonomide. Ayrıca TÜSİAD gibi diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacağız ve gerek AB, gerekse kamu nezdinde yenilikleri öğrenip paylaşacağız.”

SANAYİCİLER DAHA İSTEKLİ

Bursa OSB ile BOSİAD, koronavirüs pandemisi sebebiyle geçen yıl ertelediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’na kaldığı yerden devam etme kararı aldı. Başvuruların Eylül ayı ile birlikte başlayıp, 15 Ekim’de sona ereceği yarışmanın ödül töreni ise Kasım ayında planlanıyor.
Sürdürülebilir çevreci yaklaşımla Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Çevre Mühendisliği akademisyenleri tarafından online olarak başvuru ve değerlendirmelerin yapılacağı yarışmanın ödül töreni ise yeni bir olumsuz gelişme olmaması halinde Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek.

2015 yılındaki ilk yarışmanın ardından çevre konusunun konuşulmaya başlandığını, bütün firmaların çevreyle ilgili adımlar atmak istediğine dikkat çeken BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, şunları söyledi: “Ödüllendirilen firmalar dışında diğer firmalar için de güzel bir örnek, farkındalık oluşturdu. Yarışma sonrasında Bursa OSB’mizde bir bilinçlenme gördük. Amacımız farkındalıktı, bu farkındalığı yarattığımızı gözlemledik. Sanayiciler her geçen yıl daha da istekli yarışmaya hazırlanıyor. Yarışmamıza Vali Yakup Canbolat ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin de çok ciddi desteği var. Katılan herkes bizim için birincidir. Amacımız eksikleri ortaya çıkarmak, bir birinci seçip rekabeti doğurmak değil, beraber toplum bilinci ile bir sinerji yaratarak, şehrimiz için, ülkemiz için daha güzel günleri geri getirmektir.”

ÇEVRECİ BİREYLER YETİŞECEK

Çevre yaklaşımının konuşmalarla değil, icraatla olacağına değinen Çağan, bu düşünceden hareketle çevreyle ilgili yatırımları maliyet değil gereklilik olarak gören bireyler yetişmesi için ‘Çocuklarla Elele Çevreci Sanayiye’ Projesi’ni de hayata geçirdiklerini hatırlattı. BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, proje sonunda çocukların ortaya koyacağı Yenilikçi Çevre Fikirlerini, Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nda ayrı bir kategori açılmak suretiyle ödüllendirileceğini de sözlerine ekledi.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bursa'da dalgıçlar denizi, çevreciler ise sahilleri temizledi