MEB harekete geçti ve belli oldu! 81 ile yazı gönderildi...

MEB harekete geçti ve belli oldu! 81 ile yazı gönderildi...

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yollayıp resmen duyurdu. MEB tarihleri açıkladı. Ertelenen sınavlar 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu sene liselerin ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak. Son iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları ise 21 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ya sınava katılacak ya da katılmayacak.

18 Mayıs 2021, Salı 22:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Ziya Selçuk imzası ile 81 ile yazı yolladı. Uzaktan ve yüz yüze eğitim ile ikinci dönem sınav uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Yazıda sınavların nasıl yapılacağı vurgulandı.

Yazıda, "Ülkemiz genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve 26/04/2021 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitim ile sınavların ertelenmesi kararı alınmış ve söz konusu kararlar ilgi (d) yazımız ile duyurulmuştu. Ancak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12. sınıflarda tamamlanmış; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise yapılmış olması hususları birlikte değerlendirilerek ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinde yer alan; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü gereğince ortaöğretim kurumlarında yürütülecek uzaktan ve yüz yüze eğitim ile sınav uygulamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur." ifade edildi.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI 

Yazıda şunlara vurgu yapıldı: "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ait sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik ortaöğretim hazırlık,9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar bu taleplerine yönelik eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması, hastalık, karantina uygulaması, farklı bir ilde bulunma gibi gerekçelerle dilekçesini elden teslim edemeyecek olanlar, aslını daha sonra teslim etmek üzere, talebini içerir dilekçe görselini, ilgili eğitim kurumu müdürlüğünün belirtilen dijital ve diğer iletişim adreslerine gönderebileceklerdir.

Sınavlara katılma ya da katılmama tercihi; sınavların tamamına katılma ya da tamamına katılmama şeklinde olacaktır; bir kısım dersin sınavına girme ve diğerlerine girmeme şeklinde olmayacaktır. Eğitim kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuran ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri;2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarının sonuçlarına göre ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 2'nci maddesi kapsamında tamamlanacak, bu öğrencilere yönelik ikinci döneme ilişkin proje ödevi, performans çalışması ve performans değerlendirmesi gibi herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak, yapılan varsa da değerlendirmeye alınmayacaktır.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ait sınavları yapılamamış olan ve takvimi doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, ilgi (a) Yönetmeliğin “Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları” başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; “Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde/stajda alınan puanlara göre tespit edilir.” hükmünde belirlenen ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

TARİHLER 24 MAYIS-18 HAZİRAN

Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hem birinci hem de ikinci dönemine yönelik olarak ölçme ve değerlendirme uygulamaları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacaktır. Buna göre birinci dönem notları ile değerlendirilmek isteyen öğrencilerin velilerinin, eğitim kurumu müdürlüklerine 21 Mayıs 2021 tarihine kadar bu taleplerini içeren dilekçe ile başvurmaları hâlinde; söz konusu öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri ilgi (a) Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesi kapsamında birinci döneme ait ölçme ve değerlendirme uygulama sonuçlarına göre tamamlanacak, ikinci döneme ait hiçbir ölçme ve değerlendirme uygulaması değerlendirmeye alınmayacaktır.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, ilgili dersin zümrelerince hazırlanarak ve 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgi (c) yazımızda belirtilen Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlere dair açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacaktır.

2 TEMMUZ SON

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurtdışında bulunacak öğrencilerle ilgili olarak ilgi (b) ve (ç) yazılarımızda yer alan konuyla ilgili maddeler esas alınarak uygulama yapılacaktır. İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereği, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran - 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 12. sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait olan ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecektir.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere, 21 Haziran - 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde ilgili dersin zümreleri ve eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınav hakkı tanınacaktır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ders kesimi, 02 Temmuz 2021 tarihi olup tüm iş ve işlemler bu tarihe göre yürütülecektir."


Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Ayda 1000 TL ödeme alabilirsiniz