Nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Evlenmeye karar verdiniz, başvurunuzu yapacaksınız. Ancak bu başvuru, evlenmek için tek başına yeterli değil. Evlenmek için yaptığımız başvuruda nikah için gerekli belgeler sorusunu soruyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Nikah hangi özel durumlar için hangi ek belgeler gerekmektedir? Av. Bilal Çelik evlenmek için gerekli belgeleri açıkladı.

10 Ekim 2019, Perşembe 16:13
A A
Nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Evlenme, eş olacak kişilerin hayatlarını birleştirmek maksadıyla resmi olarak evlendirmeye yetkili kişi önünde iradelerini açıklamalarıyla birlikte oluşan yeni aile birliğidir.

Bu haberi de okudularNikah işlemleri için gereken evraklar nelerdir?

Evlenme için gerekli olan belgelere geçmeden önce evlenme engellerine kısaca değinecek olursak, Türk Medeni Kanunu’na göre 17 yaşını doldurmamış olan kimseler evlenemezler. Bazı özel ve olağanüstü durumlarda hakim kararıyla 16 yaşını doldurmuş olan kişilere evlenme izni verilebilir. Yaş dışında evlenmenin bir diğer engeli de taraflardan birinin ayırt etme gücüne sahip olmamasıdır. Eğer erkek veya kadın ayırt etme gücüne sahip değilse evlenme gerçekleşemeyecektir. Evlenme engellerine devam edecek olursak, hısımlıkta 3. dereceye kadar akrabalar, kayın hısımları ve evlatlığın altsoy-üstsoyu ile evlenilemez. Türk hukukundaki bir diğer evlenme engeli de önceki evliliktir. Hukukumuza göre bir evlilik devam ederken başka bir evlilik yapılması mümkün olmayacaktır. Evlenme engellerinde son durum ise akıl hastalığıdır. Akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbi bir sakınca bulunmadığına dair resmi makam raporu olmaksızın evlenme gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir.

Nikah için gerekli belgeler nelerdir?

Saydığımız evlenme engellerinden birisi mevcut değilse evlenmek isteyen taraflar birlikte ikisinden birinin yaşadığı yer evlendirme memurluğuna başvururlar. Evlendirme memuru belediye bulunan yerde belediye başkanının görevlendirdiği memur, köylerde ise muhtarlardır.

Evlenmek için başvuruda bulunan erkek ve kadın nüfus cüzdanı aslını ve fotokopisini, nüfus kayıt örneğini, ikametgah belgesini, vesikalık fotoğrafını (son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalı), evlenme beyannamesini, evlenmeye engeli olmadığını gösteren sağlık raporunu ve eğer mahkeme kararıyla evleniyorsa bu kararı evlendirme memurluğuna vermek durumundadır. İstenecek belgelerin sayıları belediyelerde değişiklik gösterebilmektedir. Nikah eğer eş olacak kişilerden en az birinin ikamet ettiği yerde değil de başka bir belediyede gerçekleştirilecekse bağlı oldukları belediyeden evlenme izin belgesi alarak evlenmek istedikleri yer belediyesinde nikah işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Evlendikten sonra kadın ‘Kızlık Soyadı’ denilen önceki soyadını da kullanmaya devam etmek istiyorsa evlilik işlemleri sırasında bunu da talep etmesi gerekmektedir. Evliliğin gerçekleşmesinin ardından da kadın, kızlık soyadını almamışsa başvuruda bulunarak soyadını tekrar alabilir.

Evlenilecek olan kişinin yabancı uyruklu olmasında ise gereken evraklarda farklılık olmakta. Öyle ki evlenen kişilerden birinin Türk diğerinin yabancı ülke vatandaşı olması mümkünken evlenenlerin ikisinin de yabancı ülke vatandaşı olması mümkündür. Bir Türk vatandaşı ile bir yabancı vatandaşın evlenecek olması halinde başvuruda bulunulan evlendirme memurluğuna, evlenme ehliyet belgesi , doğum belgesi ve pasaportun tercüme halde dosyaya ekletilmesi gerekmektedir.

Evlenecek olan eşler evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaparak mal ayrılığı rejimi yoluna gidebilirler. Böylelikle yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaz. Evlenecek kişiler evlilik sözleşmesiyle evlenmede kazanılan malların nasıl paylaşılacağını, evlilik içerisinde malların nasıl idare edileceğine karar verebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılabilir. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.

Evlenme ile ilgili bir diğer durum da 16 yaşını doldurmuş olan kişinin evlenebilmesi halidir. Kanunumuzda 17 yaşını doldurmamış olan kimselerin evlenemeyeceği belirtilse de bir istisna getirilmiş ve hakim kararı ile olağanüstü durumlarda ve önemli bir sebebe dayanıldığı takdirde 16 yaşını doldurmuş olan kadın veya erkeğin evlenmesine izin verebileceği belirtilmiştir. İmkan bulunduğu takdirde hakim anne-baba veya vasisi varsa vasiyi de dinler. Kararın ardından ancak 16 yaşını doldurmuş olan kişi evlenme ehliyetine sahip olmuş olacaktır. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...