Özel hastaneye yabancı doktor izni

Mesleğini yurt dışında yürüten ve Türkiye'de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro dışı geçici olarak özel hastanede çalıştırılabilecek.

24 Mart 2014, Pazartesi 11:45
A A
Özel hastaneye yabancı doktor izni

Sağlık Bakanlığı özel hastanelere yurt dışından süreli olarak doktor çalıştırabilme imkanı tanıdı. Mesleğini yurt dışında yürüten ve Türkiye'de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro dışı geçici olarak bir yılda en fazla 3 ay özel hastanede çalıştırılabilecek.

Düzenlemeye göre hekimlerin en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Bu hekimler, 1219 sayılı kanunun 12. maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde kadro dışı geçici çalışabilecek. Hekim, kadrolu çalıştığı yerden ayrılırsa 3 ay daha kadro dışı geçici çalışmaya devam edebilecek. Bu süre daha önce 60 günle sınırlıydı.

Yaş haddinden işe başlama yaşının 60'a düşürüldüğü düzenlemeye göre ayrıca 31 Aralık 2013 tarihinden önce emekliye ayrılan ve bu tarih itibariyle muayenehane hariç hiçbir özel sağlık kuruluşundan çalışmayan hekimlere 6 ay içerisinde başvurmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme izni verildi.

Ayrıca 15 Şubat 2008 tarihinden itibaren özel hastanede sigortalı çalıştığını belgeleyen ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle muayene hariç hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan hekimlere de 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme imkanı tanındı.

TAM GÜN YASASI'NA UYARLANDI

"Tam Gün Yasası"na paralel hükümler de eklenen düzenlemeyle özel hastaneler, tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla ve bu kadro sayılarının yüzde 20'sini geçmemek üzere belirlenen sayıda profesör ve doçenti, Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde üniversiteyle sözleşme yaparak kadro dışı geçici olarak çalıştırabilecek.

Muayenehanesi bulunan hekimler, resmi çalışma saatleri dışında özel hastanelerde sadece nöbet tutabilecek, özel hastane bünyesinde, kendi kadrosundaki hekimlerle estetik birimi kurulabilecek.

Aktif faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşu, aynı il içindeki özel hastaneyle birleşebilecek, il dışı birleşme için Sağlık Bakanlığı onayı gerekecek.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...