Dini bilgiler Amme Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Amme Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Amme Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Amme Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Amme Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Amme Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Amme Suresi, en çok araştırılan surelerin başında geliyor.. Özellikle kullanım anlamı açısından da önem taşıyan sureler arasında Amme suresi bulunur. Bu bakımdan Amme suresi okunuşunu öğrenebilir ve anlamı hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Amme Suresi Okunuşu (Türkçe ve Arapça) Amme suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamını detaylarıyla posta.com.tr okuyucuları için derledik.

Amme Suresi 40 ayetten oluşur. Amme Suresi Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi olarak geçer.

AMME SURESİNİN OKUNUŞU

Amme Suresinin okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim.

Amme yetesaelune. Annine beil azıymi.Elleziyhum fiyhi muhtelifune.

Kella seyalemune. Sümme kella seya lemune. Elem necalil arda mihaden. Vel cibale evtaden. Ve halaknakum ezvacen. Vecealna nevmekum subaten. Ve cealnelleyle libasen. Ve cealne nehare meaşen. Ve beneyna fevkakun seban şidaden. Ve cealna siracen vehhacen. Ve enzelna minelmu sırati maen seccacen. Linuhrice bihi habben ve nebaten.

Ve cennatin alfafen. İnne yevmel fasli kane miykaten. Yevme yunfehu fiysuri fetetune efvacen. Ve futihatisssemau fekanet ebvaben. Ve suyyiretil cibalu fekanet seraben. İnne cehenneme kanet mirsaden. Littagıyne meaben. Labisiyne fiyha ahkaben. La yezukune fiyha berden vela şeraben. İlla hamiymen ve gassakan. Cezaen vifakan. İnnehum kanu la yercune hısaben. Ve kezzebu biayatina kizzaben. Ve kulle şey in ahsaynahu kitaben. Fezuku felen neziydekum kitaben. Fezuku felen neziydekum illa azaben. İnne lil muttekıyne mefazen.

Hadaika vea naben. Ve kevaıbe etraben. Ve ke sen dihakan. La yesmeune fiyha lagven vela kızzaben. Cezaen min rabbike ataen hısaben. Rabbissemavati vel ardı vema beyneh merrahmani la yemlikune minhu hıtaben. Yevme yekumurruhu velmelaketu saffen la yetekellemune illamen ezine lehurrahmanu ve kale savaben. Zalikel yevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben. İnna enzernakum azaben kariben yevme yenzurulmeru kaddamet yedahu ve yekulkafru ya leyteniy kuntu turaben.

AMME SURESİ TEFSİRİ, MEALİ FAZİLETİ VE ANLAMI

Amme Suresinin anlamı şu şekildedir:

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine ne soruyorlar? Üstünde anlaşamadıkları büyük haber mi? Hayır ileride bilecekler ve yine hayır ileride bilecekler. Biz yer yüzünü bir döşek yapmadık mı? Sizleri erkek ve dişi olarak yarattık. Uykunuzu bir dinlenme olarak kıldık. Geceyi de sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçen zaman kıldık. Üstünüze yedi tane sağlam gök bina diktik. Alev alev yanan ısıtıcı bir kandil yarattık. Bitkiler, bahçeler çıkaralım diye yağmur yağdırdık.

Şüphesiz ayırma günü belirlenmiş olan bir zamandır. Bu zaman sura üfleneceği zaman olur ve bölük bölük de gelirsiniz. Gök açılır ve kapılar olur. Dağlar yürür ve serap haline gelir. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Orada ne içecek bir şey tadacaklar ne de bir serinlik! Ancak ceza olarak kaynar bir su içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmek isterlerdi.

Ayetlerimizi de yalanlamışlardı. Biz her şeyi kitapta tespit ettik. Kafirlere şöyle denmektedir 'Şimdi tadın sonra yalnızca azabınız artacak' Şüphesiz ki Allah'a karşı gelmeyenlere bahçeler, üzümler ve genç kızlar vardır. Orada boş söz ve yalan yoktur. Bunlar kendilerine Rableri tarafından verilmiştir. İşte bu hak günüdür. Artık dileyen herkes Rabbine ulaşır. Şüphesiz ki biz sizin önceden 'keşke toprak olsaydım' diyeceğiniz günler için uyardık.

AMME SURESİNİN FAZİLETİ

İkindi namazlarından sonra Amme suresini okuyanların kıyamet gününde azabı hafifler. Kim ki Amme suresini devamlı olarak ikinci namazından sonra okursa Allah onların rızkını artırır ve ahiretteki yerini de dünyada görür. Amme suresini günün doğumunda okuyan kişilerin tüm afetlerden korunacakları rivayet edilir.

SIRADAKİ HABER