Dini bilgiler Cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar nelerdir? Cuma günü dileklerin kabul olması için okunacak dua!

Cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar nelerdir? Cuma günü dileklerin kabul olması için okunacak dua!

Cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar nelerdir? Cuma günü dileklerin kabul olması için okunacak dua!

Cuma günü, İslam alemi için en önemli günlerden biridir ve Peygamber Efendimiz bugünü ‘Üzerine güneş doğan en hayırlı gün’ olarak bildirilmiştir. O nedenle, milyonlarca Müslüman Cuma günü dualar, zikirler ve esmalar okuyor. Dileklerinin kabul olması için el açıyor…

Her hafta milyonlarca inanan dileklerin kabul olması için okunacak dualar, zikirler ve esmaları araştırıyor. Ancak inanalar, sadece dileklerinin kabul olması için değil, rahmet ve mağfiret dilemek için de Cuma günü Allah-u Tealâ’ya el açıyor, niyaz ediyor. İşte, hem dileklerin kabul olması hem de Hakkın rahmet ve bereketinden nasiplenebilmek için Cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar…

CUMA GÜNÜ DUASI

Duanın Okunuşu:

Allahumme yâ ganiyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idu, yâ Rahîmü, yâ Vedûd.Eğisni bi helâlike an harâmike bitâatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivâke.

Türkçe Anlamı: Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

“Allah’ım! Beni amellerin ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırabilirsin. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.” (Nesâi, İftitâh, 16.)

“Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır.” (Tirmizî, Deavât 128.)

Yâ Erhamerrâhimîn, Resul-i Ekremin (a.s.m) hürmetine, bizi onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibaına muvaffak ve dâr-ı saadette onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin, âmin, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn, medet! Bizi muhafaza eyle. Bizi cin ve insî şeytanların şerrinden kurtar. Kardeşlerimin kalblerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur. Âmin

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O'na gönülden teslim olun."

"Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

 • Fatiha Suresi
 • Zilzâl Suresi
 • Duhan Suresi
 • Kehf Suresi
 • Hud Suresi

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

 • Cuma günü 100 defa" "YA ALLAH" diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur.
 • Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.
 • Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden Kişi Allah'tan ne isterse verilir.
 • Cuma gecesi "YA DARR" Esmasını (100) kere çekerse, düşmüş olduğu dertten kurtulur. Fakir ve düşkün kimseler buna devam etseler çok faydasını görürler.
 • Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
 • Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
 • Cuma günü herhangi bir saatte: Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî’as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.
 • Cuma ezanı vakti 1062 kere Yâ Bâis ismi şerifini zikreden bekârın kısmeti açılır
 • Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.
 • Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar
 • Kim Cuma gecesi, Fatiha ile 15 kere İzâ Zülzile suresini okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allah onu kabir azabından, kıyametin dehşetli anlarından korur.
 • Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer
 • Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]
 • Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.[Taberani]
 • Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]
 • Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]
 • Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]
 • Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
 • Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
 • Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
 • 10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
 • Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
 • Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.
 • Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
 • Cuma Günü” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
 • Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
 • Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.
 • İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına katılırlar.

CUMA GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

 • Ya Gaffar – 1281 Kere Okunur
 • Affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için okunur
 • Ya Vehhâb – 14 Kere Okunur
 • Sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkamaması için okunur
 • Ya Rezzak – 308 Kere Okunur
 • Bol rızıklı ve zengin bir ömür geçirmek; kalp kasları ve mide için.
 • Ya Bâsıt – 72 Kere Okunur Cuma- Sabah ve İkindi
 • Rızkının genişlemesi ve bereketin artması; psikolojik ve ruhsal rahatsızlıklar için.
 • Ya Lâtif – 129 Kere Okunur
 • Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması ve burun için.
 • Ya Hakîm – 78 Kere Okunur
 • İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak için.
 • Ya Mecîd – 57 Kere Okunur
 • İzzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarının artması için.
 • Ya Bâis–573 Kere Okunur
 • Kuvvetli irade sahibi olmak, alacaklarını tahsil etmek için
 • Ya Hakk – 108 Kere Okunur
 • Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işi bitirmek için
 • Ya Vekil – 66 Kere Okunur
 • Allahtan her türlü yardımı görmek, her şeye karşı korunmak için.
 • Ya Metîn – 500 Kere Okunur
 • Maddi ve manevi dayanıklılık, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak için
 • Ya Muhsî – 148 Kere Okunur
 • Akıl dinamikliği, zekânın ve hislerin kuvvetli olması için
 • Ya Hasîb – 80 Kere Okunur
 • Herkese karşı açık alınlı olmak hesabını kolay vermek için
 • Ya Kerim – 270 Kere Okunur
 • Zengin ve cömert olmak, her kolaylığa sahip olmak için
 • Ya Rakîb–312 Kere Okunur
 • Allahın koruması altında olmak, bunu hissetmek ve hafızanın kuvvetlenmesi için
 • Ya Muhyî – 68 Kere Okunur
 • İşlerde başarılı olmak, hastalıklardan kurtulmak…
 • Ya Nâfi’ – 201 Kere Okunur
 • Hastalık ve zararlı şeylerden korunmak; yağ keseleri, kemikler ve karaciğer için.
 • Ya Nûr – 256 Kere Okunur
 • Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak ve kalp sağlığı için
 • Ya Vâcid – 14 Kere Okunur
 • Aradığını ve kaybettiğini bulmak için.
 • Ya Mâcid – 48 Kere Okunur
 • Bol kazanç elde etmek ve şerefli yaşamak için.
 • Ya Ehad – 13 Kere Okunur
 • Kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi…
 • Ya Âhir – 801 Kere Okunur
 • Ömrün uzaması ve bereketi için.
 • Ya Berr – 202 Kere Okunur
 • Her halükârda iyilik bulmak için.
 • Ya Muğnî – 1100 Kere Okunur
 • Rahat bir geçim, bol rızık; zenginlik ve sinirler için
 • Ya Vâris – 707 Kere Okunur
 • Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak için.

CUMA GÜNÜ DİLEKLERİN KABUL OLMASI İÇİN OKUNACAK DUA

Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor. Cuma günü okunması gereken dua ise şöyle;

-"La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram"

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala "Ya Meliki Muktedir sin Allah'ım bana yardım et" ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

Cuma namazından sonra işe şu dua okunmalıdır;

-Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu'îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Manası : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu'îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

SIRADAKİ HABER