Dini bilgiler Cuma Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Cuma Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Cuma Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Cuma Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Cuma Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Cuma Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Cuma suresi, sıklıkla araştırılan surelerden birisi. Cuma suresi özellikle kullanım alanı bakımından da önem taşıyan sureler arasında yer alır. Bu bakımdan Cuma suresinin okunuşunu öğrenebilir ve meali hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Cuma suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Cuma suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamını detaylarıyla posta.com.tr okuyucuları için derledik.

Cuma Suresi, Medine döneminde indirilmiş bir suredir. Cuma Suresi Esma-i Husna'dan dört ismin de yer aldığı bir tespih ifadesiyle başlar.

CUMA SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

Yessebbihu lillahi ma fiys semavati vema fiyl ardıl elmelikil kuddusil aziyzil hakiymi.

Huvelleziy bease fiyl ummiyyiyne resulen minhum yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yuallimuhumul kitabe vel hıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim vehuvel aziyzul hakiymu.

Zalike fadlullahi yutiyhi men yeşau vallahu zulfadlil azıymi. Meselulleziyne hummilut tevrate summe lem yahmiluha kemeselil hımari yahmilu esfaren bise meselul kavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiyll kavmezzalimiyne.

Kul ya eyyuhelleziyne hadu in zeamtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevul mevte in kuntum sadikiyne. Vela yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu aliymun bizzalimiyne. Kul innel mevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila alimilğaybı veşşehadeti feyunebiukum bima kuntum tamekune.

Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmil cumu ati fesav ila zikrillahi ve zerulbeya zalikum hayrun lekum in kuntum talemune.

Feiza kudiyetis salatu fentreşiru fiyl ardı vebtegu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren leallekum tuflilhune. Veiza reev ticareten ev levhenin faddu ileyha ve terekuke kaimen kulma ındallahi hayrun millehvi ve minet ticareti vallahu hayrur razikıyne.

CUMA SURESİ TEFSİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

Cuma Suresinin Tefsiri: Evrendeki bütün her şeyin Allah'ı tespih ettiğine dair ifadelerde geçmiş zaman kullanılsa da her zaman devam eden bir durum olduğu belirtilmiştir. Peygamberlerin temel görevinin Allah'ın ayetlerini okumak olduğu ve vahiylerin bildirilmesi gerektiği şeklinde ifade edilmiştir. İnsana yakışmayan hallerden kurtulmak gerektiği ve iyi işler peşinde olunması gerektiği insanlara Peygamberler aracılığı ile bildirilmiştir.

İlahi olan tüm dinlerde iman esaslarının aynı olduğu ve tüm Peygamberlerin asıl olarak aynı şeyleri bildirdikleri ifade edilmiştir. Tarih olarak birbirlerinden farklı zamanlara denk gelseler de her kitabın ve Peygamberin öğretisinin aynı olduğu ifade edilir. Müslümanların cuma günü yaptığı haftalık toplu ibadetlerde tüm bunların üzerinde durulmaktadır.

Toplamak ve aynı zamanda da bir araya getirmek anlamına gelen cum'a ya da cuma'a kelimesi cem kökünden türetilmiş olan bir kelimedir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır ve bu nedenle cumanın sevabı oldukça fazladır. Adem o gün yaratılmıştır ve o gün cennete girmiş ve aynı zamanda o gün cennetten çıkarılmıştır. Cuma günleri öğle vaktinde kılınan namazlar öğle namazı yerine kılınır. Belli şartlar dahilinde cuma namazının farz olduğu da belirtilmiştir.

Cuma Suresinin Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerdekiler hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder. O içlerinden kendilerine ayet okuyan kişiyi Peygamber olarak gönderendir. Bundan önce apaçık sapkınlık halindeydiler. O mutlak güç sahibidir ve hikmet sahibidir. İşte bu, Allah'ın bir lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir.

Allah'ın ayetlerini inkar edenler ne kötüdür! Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Ey iman edenler! Cuma günü için namaz çağrısı yapıldığında her şeyi bırakın ve Allah'ın zikrine koşun! Bu sizin için en hayırlıdır! Namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın.

SIRADAKİ HABER