Dini bilgiler Fil Elem Tera Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Elem tera keyfe Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Fil Elem Tera Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Elem tera keyfe Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Fil Elem Tera Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Elem tera keyfe Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Fil Suresi, sıklıkla araştırılan surelerden biridir. Özellikle kullanım alanı açısından da önem teşkil eden sureler arasındadır. Bu bakımdan Fil Suresi okunuşu nasıldır öğrenebilir ve fazileti ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Fil Suresi Okunuşu (Türkçe ve Arapça) Fil Suresi Tefsiri, Meali, Fazileti ve anlamını detaylarıyla derledik.

Fil Suresi Kur'an-ı Kerim'in 105. suresidir. Fil Suresi adını ilk ayette geçen Fil kelimesinden almıştır.

FİL SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE VE ARAPÇA)

Fil suresinin Arapça okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe fe ale rabbuke bias habil fil. Elem yec al keydehüm fi tadlil. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaratin min siccil. Fece alehum ke asfin mekül.

Fil suresinin Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tüm tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine de sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş olan sert taşları atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş bir ekin yaprağı gibi kıldı.

FİL SURESİ TEFSİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

Habeşistan yönetiminde olan Yemen genel valisi Ebrehe her sene Mekkede yer alan Kabe'ye ziyarette bulunan Arap hacılarını San'a'ya çekmek için büyük bir katedral yaptırmıştır. Farklı bölgelere propagandacılar da gönderek mabedi ziyaret etmek için San'a'ya çağırdı. Ancak bu ümitleri olmayınca Kabe'yi yakmaya karar verdi ve içinde fillerin de bulunduğu bir ordu ile Mekke üzerine doğru yürüdü. Ebrehe hareketini engellemek için karşısında olan her güçlüğü etkisiz hale getirdi ve yoluna devam etti. Hz. Peygamber'in (S.A.V) dedesi Abdulmuttalib'e ait olan 200 devenin de yer aldığı Mekkelilere ait çok sayıda deve de ele geçirildi. Sonra Abdulmuttalib Ebreheye giderek develerini istedi. Ebrehe Kabe ile alakalı bir soru sorduğunda ise Abdulmuttalib Kabe'yi merak etmediğini çünkü Kabe'nin sahibi tarafından korunduğunu söyledi. Surede Hz. Peygamber'e hitap edilmiş ve fil ordusunun başına gelenlerin büyüklüğü ile Kabe'yi yıkma planlarının da boşa çıkarıldığından haberdar olduğu belirtilmiştir. Felaketin nasıl gerçekleştiği ve kendi gözü ile görmese de bu felaketi bildiği söylenmiştir. Fil olayı ile ilgili bir mucize olarak bahsedilir. 4. ayette geçen siccil kelimesi de anlam olarak taşlaşmış çamur demektir. Son ayette yer alan asf kelimesi de ekinin samanında yer alan ve güvelerin yediği kırıntı anlamındadır.

FİL SURESİ FAZİLETLERİ

Fil suresinin faziletleri oldukça fazladır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Fil suresini okuyan kişilerin iyi ahlaklı olacağını ve Allah tarafından koruncaklarını söylemiştir. Yüce Allah bu kişileri kötülüklerden ve aynı zaman kötü ahlaktan korur. Fil suresi 3,5 ya da 7 kez okunduğunda düşmanlardan bir kurtuluş elde edilir ve uzak durulur. Fil suresini her kim akşam ve yatsı namazı arasında 250 kez okursa düşmanları ondan uzak durur. Fil suresini akşam ve yatsı arasında 1000 kez okuyan kişilerin ise tüm muratlarına erecekleri rivayet edilir.

Fil suresi Kur'an-ı Kerim'in 105. suresidir ve başka herhangi bir surenin çatısında değildir. Fil suresi toplam 5 ayetten oluşur ve kısa bir suredir. Kısa olan surelerin Müslümanlar tarafından ezberlenmesi de oldukça kolaydır. Sure Felak suresinden önce, Kafirun suresinden ise önce Mekke'de nazil olmuştur. Her zaman her yerde okunması mümkündür. Günün her saatinde içinden gelen kişilerin istedikleri vakitte Fil suresini okumaları mümkündür. Fakat Fil suresinin akşam ve yatsı vakitleri arasında daha faydalı olduğu ve daha faziletli olduğu da rivayet edilir.

 

SIRADAKİ HABER