Dini bilgilerHz. Adem'in hayatı ve hikayesi! Adem peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası

Hz. Adem'in hayatı ve hikayesi! Adem peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası

Hz. Adem'in hayatı ve hikayesi! Adem peygamberin duası, mucizeleri, özellikleri ve kıssası

Hz. Adem, cennette yaşayan ve bir süre sonra buradan kovularak hayata gelen ilk insan ve aynı zamanda da ilk peygamberdir. Hz. Adem’in ismi Kur’an-ı Kerim’in 25 farklı yerinde geçer. Bu kapsamda ise, Hz. Adem “Ülü-l-azm” yani en yüksek derecede olan peygamberler arasında yer alır. Hz. Adem'in hayatı ve hikayesi nedir sizler için derledik.

Hz. Adem'in, ilk peygamber ve insanoğlunun atası olarak tüm dinler ve insanlar tarafından kabul edilir.

HZ. ADEM'İN HAYATI VE HİKAYESİ

Hz. Adem, ilk peygamber ve insanoğlunun atası olarak tüm insanlar ve dinler tarafından kabul edilir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Adem’in yaratılışı ile birlikte tüm insanoğlunun nesli başlamıştır. Allah ise, Adem’i topraktan yaratmıştır. Aynı zamanda bahsedilen bu toprağı Allah bir melekten istemiştir ve melek de toprağı Allah'a getirerek Allah tarafından Adem yaratılmış ve daha sonra da Allah ona kendi ruhundan üflemiştir.

Hz. Adem, Allah tarafından yaratılan ilk peygamber ve ilk insan olma özelliğini taşır. Bu kapsamda Allah önce Hz. Adem’i daha sonra da Havva annemizi yaratmış ve ardından da onları birbirine nikahlamıştır. Allah’ın verdiği emirler üzerine şeytan dışında bulunan tüm melekler Hz. Adem’e secde etmiştir. Bu olaydan sonra da şeytan Allah’ın huzurundan kovuldu. Şeytanın ise, secde etmeme gerekçesini kabul ettirebilmek için Allah’tan izin istedi. Daha sonra da insanları yoldan çıkarmaya başladı. Böylece de şeytan ile insanın savaşı başlamış oldu.

ADEM PEYGAMBERİN DUASI

Hz. Adem'in ve Havva'nın Cennetten çıkarıldıktan sonra okuduğu tövbe duası şu şekildedir;

"...Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne).

Anlamı: “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A'raf 23)

Secde Suresi, 32/7: O ki yarattığı her şeyi en doğru ve iyi şekilde yaratmıştır. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

Secde Suresi ise, 32/9: Sonra onu düzenli bir şekle sokarak, içine kendi ruhundan üfürdü. Ve sizin için gözleri, kulakları ve gönülleri var etti. Siz çok az şükrediyorsunuz!

Saffat Suresi, 37/11: Şimdi o inkârcı olanlardan şu sorunun cevabını istedi: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başkalarını yarattıklarımızı mı? Çünkü biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.

En’am Suresi ise, 6/2: Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, daha sonra da ölüm zamanını takdir eden ama O’dur. O’nun katında bir ecel daha bulunur. Siz hala şüphe ediyorsunuz.

HZ. ADEM'İN MUCİZELERİ

  • Hz. Adem, yeryüzünde bulunduğu bir süre içinde pek çok mucize çıkmıştır. Adem peygamberin gösterdiği mucizeler şu şekilde sıralanır.
  • Yırtıcı hayvanlarla iletişim kurabilmek ve onlarla konuşmaktır.
  • Taşa ve dağa elini vurunca su çıkartabilmesidir.
  • Gideceği mesafelerin önemli ölçüde kısalması ve oraya kısa zamanda ulaşabilmesidir.
  • Ağaçları bir işaret ile kolaylıkla yerinden kaldırması ve yine bir işaret ile tekrardan yerine getirebilmesidir.
  • Tohum vermeye uygun olmayan tarlalarda bile bir gün içinde tohum yeşertebilmesidir.
  • Eline aldığı taşların Allah’ı zikrettiğini duyurabilmesidir.
  • Ateşe elini tuttuğu zaman da ateşin onu yakmamasıdır.
  • Bazı taşların da Hz. Adem ile birlikte hareket etmesidir. (Hz. Adem oğullarından Kabil ise, Habil’i öldürdükten sonra, onu aramaya başladı. Bu sırada da bazı taşlar Hz. Adem’e eşlik etmeye başlamıştır.)

HZ. ADEM'İN ÖZELLİKLERİ VE KISSASI

 Dünya üzerinde yaşanan ilk cinayet, Hz. Adem’in oğulları içinde yaşanmıştır. Buna göre de Kabil, kardeşi Habil’i öldürerek ilk cinayeti işledi. Bundan sonra da Hz. Adem’e salih bir evlat olarak Hz. Şit (A.S) gönderildi. Hz. Şit ise, Kur’an-ı Kerim’de ismi bulunmayan peygamberler arasında yer alır.

 

SIRADAKİ HABER