Dini bilgiler Kafirun Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Kafirun Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kafirun Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Kafirun Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kafirun Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Kafirun Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kafirun suresi okunuşu, sıklıkla araştırılan konulardan biri Kafirun suresi Mekke döneminde indirilmiş bir suredir ve toplamda 6 ayetten oluşur. Kafirun suresi adını, inkarcılar anlamına gelmekte olan Kafirun kelimesinden alır. Kafirun suresi Kur'an-ı Kerim'in 603. sayfasının 30. cüzünde yer alır. Bu sureyi okumayı alışkanlık haline getirmiş olan kişilerin kötülüklerden uzak olacakları ve Allah'a inanmayanlardan da korunacakları rivayet edilir. Bu bakımdan Kafirun suresinin okunuşunu öğrenebilir ve anlamı hakkında bilgi sahibi de olabilirsiniz. Kafirun suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Kafirun suresi tefsiri, meali, fazileti ve anlamını detaylarıyla derledik.

Kafirun Suresi, Mekke döneminde, İslamiyet'e karşı olan inkarcılar için indirilmiş olan bir suredir. Bu sure ile Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve ümmetine karşı inkarcı olanların hiçbir zaman bir araya gelme ihtimalinin olmadığı net bir ifade ile bildirilmiştir.

Kafirun suresi Mekke döneminde indirilmiş bir suredir ve toplamda 6 ayetten oluşur. Kafirun suresi adını, inkarcılar anlamına gelmekte olan Kafirun kelimesinden alır. Kafirun suresi Kur'an-ı Kerim'in 603. sayfasının 30. cüzünde yer alır. Kafirun suresinin mushaftaki sırası ise 109'dur. İniş sıraısna bakılıdığı zaman Kafirun suresinin 18. sırada inmiş olan bir sure olduğu bilinmektedir. Müslümanlar için önemli bir yere sahip olmasından ve kısa olmasından dolayı ilk ezberlenen sureler arasındadır. Bazı rivayetlere göre Kafirun suresinin sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde ve tavaf namazı ile vitir namazından sonra da okunmasının gerekliliği belirtilmiştir.

Derin birçok anlamı olan Kafirun suresinin okunuşu şu şekildedir:

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU (TÜRKÇE VE ARAPÇA)

Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühel kafirun. La abüdü ma ta büdün. Vela entüm abidune ma abüd. Ve la ene abidun ma abedtüm. Vela entum abidune ma abüd. Leküm dinüküm veliye din.

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE MEALİ, ANLAMI

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. De ki Ey kafirler! Ben tapmam o taptıklarınıza. Siz de benim kulluk etmiş olduğuma tapanlardan değilsiniz. Hem ben zaten tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. Hem de siz, benim kulluk etmiş olduğuma tapıcılardan değilsiniz. Size dininiz, bana da dinim yeter.

KAFİRUN SURESİ TEFSİRİ, MEALİ, FAZİLETİ VE ANLAMI

KAFİRUN SURESİ TEFSİRİ

Sure Kafirun kelimesi ile başlar ve adını da buradan alır. İnkarcılara ve kafirlere ithafen indirilmiş olan sure 6 ayetten oluşmuş bir suredir. Kureyşliler, Hz. Peygamber'e (S.A.V) bir sene boyunca kendi ilahlarına tapmasını, bir yıl da kendi Allah'ına tapmasının teklifini yapmıştır. Hz. Muhammed (S.A.V) ise onlara cevap olarak 'Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine de O'na sığınırım' demiştir. Bunun üzerine de cevap olarak Kureyşliler 'Bizm de ilahlarımızdan bazılarına el sür biz de sana inanalım ve ilahına da ibadet edelim' demişlerdir. Bunun üzerine de Kafirun suresi indirilmiştir. Surede Hz. Muhammed'in (S.A.V) ve Allah'a iman edenlerin inkarcı olanlara şirkte hiçbir şekilde birleşemeyeceğini ve de ona şirk koşamayacaklarını anlatır. Surede inancın şirkten ve aynı zamanda ortaklıktan da uzak tutulmasını vurgular. Bu sure ile Tevhid'in en önemli sembolleri arasında yer alan putperestlik kesin bir şekilde reddedilmiştir.

Kafirun suresinin detaylı tefsirini diyanet.gov.tr adresindeki Kafirun suresi tefsiri sayfasından okuyabilirsiniz.

KAFİRUN SURESİ FAZİLETİ

Bazı rivayetlere göre Kafirun suresinin sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde ve tavaf namazı ile vitir namazından sonra da okunmasının gerekliliği belirtilmiştir. İmanını kuvvetlendirmek ve manevi dünyasını da güçlendirmek isteyen kişiler tarafından Kafirun süresi sık sık okunmaktadır. Bu sureyi okumayı alışkanlık haline getirmiş olan kişilerin kötülüklerden uzak olacakları ve Allah'a inanmayanlardan da korunacakları rivayet edilir. Kötü kişiler bu kişilere yaklaşamaz ve Kafirun suresini okuyan kişiler her zaman kötülerden muhafaza olur. Aynı zamanda Kafirun suresini okuyan kişilerin rızık bolluğu ve gelir artışı da olur.

Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygamber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

KAFİRUN SURESİ ANLAMI VE KONUSU

Surede Hz. Peygamber’in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilir ve inancın şirkten uzak tutulması istenir.

Kafirun suresi Mekke döneminde indirilmiş bir suredir ve toplamda 6 ayetten oluşur. Kafirun suresi adını, inkarcılar anlamına gelmekte olan Kafirun kelimesinden alır. Kafirun suresinde kâfir insanların durumundan bahsedilir. Surede Hz. Peygamber’in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilir ve inancın şirkten uzak tutulması hedeflenir.

Kafirun suresinde Hz. Peygamberin müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Peygamberin taptıklarına tapmayacaklarıdır. Yani burada müminlerin sadece bir Allah' a kulluk etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Allah' a ortak koşulamayacağı anlatılmaktadır.

SIRADAKİ HABER