Dini bilgiler Kevser Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Kevser Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kevser Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Kevser Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kevser Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Kevser Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kevser suresi okunuşu kısa olan, zammı surelerden biri. Namaz sırasında, Fatiha Suresi’nden hemen sonra okunan kısa surelere genellikle zammı sure ismi verilir. En kolay ezberlenen ve okunan zammı sureler içinde Kevser Suresi de yer alır. Kur’an-ı Kerim'de çok önemli bir yere sahip olan bu surenin Mushaf sırası 108 olarak geçer. "Kevser suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Kevser suresi tefsiri nedir" sizler için derledik.

Kevser suresinde Hz. Peygamber’e dünya ve âhirette verilen nimetlerden bahsedilir, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilir. Surede ayrıca ona düşmanlık edenler kınanmaktadır.

3 ayetten meydana gelen Kevser suresinin neden indirildiği ile ilgili farklı rivayetler bulunur. Kevser suresi, Kureyş toplumunun kendini peygamberden daha üstün görmesi ve Hz. Muhammed’in oğullarının vefat etmesi üzerine kendisinin soyunun tükendiği şeklinde yapılan yorumlar üzerine indirilmiştir. Kevser Suresi aynı İnşirah ve Duha Suresi gibi Hz. Muhammed’e özel indirilmiş ve içeriğinde de ondan bahseden bir suredir. Bu nedenle de Kevser suresinin çok faziletli bir dua olduğu kabul edilir. Kevser suresinin faziletlerinden faydalanmak isteyen kişilere de bu sure ile ilgili çok sayıda soru yöneltir. Kevser suresinin sırları, okunuşu, fazileti ve anlamı bu soruların büyük bir kısmını oluşturur. Kevser suresini okumak isteyen kişiler, surenin Türkçe ve Arapça okunuşlardan yararlanabilir.KEVSER SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU

İnna a'taynakel kevser

Fe salli li rabbike venhar

İnne şanieke hüvel'ebter

KEVSER SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Şüphesiz ki biz sana Kevseri verdik.

O zaman, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Doğrusu sana buğzeden de, soyu kesik olanın kendisidir.

KEVSER SURESİ TEFSİRİ

Kevser kelimesi genellikle, “çokluk” anlamına gelen “kesret” kökünden türemiştir. Aynı zamanda çok önemli ve değerli şeyleri de ifade eder. Tefsirlerde ise kevser, “çok hayır, Kur’ân-ı Kerîm, Kur’an’la ilgili mümine ve ilimlere dinî hayatında tanınan kolaylıklar, makam-ı mahmûd, peygamberlik, cennetteki bir nehir ya da havuz, Hz. Peygamber’in ashabının ve ümmetinin çokluğu, kendi nesli, duasının kabul olması, şanının yüceliği, kalbin nuru, başkasını kendine tercih etme, şefaat, mucizeler, beş vakit namaz, din konusundaki bilgi, kelime-i tevhid İslâm dini” gibi çeşitli anlamlarda yorumlanıyor. Ama biz, bunlar içinde Şevkânî’nin de olduğu, “çok hayır” anlamına uygun düşen “bitip tükenmez iyilik” şeklinde bilinir. Râzî, burada kullanılan kevser kelimesi ile Duhâ sûresinden buraya kadar doğrudan ya da dolaylı olarak Cenâb-ı Hakk’ın, resulüne lutfettiği, dünyalara değer nimetlerin, şan ve şeref nedenlerin kastedildiğini belirtir. Dolaylı bir ifadeyle de ona, “Sen de bu lutufkâr rabbine ibadet ederek kullarını kendileri için en iyi yola çağırmakla meşgul ol” buyurulduğunu söylenir. Aynı müfessire göre ise kevser kelimesi, Allah’ın, Resûl-i Ekrem’i düşmanlarına karşı koruyup dünya ve âhirette bol nimetlerini kendine zaferler nasip edeceği, bağışlayacağı yönünde bazı müjdeler de içerir.

Erkek çocuğu yaşamadığı için de kendisine “sonu yok, nesli kesik” diyen bazı müşriklerin sözleri nedeni ile üzülmüş olan Hz. Peygamber’e kevser, yani bitip tükenmez olan nimetler verildiği de müjdelenerek üzüntüsü giderilmiştir. Müşriklerin bu konuda ortaya atılan dedikoduları reddedilmiş daha sonra da Hz. Peygamber’in şanının yüceliği de gösterilmiştir. 2. ayette ise, kendisine çok hayır lutfedilmiş olan Hz. Peygamber’in bu nimetlerin şükrünü etmek için sadece Allah’a yönelerek namaz kılması ve sadece O’nun rızâsı için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiştir. Bu nedenle de putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silerek tevhid inancını yerleştirmesi ve aynı zamanda kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması da amaçlanmıştır. Kevser suresi, tüm bu anlamları ile dikkat çeker.

KEVSER SURESİ FAZİLETLERİ, KEVSER SURESİ OKUMANIN FAYDASI

İslam alimleri; 'Her kim Kevser Suresini günde, 3 günde ve haftada okursa o kişinin dilekleri kabul olur' demişlerdir. Alimler, surenin insan için çok fazla faydası olduğuna, kişinin mutlaka okuması gerektiğini belirtirler. Alimlere göre Kevser Suresi okuyan kişide pek çok fayda zuhur eder.

Sabah namazına uyanamayan kişiler, akşam uyumadan önce 3 sefer Kevser Suresi okursa, o kişi sabah namazına rahatça kalkabilir. Okuyan kişinin dilekleri yerine gelir. Kişi yaptığı iş öncesinde Kevser Suresi okur ve gereği gibi çalışırsa, o işte muvaffak olur. Hayırlı kısmet arayan kişilerin okuması halinde, Allah ona istediği hayırlı kısmetleri gönderir. Okuyan kişinin malına bereket gelir. Ev halkıyla, komşularıyla ve iş arkadaşlarıyla çok daha iyi anlaşır. Onlarla ilişkileri güzel noktalara ulaşır.

Evden çıkmadan önce okunur veya kişi üzerinde Kevser Suresi taşırsa, her türlü sıkıntıdan ve kötülükten korunur. Okuyan kişinin kalbini yumuşatır. Merhametini artırır ve diğer insanlara yardımcı olmasına yol gösterici olur. Kevser Suresi her gün en az üç sefer okunursa, okuyan kişi çok büyük sevaplar kazanır.

Kevser Suresinin alimlere göre çok sayıda sırrı bulunur. Hazreti Muhammet'in de Kevser Suresi okunmasında önemli hayırlar olduğunu söylediği belirtilir. Okuyan kişinin cennet nehirlerinden su içeceği peygamberimiz tarafından belirtilmiştir.

Kevser Suresinin okunması, hısımlardan gelecek zararı engeller. Yatmadan önce üç defa okunursa, güzel rüyaların görülebileceği uykuya hasıl olunabilir. Cuma gecesi uyku öncesinde 1000 sefer okunursa, okuyan kişi rüyasında Hazreti Muhammet'i görür.

SIRADAKİ HABER