Dini bilgiler Kureyş Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Liilafi Kureyş Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kureyş Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Liilafi Kureyş Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kureyş Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Liilafi Kureyş Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Kureyş suresi okunuşu, sıklıkla araştırılan surelerden biridir. Mekke döneminde nazil olan ve Kur'an-ı Kerim'deki 106. sure olan Kureyş suresi, iniş sırasına göre 29. sure. ureyş suresini okuyan kişilere on sevap verileceği ve oldukça iyi işlerle karşılaşacaklarına inanılmaktadır. Peygamber efendimiz (S.A.V) tarafından Kureyş suresinin fazileti ile ilgili Allah'ın Kureyş suresini indirmesinin başka hiçbir topluluğa nasip olmayacağı ve bunun ilahi bir lütuf olduğuna inanılır. Bu bakımdan Kureyş suresinin okunuşunu öğrenebilir ve tefsiri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Kureyş Suresi Okunuşu (Türkçe ve Arapça) Kureyş Suresi Tefsiri, Meali, Fazileti ve anlamını detaylarıyla derledik.

Kureyş Suresi Kur'an-ı Kerim'deki 106. suredir. Mekke döneminde nazil olmuş bir suredir. Kureyş Suresi Mekke döneminde inmiş bir suredir. Mushaftaki sırasına göre 106. sure olan Kureyş suresi iniş sırasına göre ise 29. suredir. Kureyş Suresi Tin suresinden sonra ve Karia suresinden de önce inmiştir. Sure 4 ayetten oluşur ve Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alır. Kureyş suresi aynı zamanda 602. sayfada yer alır.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim. Li i lafi Kurayş'in. İlafihim rihle teşşitai ves sayf. Felya büdü rabbe hazel beyt. Ellezi et amehüm min cuin ve amenehüm min havf.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'e imkan sandığı için, kış aylarında ve yaz aylarında yolculuk etme fırsatı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için Rabbine kulluk etsinler! Ki bu sayede kendilerini açlıktan doyurdu ve onları da korkudan emin kıldı.

KUVEYŞ SURESİ TEFSİRİ, FAZİLETİ, ANLAMI

KUREYŞ SURESİNİN TEFSİRİ

Kureyş Peygamber efendimizin dahil olduğu ve İslam söylemi ile ilk muhatap olan büyük Arap kabilesi olarak karşımıza çıkar. Bilginlerin çoğuna göre Kureyş'in atası Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike ve B.Maad Adnan olarak karşımıza çıkar. Kabilenin reislik görevi genelde Ümeyyeoğullarına ve Haşimoğullarına verilmektedir. Cahiliye dönemi olmasına rağmen Kureyşliler Allah'ın varlığına inanırlardı fakat putları da Allah ile bir tutarlardır. Kur'an onları ortak koşanlar anlamına da gelen müşrikun sıfatı ile nitelemiştir. 610 senesinde Hz. Peygamber'e (S.A.V) Kur'an inemeye başlamıştır ve Kureyş'in bir kısmı da ona iman etmenin gerekliliğini söyler. Peygambere karşı günden güne sertleşen ve aynı zamanda savaşlara kadar da varan mücadelelere girişmişlerdir. Bu direniş ancak hicretin 8. senesinde Mekke'nin fethine kadar sürmüş ve Mekke'nin fethi ile son bulmuştur. Mekke fethedildikten sonra İslamiyet düşmanı olarak kişilere karşı düşmanlar da ortadan kalkmıştır. Bu sayede Kureyşler de İslam dininin dünyaya yayılması için çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kureyşliler bu dönemden sonra İslam için savaşan en ön safhada yer almışlardır.

KUREYŞ SURESİ FAZİLETİ

Kureyş suresini okuyan kişilere sevap verileceği ve oldukça iyi işlerle karşılaşacaklarına inanılmaktadır. Peygamber efendimiz (S.A.V) tarafından Kureyş suresinin fazileti ile ilgili Allah'ın Kureyş suresini indirmesinin başka hiçbir topluluğa nasip olmayacağı ve bunun ilahi bir lütuf olduğuna inanılır. Kureyş suresi konu ve anlam olarak kendinden önceki Fil suresinin devamı gibi olduğu bilinmektedir. Fil suresinde Kureyşli topluluğa Ebrehe topluluğunun saldırılarından nasıl korunduğu anlatılmıştır. Aralarında geçen yakın ilgi nedeniyle bu iki sure birbirine benzer olarak görülmektedir fakat bu doğru değildir ve ikisi farklı surelerdir. Kureyş suresini 7 kez okuyan kişilerin ahlakının güzelleştiği ve iyileştiği rivayet edilmiştir. Kureyş suresini okuyan kişilerin kötü kişilerden ve kötü olaylardan korundukları da bilinmektedir. Sık sık Kureyş suresinin okunması da unutkanlığın azalmasını sağlar ve zihne iyi gelir.

KUREYŞ SURESİ ANLAMI

Kureyş Suresi Mekke döneminde inmiş bir suredir. Mushaftaki sırasına göre 106. sure olan Kureyş suresi iniş sırasına göre ise 29. suredir. Kureyş Suresi Tin suresinden sonra ve Karia suresinden de önce inmiştir. Sure 4 ayetten oluşur ve Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde yer alır. Kureyş suresi aynı zamanda 602. sayfada yer alır. Kıreyş suresinde ayetler birbiri ile ilgilidir. Kureyş suresi başından sonuna kadar Kureyş ile ilgilidir. Allah'ın Kıreyş kabilsine verdiği nimetler ve Kureyşlilerin bu nimetlere karşı vazifeleri anlatılmıştır.

SIRADAKİ HABER