Dini bilgiler Teravih namazı ile ilgili hadisler! Teravih namazı farz mı sünnet mi? Teravih namazının fazileti ve sevabı nedir? Gün gün teravih namazı faziletleri

Teravih namazı ile ilgili hadisler! Teravih namazı farz mı sünnet mi? Teravih namazının fazileti ve sevabı nedir? Gün gün teravih namazı faziletleri

Teravih namazı ile ilgili hadisler! Teravih namazı farz mı sünnet mi? Teravih namazının fazileti ve sevabı nedir? Gün gün teravih namazı faziletleri

Teravih namazı ile ilgili hadisler, Ramazan ayının başlaması ile pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl milyonlarca Müslüman teravih namazını kılmak için camilere akın ediyor. Peki, teravih namazı farzsünnet mi? Teravih namazının fazileti ve sevabı nedir? İşte, gün gün teravih namazı faziletleri…

Teravih namazı Peygamber Efendimiz tarağından Ramazan ayında sıklıkla kılınmış bir namazdır ve İslam alimleri tarafından bildirildiğine göre teravih namazının her gününe ayrı sevap ve fazilet verilmektedir. Cemaatle birlikte tek başına da kılınabilen teravih namazı ile ilgili hadisler ile birlikte, teravih namazının sevabı ve fazileti ile ilgili bilgileri bir araya getirdik…

TERAVİH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER!

Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim Ramazan’ın faziletine inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân  37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.)

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyurur: “Allâh Teâlâ Ramazan’da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım.” (İbn-i Mâce, Salât, 173)

Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere:

''İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır.

Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet'üt-Talibin)

TERAVİH NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

GÜN GÜN TERAVİH NAMAZININ SEVABI VE FAZİLETİ

 1. gece teravih namazını kılanın: insan anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur. Günahtan eser kalmaz, kul ve hayvan hakkı hariç
 2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.
 3. gece teravih namazını kılana: Arş altındaki Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.” Arşın altından bir melek seslenir ve şöyle der: Ey Mümin! Orucunu sırf ALLAH rızası için tut ki ALLAH geçmiş günahlarını bağışlasın.
 4. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder. (Kur’an-ı Kerim, bozulmaya uğramamış Allah katında makbul olan İncil, Tevrat, Zebur ve Kitab-ı mübinleri okumuş gibi sevaba nail olur.)
 5. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Kabe’de mescid-i nebevi ve Mescidi aksa’da kılınan namazlar gibi sevap kazanır !!!
 6. gece teravih namazını kılana HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder. Taşlar ve ağaçlar onun için istiğfar eder.
 7. gece teravih namazını kılana HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Musa'nın (aleyhisselam) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.
 8. gece teravih namazını kılana HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Bedir savaşında HZ. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder. Diğer bir hadisi şerifte ’de 8.gece teravih namazı kılana HZ. İbrahim Halilullah’a verilen sevap verilir. (İbrahim Halilullah’a verilen sevap verilir. Yani Haliliyyet tacı başına konur.)
 9. gece teravih namazını kılana HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Davud (aleyhisselam) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.HZ.ALLAH CELLE CELALUHU O KULUNU SEVER (Özel sevgisini kazanır). HZ. RASULULLAH SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM taati kadar ibadet etmiş gibidir. HZ. ALLAH CELLE CELALUHU’a habib olur. HZ. ALLAH CELLE CELALUHU o kulu sever.
 10. gece teravih namazını kılana HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU dünya ve ahiret selameti verilir ve dünyanın ve ahretin hayırlı rızkları ile merzuk kılınır. 70 bin kişi ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi olur. Dünyanın ve ahiretin hayırlı rızkları ile merzuk olur.
 11. gece teravih namazını kılana Kabul edilmiş umre sevabı verilir ve öldüğü gün anasından babasından doğduğu gün ki gibi günahsız olur. Dünyadan suya kanmış olarak çıkar. Sıratı şimşek gibi geçer. Öldüğü gün anasından doğduğu gibi tertemiz Rabbi ne vasıl olur.
 12. gece teravih namazını kılana HZ. ALLAH CELLE CELALUHU makbul (kabul edilmiş) 70 hac ve 70 umre sevabı yazar. Mahşer meydanına ay gibi nurlu gelir. (Mutlu ve kutlu kimse mahşer yerine, yüzü ayın on dördü gibi nurlar saçarak gelir.)
 13. gece teravih namazını kılana Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir. Kıyamet günü Arasat meydanında korkulardan emin olur. Orada bulunmuş peygamber, sıddıklar, şehitler, salihler gibi sevaplar. Kıyamet günü bütün kötülüklerden emin olarak mahşere gelir.
 14. gece teravih namazını kılana HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. Hacerül esved ile Hz. İbrahim makamı arasında namaz kılmış gibi olur. Melekler teravih kılmış olduğuna şahit olarak mahşere gelir. O kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur. Bütün melekler kıldığı namaza şahadet ederler,o kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur.
 15. gece teravih namazını kılanın HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Arş ve kürsiyi hamil olan melekler salat ederler. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.
 16. gece teravih namazını kılan Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar. Cehennemden azâd olduğuna dair berat verilir ve cennete gider. Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar. HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU kendine cehennemden kurtuluş beratı, cennete giriş beratı yazar.
 17. gece teravih namazını kılan Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür. Peygamberlerin sevabının bir misli bağışlanır.
 18. gece teravih namazını kılana Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir. Bir melek ‘ey HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun sevgili kulu HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU senden, anandan ve babandan razı oldu.’ der.
 19. gece teravih namazını kılanın HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU dünya ve ahirette yardımcısı olur. Firdevs-i ala derecesi verilir.
 20. gece teravih namazını kılan HZ. Rasulullah Efendimiz’i (aleyhissalatu vesselam) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitler ve Salihler mertebesi verilir.
 21. gece teravih namazını kılana Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. Cennette nurdan bir köşk hazırlanır ve ahirette verilir.
 22. gece teravih namazını kılan Ümmet-i HZ. Muhammed’in (Sallallahu teala aleyhi vessellem) yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır ve kıyamet günü üzüntü ve sıkıntıdan azad edilmişlerden olur.
 23. gece teravih namazını kılan Ümmet-i HZ.Muhammed’in(Sallallahu teala aleyhi vessellem) esirlerini azad etmiş gibi sevap alır. Cennette bir şehir bina edilir ve onun ismi verilir.
 24. gece teravih namazını kılan Beraatını sağ elinden alır. Kişinin o gece 25 duası kabul olunur.
 25. gece teravih namazını kılan: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler. Kabir azabı kaldırılır, Kabir azabı üstünden kaldırılır. Kabir azabı görmez.
 26. gece teravih namazını kılanı HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar. 40 yıl ibadet etmiş sevabı verilir.
 27. gece teravih namazını kılana ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun emriyle cehennemin kapıları kapanır. Bu gece umulur ki Kadir gecesidir.80 yıl ibadet etmiş gibi olur. Bu Gece teravih kılan kişi korkunç sıratı, yıldırım gibi geçip Cennete vasıl olur.
 28. gece teravih namazını kılanaALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer. Cennet-i ala da bin derece verilir.
 29. gece teravih namazını kılana Hazret-i Eyyüb'ün (aleyhisselam) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır. Bin defa haccedip bin haccı kabul olmuş sevabı alır.
 30. gece teravih namazını kılana: HZALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir:

“Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır”

ALLAHU AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU CELLE CELALUHU buyurdu ki:

“İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim.

Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim”

Sonra Allahu TEALAA Hz. emreder ki;

O kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

30.gece teravih namazı kılana HZ. ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU ‘Ey kulum, cennetime gir, cennet meyvelerimden ye, selsebil ırmağında yıkan, Kevser ırmağından su iç, ben senin Allah’ınım sende benim kulumsun.’ diye hitap eder

 

 

SIRADAKİ HABER