Dini bilgiler Tevbe Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tevbe Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Tevbe Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tevbe Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Tevbe Suresi Anlamı, Meali ve Diyanet Tefsiri (Tevbe Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu)

Tevbe suresi literatürde Berâe suresi olarak da bilinmektedir. İslam ansiklopedisinde tevbe suresiyle ilgili çok sayıda bilgilere rastlanmaktadır. Bu bilgilere göre surenin tamamı Medine'de indirilmiştir. Bu indiriliş sırasına göre tevbe suresi 113.suredir. Bu sure tevbe ismini 104. ayetinden almaktadır. Çünkü bu ayetinde özellikle Allah'ın kendisine samimiyetle inanarak tövbe edenleri affedeceği bildirilmektedir. Tevbe suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça) Tevbe suresi Tefsiri, meali, fazileti ve anlamını detayları ile derledik.

Kuranı Kerim-i baştan sona okumuş insanlar Türkçe anlamını da bilmek koşuluyla mutlaka yer alan sureleri bilmektedir. Kuranı Kerimde yer alan binlerce sureden bir tanesi de Tevbe suresidir. Hatta bu sure isminden dolayı çok sayıda Müslümanın da dikkatini çekmektedir. Bireyler tarafından oldukça uzun bir sure olmasıyla da bilinmektedir.

Tevbe suresi okunuşu (Türkçe ve Arapça)

Tevbe veya diğer ismiyle Berâe Suresi Kuranı Kerim'in dokuzuncu suresidir. Bu sure tam olarak 129 adet ayetten meydana gelmektedir. Her ayetin ayrı bir anlamı ve tefsiri yapılmaktadır. Bu sebepten dolayı bu başlık altında tevbe suresinin önemli olan ayetlerine yer vereceğiz. Tevbe suresinin Arapça okunuşuna Kuranı kerim ve çeşitli İslam kitaplarından ulaşabilirsiniz.

İşte tevbe suresinin bazı ayetlerinin Türkçe okunuşu da şöyledir:

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kunu meas sadikıyn. (119.ayet)

Ve emmellezıne fı kulubihim meradnu fe zadethüm ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun. (125.ayet)

Ve aharuna'terafu bi zünubbihim haletu amelen salihav ve ahara seyyia asellahü ey yetube aleyhim innellahe ğafurur rahıym. (102.ayet)

Radu bi ey yekunu meal havalifi ve tubia ala kulubihim fehüm la yefkahun. (87.ayet)

Felemma atahüm min fadlihı behılu bihı ve tevellev ve hüm mu'ridun. (76.ayet)

Tevbe suresi tefsiri

Berâe kelimesi Türkçede berat ismiyle anılmaktadır. Bu isim bilindiği gibi tevbe suresinin de diğer bir adıdır. Berat kelimesi kötülükten uzak durmak, bir işten ya da sorumluluktan sıyrılmak anlamlarındadır. Duru hale gelmek gibi anlamı da vardır. Kısacası Berâe suçsuz ve borçsuz olmayı ifade eder. Dolayısıyla sure de bu konulara değinmektedir.

Bu kelime surenin birinci ayetinde geçmektedir. Birinci ayette bir antlaşmadan söz edilmektedir ve Allah'ın yapılan bu antlaşmada taraf olmayacağı bildirilmektedir. Hz. Muhammet'in taraf olma durumu da bu surede Müslümanları temsil etmek içindir denmiştir. Diğer ayetlerde Allah'ın ve Hz. Muhammet'in müşriklerle bir bağının olamayacağı anlatılmaktadır.

Tevbe suresi meali

Tevbe suresinin mealine birinci ayetini açıklayarak başlayalım. İlk ayette yeryüzünde dört ay daha dolaşın denmiştir. Allah aciz kalmaz ve inkarcıları perişan eder ifadeleri yer almaktadır. Surenin üçüncü ayetinde hüküm dışında kalan Müslümanlardan bahsetmektedir. Dördüncü ayette ise Allah'a ortak koşanların haram aylar çıktıktan sonra görüldüğü yerde öldürün denmiştir. Genel anlamda surede tövbe etmekten, Allah'a karşı gelenlerden ve Müslümanlardan bahsedilmektedir.

Tevbe suresi fazileti

Tevbe suresinde Allah'ın rahim ve gafur sıfatları hatırlatılmaktadır. Bu sebepten dolayı da bu sure en faziletli sureler arasındadır. Müslümanlar kesin bir dille uyarılır. Küfür ve şirk içerisine düşmüş müminlerle dost olunmaması gerektiği söylenir. İslamiyet için önemli olanın sebep birliği olduğu dile getirilir. Her Müslümanın renk, dil ve ırk ayrımı yapmadan kardeş olduğu anlatılır. Bu durum zaten Hz. Muhammet'in veda hutbesinde de vardır. Surede Hristiyan ve Yahudi olan insanların Allah'a karşı işlemiş olduğu günahlar bildirilir. Şirkin en büyük günah olduğu ve şirkten uzak durulması gerektiği söylenmektedir.

Tevbe suresi anlamı

Tevbe suresinin anlamı incelendiğinde karşımıza 60. ayette olacak şekilde Allah'ın sıfatları çıkar. Aynı zamanda zekat ve sadaka vermenin Müslümanlar için önemli ve farz olduğu söylenir. Surede anlatılanlarda vurgulanan yardıma muhtaçlara, yoksullara ve yolda kalmışlara yardımın edilmesinin önemidir. Genel olarak tövbe etmenin önemi anlatıldığı için sure bu ismi almıştır. Manevi sıkıntılar, hastalıklar ve şifa için de okunmaktadır. Günahlarından arınmak ve bu günahlardan tövbe etmek isteyen Müslümanlar bu sureyle Allah'a yakınlaşmaktadır.

 

İlgili Haber
SIRADAKİ HABER