T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2024/117 TLMT.

 

Örnek No:55*

T.C.
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/117 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/117 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz
:İstanbul, Bayrampaşa, Sağmalcılar mah., Köy İçi , 24431 Parsel No , Bodrum+Zemin Kat, 7 nolu Depolu Dükkanın 1/4 hissesi
Adresi : Orta Mahallesi, Bağlar Caddesi No: 24-26 K: Zemin 7 Numaralı Dükkan Bayrampaşa
Kıymeti : 1.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:30

17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02036167