Beden SağlığıHangi tiroid nodüllerinde ameliyat gereklidir?

Hangi tiroid nodüllerinde ameliyat gereklidir?

Hangi tiroid nodüllerinde ameliyat gereklidir?

Tiroidin bir ya da birkaç bölgesinde ortaya çıkan yumrulardan oluşan tiroid nodülü kadınlarda sık görülüyor. Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Yetkin, troid nodüllerinde ameliyat kararı aldıran nedenleri anlattı. Peki, Hangi tiroid nodüllerinde ameliyat gereklidir?

Tiroit nodülleri kadınlarda erkeklere nazaran 4-5 kat daha fazla görülüyor. Kadınlarda neden daha sık ortaya çıktığı konusunda kesin bir bilgi olmasa da bunda hormonal faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Toplumda tiroit nodülü tespit edildiğinde tek çözümün ameliyat olduğuna dair bir kanı var. Oysa bu yaygın inanışın aksine her tiroit nodülünün ameliyatla alınması gerekmiyor.

Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Yetkin, tiroid nodüllerinde ameliyat kararı aldıran nedenleri anlattı.

Tiroid nodülü nedir?

Tiroidin bir ya da birkaç bölgesinde ortaya çıkan yumrulara tiroid nodülü denir. Tiroid nodülü kadınlarda daha sık görülür. Tek ya da çok sayıda olabilir. Tiroid nodülünün belirtileri nodülün büyüklüğüne ve tiroidin çalışmasında bozukluğa neden olup olmadığına göre değişir. Tiroid nodülü küçükse ve Tiroid normal çalışıyorsa, hastaların büyük çoğunluğunda herhangi bir şikayete yol açmaz.

Hangi tiroid nodüllerinde ameliyat gereklidir

Tiroid nodülü saptanınca hemen ameliyat edilmeli mi?

Tabiki hayır. Ancak incelenmesi gereken bazı noktalar var. Önce hastanın klinik öyküsünden başlanmalıdır.

· Çocuklukta boyun bölgesine radyasyon uygulanması yapılmış mı muhakkak sorgulanmalıdır. Eğer boyun bölgesine radyasyon uygulanmışsa bu nodüller ameliyat edilmelidir.

· Ailesinde tiroid kanserli birey olması da önemlidir.

· Tiriod nodülü veya nodüller, hipertiroidiye yani zehirli guatra yol açıyorsa önce ilaç tedavisi ile tiroid fonksiyonları normale getirilmeli, arkasından ameliyat edilmelidir. Nodülün zehirli guatra neden olup olmadığı kan testinde T3, T4 ve TSH hormonlarının seviyesine bakılarak kolaylıkla anlaşılabilir.

· Nodülün hızla büyümesi, nodülün sert olması, boyunda lenf bezlerinde şişme olması, ses kısıklığı, boğazda gıcık hissi, öksürük ve hatta yutma güçlüğü yapması yine hastayı ve hekimi tiroid kanseri açısından uyarmalıdır. Bu hastalarda nodülden ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak nodülde kanser olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

· Tiroid ultrasonografisinde nodülün görünümünün kanser açısından şüpheli olması veya büyüklüğünün 1.5 cm’in üzerinde olması , nodülden iğne biyopsisi yapılmasını gerektirir. İğne biyopsisi sonucunda kanser saptanan veya kanser şüphesi bulunan nodüller ameliyat edilmelidir.

Kanser şüphesi varsa mutlaka araştırılmalı

Kısaca özetleyecek olursak

· Nodüler guatrda, tiroid fazla çalışıyorsa (Zehirli guatr varsa)

· Nodüler guatrda tiroid hormonları normal ise nodüllerde kanser veya kanser şüphesi varsa

· Hastada boyun bölgesine daha önce farklı sebeplerle radyoterapi yapılmışsa,

· Nodül çapı 4 cm’nin üzerindeyse,

· Nodüllerde hızlı büyüme saptanırsa, ameliyat gerekir.

SIRADAKİ HABER