Sağlık Dünyada ikinci en büyük engellilik sebebi: Depresyon

Dünyada ikinci en büyük engellilik sebebi: Depresyon

Dünyada ikinci en büyük engellilik sebebi: Depresyon

Yeni bir araştırma dünya çapında engelli nüfus içinde birinci grubu sırt ağrısı çekenlerin, ikinci sırayı ise depresyondakilerin oluşturduğunu gösteriyor

Araştırmanın yayımlandığı PLOS adlı tıp dergisinde, uzmanlar depresyonun küresel bir sağlık önceliği olarak ele alınması çağrısı yaptılar.

Yapılan çalışmada klinik depresyon yani tıbbi müdahale gerektiren depresyon, kişinin normal bir yaşam sürdürmesine engel oluşturan 200 diğer hastalıkla karşılaştırıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak depresyon geçiren insanların çok küçük bir kısmının tedavi gördüğüne dikkat çekiyor.

Depresyon, engelliliğe yol açan hastalıklar listesinde ikinci sıraya yerleşti ama depresyonun etkileri ülkeden ülkeye farklılaşıyor. Örneğin ağır depresyon oranı en yüksek olan ülke Afganistan, en düşük olan ülke ise Japonya.

Britanya'da ise hastalıklı geçirilen yıllar açısından depresyon engellilik yaratan hastalıklar listesinin üçüncü sırasında.

FAKİR ÜLKELERDE DAHA FAZLA

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Queensland Kamu Sağlığı Üniversitesi'nden Dr. Alize Ferrari, BBC'ye "Depresyon büyük bir problem ve kesinlikle daha ciddi bir şekilde üzerine eğilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Dr. Ferrari, "Hastalığın kendisi hakkında farkındalık yaratmak ve başarılı tedavi yolları önermek konusunda daha yapılacak çok şey var." diyor ve genel inanışın tersine depresyonun zengin ülkelerde azaldığına işaret ediyor: "Her ülkeye düşen yük farklı. Depresyon oranı, düşük ve orta gelirli ülkelerde daha yüksek, daha yüksek gelirli ülkelerde daha düşük."

Siyasetçilerin konunun öncelenmesinde büyük rol oynadığını belirten Dr. Ferrari bunun dışında da çok iş oduğunu vurguluyor.

En önemli zorluklardan biri de akıl sağlığı konusuna yüklenen anlamlar ve hassasiyet.

Şöyle diyor Dr Ferrari: "Bu engellilik algısındaki farklılıklarda da ortaya çıkıyor. Bir kişinin engellilik diye gördüğü bir şeyi, başka bir ülkede bir başkası görmeyebilir. Burada bir çok kültürel yorum farklılığı devreye giriyor. Bu da sorunun boyutları, belirtileri ve nasıl tanınacağı konusunda farkındalık yaratmanın önemi daha da açık bir şekilde ortaya çıkmış oluyor."

Son araştırmada 2010 yılına ait veriler, 1990 ve 2000'de yapılmış benzer çalışmalarla karşılaştırmalı olarak küresel depresyonun yaygınlığını değerlendiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü WHO yakınlarda dünya çapında politikaya yön veren kesimlerde farkındalığı artırmayı hedefleyen bir küresel akıl sağlığı eylem planını uygulamaya başladı.

2

SIRADAKİ HABER