Seçtiğiniz okul yeterince güvenli ve güvenlikli mi?

Seçtiğiniz okul yeterince güvenli ve güvenlikli mi?

Özel okulların en büyük avantajlarından biri 'Güvenli Okul- Güvenlikli Okul' olmaya özen göstermeleridir

29 Nisan 2016, Cuma 05:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Okullarda yaşanan en büyük sorunların başında şiddet, saldırganlık, zorbalık gelmektedir. Öğrenci-öğrenci ya da öğretmen-öğrenci, öğretmen-veli arasında yaşanan bu sorunların çözümünde olumlu okul iklimi yaratabilmek önemli bir yer tutar. Olumlu okul iklimi yaratabilmek ise ancak güvene dayalı ilişkilerin bulunduğu bir başka deyişle ‘Güvenli Okul’ yaratabilmekle mümkündür. 

Güvenli okul, öğrencisiyle velisiyle okul çalışanlarıyla olumlu ilişkiler ve olumlu iletişimden söz edilen okuldur. Okul ortamında yöneticilerin öğretmenlerin, okul çalışanlarının öğrencilerle arasında olumlu ilişkilerin olduğu, anlayışlı, destekleyici tutum ve davranışların sergilendiği, öğrencilerin korunduğu ve kollandığı, kapsandığı bir ortam söz konusudur.

Güvenlikli okulda bunlar olur

Öğrenciler bulundukları ortamda birey olarak tanınırlar, değer görürler, destek görürler,

Öğrenciler kendilerini ifade edebilir, istek ve beklentilerini dile getirebilirler,

Kendilerinin dinleneceğini, önemseneceği, dikkate alınacağını bilir ve bunu hissederler.

Okul ortamında öğrencilerin sadece akademik başarısıyla ilgilenilmez, sosyal ve duygusal gelişimini de sağlamaya yönelik programlar büyük yer tutar. 

Bütün öğrencilere adil davranılır ve gelişimsel görevlerini yerine getirebileceği sorumluluklar verilir.

Haklar ve sorumluluklar anlayışı birlikte kazandırılmaya çalışılır.

Öğrenci-öğretmen-veli iletişim ve işbirliğinin öğrencilerin gelişiminde önkoşul olduğu kabul edilerek hareket edilir, yıl içinde süreklilik göstermesi sağlanır. Sonuç olarak; Öğrenciler, öğretmenler, okul çalışanları, okul idaresi arasında güvenli bir iletişim vardır. Bu iletişimin iyi ve güvenli olması okulun genel iklimine yansır ve her türlü problemlerin çözümünü oldukça kolaylaştırır.

GÜVENLİKLİ OKULLARIN OLMAZSA OLMAZ 10 ŞARTI

Bahçeşehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programı Genel Koordinatörü Eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk, güvenlikli bir okulun ‘olmazsa olmaz’ şartlarını şöyle sıraladı:

1- Okul bina ve eklerinin tasarımı ve kullanımı güvenlidir.

2- Okulda, güçlü bir liderlik ve kendini işine adamış okul paydaşlarının bulunduğu bir yapı vardır.

3- Güvenli ve olumlu bir okul iklimine sahiptir.

4- Akademik ve sosyal başarıya odaklılık esastır.

5- Okul paydaşlarının okula bağlılığı ve aidiyet duygusu üst düzeydedir.

6- Öğrenci davranışları ile ilgili kurallar eşit ve tutarlı olarak uygulanır.

7- Okul-aile-toplum iş birliği gelişmiştir.

8- Güçlü bir Okul Güvenlik Yönetimi vardır. Okul güvenliğini sağlamaya ve sürdürmeye yönelik politikalar tutarlı olarak uygulanır.

9- Kapsamlı ‘Acil Durum Planı ve Kriz Yönetimi’ oluşturulur.

10- Ailelere ve öğrencilere ‘Değerler Eğitimi’ verilir. Din, ahlak, adalet, sorumluluk, saygı, özgüven, yardımseverlik gibi toplumda kabul gören ortak değerlerin kazandırılması sağlanır. Bireysel farklılıklara saygı duyulur.

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt