16.Kasım.2018

ÇEŞİTLİ

DUYURU

BİZ Hacı Agop Kuyumcu,

EVLATLARIM ve ailem olarak aşağıda ismi geçen

CENK Tatiyos Kuyumcu ile

UZAKTAN yakından Maddi Manevi hiçbir ilişkimiz olmadığı gibi hiçbir borcumuzda yoktur.

3. kişilere duyrulur.

İNŞAAT İŞİ YAPILACAKTIR

TAŞINMAZ onarım ve restorasyon inşaat işi yapılacaktır.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Ahilik Vakfı

1- Mülkiyeti vakfımıza ait Ankara ili, Altındağ ilçesi, Akalar Mahallesinde kain, imarın 427 Ada, 21 Parselinde kayıtlı yapının 3386 ve 5226 sayılı Kanunlar ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu hükümleri kapsamında onarım ve restorasyon çalışmasının yapılarak yaşanabilir bir yapı haline getirilmesi işiyle ilgili kapalı zarf usulü teklif alınacaktır. Teklif vermek isteyenlerin beş iş günü içinde vakfımıza müracaatı gerekmektedir.

2- İhale ile ilgili teknik şartname ve ekleri Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Ahilik Vakfı ''Işıklar Caddesi No:6/2 Ulus Altındağ/ Ankara'' adresinden alınabilir.