SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? İşte İstihdam teşvikinden yararlanmanın yolları…

SGK potansiyel teşvik sorgulama ekranı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018’de erişime açılmıştı. Uygulama, işverenler, sigortalıların hangi prim teşvikleri kapsamına girdiğini kontrol edebilmelerine imkan sağlıyor. 2019 yılı İstihdam Seferberliği kapsamında girişimcilere farklı teşvikler sunuluyor. Peki, SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? İşte, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” ekranı hakkında detaylar…

13 Mart 2019, Çarşamba 13:33 Son Güncelleme:
A A
SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? İşte İstihdam teşvikinden yararlanmanın yolları…

"Burası Türkiye, Burada İş Var" sloganıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası, iş dünyasına ve girişimcilere ve işverene farklı teşvikler sunuyor. Peki, SGK teşvik sorgulama nasıl yapılır? İşte Potansiyel Teşvik sorgulama ile ilgili detaylar…

İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ NEDİR?

Nisan ayı sonuna kadar işverenlerin sağlayacağı her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca iş verenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devlet karşılıyor. İş veren cebinden sıfır maliyetle bir işsizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devlet sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 lirayı devlet karşılayacak. İşverenler sadece çalışanın ücretini ödeyecek. İşe alınacak kişi kadın, genç veya engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzatılıyor. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 lira olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 lira olarak verilecek."

SİGORTALI YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLAR:

• Sigortalıların; işe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, 

• İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

•  1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, 

gerekmektedir.

İŞYERİ YÖNÜNDEN ARANILAN ŞARTLAR: 

• Özel sektör işverenine ait olması,

•  Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması, 

•  Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, 

•  Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, 

• Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, 

•  Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekiyor.

DESTEK SÜRESİ

2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacak.

KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN TEŞVİKİ

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

FAYDALANMA ŞARTLARI 

Kişinin son 6 aydır işsiz olması 

Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

Özel sektör işvereni olması

FAYDALANMA SÜRESİ

18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK

İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.

İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (524,47 TL) Hazinece karşılanıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

5510 sayılı Kanunun geçici 78 inci maddesi kapsamında uygulanan Asgari Ücret Desteği 2019 yılı boyunca devam ediyor.

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar ise özel sektör işyeri işverenleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen kamu idareleri dışında kalan diğer kamu işyeri işverenleri bu destekten yararlanabilecek.  Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları(MYÖ) hükümleri uygulanan sigortalılar olarak belirlendi.

Destek Tutarı da SGK’nın sitesinde şöyle ifade edildi: 2019 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için 2018 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 102 TL (6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 203 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı aşılmamak kaydıyla 2019 yılında cari ayda bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının, 2019 yılında tescil edilen işyerleri için ise destek kapsamına giren tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının, 2018 yılı Ocak ila Kasım aylarında/dönemlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı sayısı ortalaması; 500’ün altında olan işyerleri için günlük 5 TL, 500 ve üzerinde olan işyerlerinde ise 3,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği verilecek.

SGK’dan yapılan açıklamada; “Söz konusu ekrana, www.sgk.gov.tr adresinden ” E-SGK”, “İşveren”, “İşveren Sistemi”, “Uygulamaya Giriş”, “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, “Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişilebileceği gibi http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/isveren/Ilgili+Diger+Uygulamalar/isveren_sistemi linki üzerinden de erişilebiliyor.

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Fetullah Gülen'e en yakın isim Yusuf Bekmezci tutuklandı