Siyaset Meclis HSYK teklifini görüşecek

Meclis HSYK teklifini görüşecek

Meclis HSYK teklifini görüşecek

TBMM bu hafta Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasa teklifi için mesai yapacak

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ile ilgili yasa teklifi, Komisyon'daki uzun süren görüşmelerin ardından bu kez TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geliyor. Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek olan teklif, 6 ayrı kanunda değişiklik yapıyor.

Teklifle, hakim ve savcıların, dış temsilciliklerde, uluslararası mahkeme veya kuruluşlarda muvafakatleri alınarak görevlendirilmesi Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak. Hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri Türkiye Adalet Akademisi'nce yaptırılacak. Üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağını HSYK Başkanı belirleyecek. HSYK personeli, naklen veya açıktan atama yoluyla atanabilecek. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılacak.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı, Genel Kurulun toplantı günlerini tespit edecek. Başkan, gereken hallerde veya üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, en az 17 üyeyle toplanacak ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Teklifle, HSYK'nın görev ve yetkilerinde değişiklik yapılıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'da görev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona erecek. Ayrıca, Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri de bitecek.

Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri HSYK Başkanı tarafından yapılacak. Bunlar hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerde Başkan, daire başkanlarından birine ön inceleme yaptırabilecek.

Başkan suç ihbar veya şikayetini doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verecek.

Teklif, Anayasa Mahkemesi'ne yüksek mahkemelerden Cumhurbaşkanı'nca seçilecek üye adaylarının belirlenmesi usulünü de değiştiriyor.

Genel Kurul, teklifi 21 Ocak Salı gününden itibaren görüşmeye başlayacak ve yasalaştırmak için 24 Ocak Cuma günü de dahil olmak üzere geç saatlere kadar çalışacak.

Komisyonlar

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak.

Anayasa Komisyonu, 9 üyesinin talebi üzerine yarın HSYK teklifini "tali komisyon" olarak yarın görüşecek.

Dışişleri Komisyonu, 22 Ocak Çarşamba günü yapacağı toplantıda, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa tasarılarını ele alacak.

Dopingle ilgili Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek.

AA

SIRADAKİ HABER