Uğur Okulları TEOG ikinci dönem sınavlarını değerlendirdi

TEOG ortak sınavının ikinci dönem sınavlarını Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri değerlendirdi

27 Nisan 2017, Perşembe 15:30
A A
Uğur Okulları TEOG ikinci dönem sınavlarını değerlendirdi
Türkçe Bölüm Başkanı Handan Büke:

TEOG 2 Türkçe sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur.

20 Türkçe sorusunun kazanım dağılımı şöyledir:

1. Sözcük ile sözün cümleye kattığı anlamlar ve söz sanatları: 3 Soru

2. Cümlede anlam ilişkileri ve özellikleri ile cümlenin metne katkısı: 3 Soru

3. Paragrafta anlam; yapı, yardımcı düşünce, ana düşünce, şiirde hakim olan duygu, metinde anlatıcı kişi,metnin dil ve anlatımı: 7 Soru

4. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları: 1 Soru

5. Yazınsal türler: 1 Soru

6. Dil bilgisi kazanımlarından cümlede vurgulanan öge, eylemde çatı ve cümle türleri: 3 Soru

7. Yazım bilgisi kazanımlarından  de/da’ nın  yazımı: 1 Soru

8. Noktalama işaretleri kazanımlarından: 1 Soru

Bu sorulardan dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzdadır. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği tarzdadır.  Anlam bilgisi soruları ise her yıl olduğu gibi sınavın büyük bir kısmını oluşturmuştur. Metinlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Metinlerin uzunluğu orta düzeydedir. Kolaylıkla sonuca ulaşılabilir tarzda hazırlanılmıştır. TEOG 1 sınavına göre daha kolay sorulara yer verilmiştir. TEOG1 Türkçe sınavındaki soruların kazanım dağılımıyla TEOG 2 Türkçe sınavındaki soruların kazanım dağılımı benzer niteliktedir. TEOG 2 sınavı, sorulardaki konu dağılımı bakımından incelendiğinde TEOG 1 sınavının konularını içerdiği ve TEOG 2 kazanımları içinde yer alan “cümle türleri, eylemde çatı, cümle vurgusu, cümlenin ifade ettiği anlamlar ve cümlede hakim olan duygu” konularına da yer verildiği görülmüştür. TEOG sınavı kazanımlarından deyim-atasözü-özdeyiş ve fiilimsi sorularına yer verilmediği görülmüştür. TEOG 2 sınav soruları beklenen tarzda gelmiş olup herhangi bir sürprize yer verilmemiştir.

Matematik Bölüm Başkanı Zuhal Namlısoy:

TEOG 2 sınavında Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına uygun, temel kazanım bilgisi içeren sorular sorulmuştur.
Sorulardaki konu dağılımı 8. Sınıf müfredatının ilk ve son konuları arasındaki bütün konuları içermektedir.

Geometri sorularında kareköklü sayıların kullanılması gibi sorularda konular arası geçişler yapılmıştır.
Sınavda, bilginin ve akıl yürütmenin bir arada kullanıldığı dikkatli okunulması gereken soruların yanı sıra her öğrencinin çözebileceği açık, net ve anlaşılır sorular sorulmuştur.

Sonuç olarak beklenen düzeyde bir sınav oluşturulmuştur.
 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Mesut Özdemir:

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun, açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmıştır. Sınavda hatalı soru bulunmuyor. Genel olarak kazanımlara hakim olan öğrencilerin yapabileceği; zorluk seviyesi orta derecede olan bir sınav oldu. Sorular (iki üç soru hariç) daha çok kazanımlarla ilgili ayet, hadis ve paragraflardan sonuç çıkarmaya yönelik hazırlanmış.

Sınavın içeriği; “Kaza ve Kader” “ Zekat, Hac ve Kurban İbadeti” “Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar” “ Kur’an’da Akıl ve Bilgi” “İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar”dır.
 
Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat:

2016-2017 Eğitim – Öğretim yılının 2. döneminde MEB tarafından 27 Nisan 2017 tarihinde uygulanan 2. TEOG sınavında Fen Bilimleri testindeki sorular Milli Eğitim müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredat dışı soru sorulmamıştır.

Sınavın konu dağılımı 1. TOEG sınavına göre daha geniş kapsamlıdır.TEOG- 1 konuları dışındaki tüm ünitelerden sorular sorulmuştur.Bu yıl 8. Sınıfların Müfredatı değiştiği için 1. TEOG ta olduğu gibi öğrenciler bazı sorularla ilk defa karşılaşmışlardır.

Soruların içeriğine bakacak olursak; ünite soruları beklenilen düzeyde olup sorularda bilgi ile beraber dikkatinde ölçüldüğünü görmekteyiz. Sorular daha çok görsel açıdan zengindir. Deney düzeneğinin,grafiklerin kullanıldığını görmekteyiz. Sınavda birkaç tane çeldirici soru bulunmaktadır.İşlem gerektiren soru yoktur.Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmıştır.  Sınav genel olarak orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşmuştur.
 
Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2017’de düzenlenen 2. Dönem TEOG sınavının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde;

Müfredat dışı bir sorunun sınavda yer almadığı, soruların MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olduğu görülmüştür.
Ağırlıklı olarak Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük ünitelerinden sorular sorulmuştur. 1.Dönem TEOG konularından ise sadece bir iki soru sorulmuştur.

Soruların bilgiden ziyade bilgi ve bilgiyi yorumlama ile kavram bilgisine yönelik olduğu, eşleştirme tarzında soruların da sınavda yer aldığı görülmüştür.

Sınavda İzmir İktisat Kongresi ve Sakarya Savaşı ile ilgili sorular bilgi ve bilgiyi yorumlama şeklinde sorulmuştur. Ayrıca ‘’milli egemenlik’’ kavramı ile ilgili öğrencilerimizin kavram bilgisini yoklamaya yönelik soru da sınavda yer almıştır. Yine sınavda Atatürk İlke ve İnkılaplarının dayandığı temel esasların ilkeler ile eşleştirilmesine yönelik öğrencilerimizin dikkatli olmasını gerektiren bir soru da bulunmaktadır.

İngilizce Bölüm Başkanı Hüseyin Ala:

İngilizce sınavında MEB müfredatına uygun kazanımlar sınanmıştır. Herhangi müfredat dışı bir soru sorulmamış ve yeni bir soru türüne yer verilmemiştir. TEOG 1 kapsamındaki sorulara daha az yer verilmiştir.
Sorular öğrencilerin iletişim becerilerini ölçmeye odaklanmış, kolayca anlayabilecekleri ve yorumlayabilecekleri şekilde hazırlanmıştır. Öğrenciler, soru kökleri açık ve anlaşılır, çok ciddi çeldiricilerin olmadığı bir testle karşılaşmıştır. Pedagojik açıdan da öğrenci düzeyine uygun olan testte sadece iki soru yeniden ifade etme ve yorumlayabilme becerileri gerektirmesi açısından seçici niteliktedir. Sınav genelinde yabancı dil kelime bilgisinin ve cümlenin tamamına yönelik anlama ve yorumlama becerisinin ön plana çıktığı görülmüştür. Testin orta seviye zorlukta olduğu söylenebilir.
 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi:

Genel bir değerlendirme yapacak olursak 26-27 Nisan’da yapılan TEOG-2 sınavı TEOG-1 den daha kolaydı sonucuna ulaşabiliriz. Özellikle TEOG-1 de Türkçe’nin zor olması sebebiyle öğrenciler diğer iki oturum olan Matematik ve Din Kültürü sınavlarına moralleri bozuk girdiler. TEOG-2 de ise iki günün de ilk sınavları olan Türkçe ve Fen Bilgisinin beklenenden daha kolay gelmesi sebebiyle öğrenciler iki günde oturumlara moralleri yüksek devam ettiler. Dolayısıyla ilk oturumların kolay olması devam eden sınavlarda çocukların moralleri açısından oldukça önemli. Din Kültürünün çeldirici olduğu söylenmesine rağmen ilk günün son oturumu olması sebebiyle ertesi gün olan oturumları psikolojik olarak etkilemediği gözlemlenmiştir. 

Müfredat dışı sürpriz soru olmaması sebebiyle öğrenciler sınav esnasında demoralize olmamıştır. Bu sebeple müfredata bağlı kalınarak sorulan sorular ve öğrencinin sınav esnasında moralinin bozulmaması hem o anki hem de devam eden oturumlar için oldukça önemli bir motivasyon sebebidir.
 
Öğrencilerin TEOG-1 de sınav streslerini aşmaları da TEOG-2 deki rahatlıkları ve başarıları için oldukça önemlidir. Değerlendirmeler ışığında TEOG-2’nin ve TEOG’-1’in aynı derecede yerleştirmeyi etkilemesi öğrenciler açısından dezavantajdır. TEOG-1’de ilk kez bu derece önemli bir sınavla karşılaşan öğrencinin stresi TEOG-2‘ye göre daha fazla olduğu için TEOG-2’nin yerleştirmeye etkisi daha fazla olmalıdır. %50 - %50 olan TEOG-1 ve TEOG-2 etkisi, TEOG-1 %40 – TEOG-2 %60 şeklinde düzenlenebilir.
 
Son olarak TEOG 2‘nin TEOG 1’e göre daha kolay olması ve öğrencilerin TEOG 1’de streslerini aşmaları sebebiyle TEOG 2 sınavı öğrencileri psikolojik açıdan zorlayan bir sınav olmamıştır.
 
Sıradaki haber yükleniyor...