Üniversite sözlüğü

Üniversite sözlüğü

Lise hayatı geride kaldı. Artık üniversite ortamına girdiniz. Burada farklı akademik terimler duyacaksınız. Eğitiminiz süresince karşılaşacağınız birçok terim olacak. Tercihlerinizi yapmadan ve üniversiteli olmadan, bu terimleri bilmenizin size çok yararı olacaktır. İşte, akademik hayatınızda sıkça karsılaşacağınız terimler

06 Temmuz 2015, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

KREDi YURTLAR KURUMU (KYK): Yükseköğretim kurumlarına yerleşme başarısını gösteren ve belirli şartları taşıyan öğrencilere, burs, öğrenim kredisi, harç kredisi ve barınma imkânı sağlayan kurumdur. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun amacı yükseköğrenim öğrencilerinin; çağdas ve güvenilir barınma, beslenme, kredi/burs hizmetleriyle öğrenimlerine; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

BURS: Bir yükseköğretim kurumunda okumaya hak kazanmış başarılı ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilere, devlet kurumları, özel şirketler, dernekler, vakıflar tarafından verilen karşılıksız paradır.

HARÇ: Yükseköğretim öğrencilerinin dönem başlarında ödemek zorunda olduğu katkı payı.

ÖĞRENiM KREDiSi: Bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin maddi yönden desteklenmesi amacıyla kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince (4 yıl) verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenciye üç ayda bir ödeme yapılır ve öğrenci mezun olduktan 2 yıl sonra aylık taksitler seklinde borcunu öder.

KATKI KREDiSi (HARÇ): Katkı kredisinde, öğrenim kredisinden farklı olarak öğrenciye nakit para ödenmez, ancak öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu dönemlik harç miktarı devlet tarafından karşılanır. Borcun geri ödenmesinde öğrenim kredisinde uygulanan yöntem aynen uygulanır.

YATAY GEÇIS: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir fakülte veya bölümünden başka bir yükseköğretim kurumunun aynı fakülte veya bölümüne yapılan geçişlere yatay geçis denir.

SINAVSIZ GEÇİS: Meslek Liselerinde okuyan ya da bu okullardan mezun olan öğrencilerin, kendi bölümlerinin devamı niteliğinde olan ve ÖSYM'ce belirlenmiş meslek yüksek okullarına, sırasıyla mezuniyet yılı, okul türü, METEB, diploma notu ve son olarak da doğum tarihleri baz alınarak yapılan bir elemeden sonra sınavsız olarak yerleştirilmesidir.

DiKEY GEÇiŞ: Iki yıllık eğitim sonunda önlisans diploması veren meslek yüksek okullarını bitiren öğrencilerin aynı yüksekögretim kurumunun veya baska üniversitelerin 4 yıllık lisans egitimi veren ilgili bölümlerine, ÖSYM tarafından uygulanan DGS'yi (Dikey Geçis Sınavı) kazandıktan sonra geçmelerine dikey geçis denir.

YÜKSEKOKUL: Çesitli meslek kolları için kalifiye eleman yetistiren yüksekögretim kurumu.

ENSTiTÜ: Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genellikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu.

ÖNLiSANS: Iki yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi.

LiSANS: Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece.

YÜKSEK LiSANS (MASTER): Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.

DOKTORA: Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen derece, basamak.

TEZ: Yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp, akademisyenlerden oluşan bir heyet önünde savundukları bilimsel esere tez denir.

TEZSiZ YÜKSEK LiSANS: Lisans mezunu olan kişilere mesleki konuda derin bilgi kazandırmayı ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeyi amaçlayan programdır. Pek çok alanda yapılabilen tezsiz yüksek lisans özellikle, Fen edebiyat fakültesi mezunları tarafından öğretmen olabilmek için tercih edilmektedir.

PROFESÖR: Yüksekögretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi.

DOÇENT: Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi.

YARDIMCI DOÇENT: Üniversitelerde doçentten bir önceki basamakta bulunan öğretim üyesi.

OKUTMAN: Üniversitede yabancı dil, Türkçe ve inkılap tarihi gibi ortak, zorunlu dersleri öğretmek için görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim elemanı, rektör.

ASiSTAN (ARAŞTIRMA GÖREVLiSi): Akademik piramidin ilk basamağında olan yüksek lisans ya da doktora öğrencisi.

ALES (AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EGİTİMİ GİRİŞ SINAVI): Lisans programını bitirdikten sonra eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilmek için girmek zorunda oldukları bir sınavdır.

TUS: Tıp fakültesinden mezun olan ve uzmanlık eğitimi almak isteyen pratisyen hekimlerin girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Adaylar önce İngilizce dil sınavına girerler, başarılı oldukları takdirde bilim sınavına girmeye hak kazanırlar.

TRANSKRİPT: Öğrencinin lisans eğitimi süresince almış olduğu derslerin toplamını, hangi dönemde alındığını, kaç krediye tekabül ettiğini, her dersin yılsonu puanını ve tüm derslerin yılsonu ortalamalarını içeren ayrıntılı bir karnedir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP): Bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında, eğer not ortalamaları yeterince yüksekse başka bir bölümün programını aynı zamanda takip edebilirler.

VİZE: Yüksekögretim kurumlarında uygulanan ara sınav.

FİNAL: Yüksekögretim kurumlarında uygulanan dönem sonu sınavı.

ÇAN EGRİSİ: Çan eğrisi bir not sistemidir. Öğrencinin notu ancak sınıf ortalamasının üzerinde ise ders geçmeye hak kazanır. Öğrenci sınıf ortalamasının altında kaldığı takdirde dersi tekrar almak zorundadır.

ERASMUS: Erasmus bir öğrenci değisim programıdır. Bununla üniversite öğrencilerinin diğer Avrupa ülkelerinin akademik birikimlerinden faydalanabilmeleri, üniversitelerarası dayanışmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. (Bu program 3 ila 12 ay arasında uygulanır. Misafir oldukları üniversiteler, öğrencilerden harç parası talep etmez.)

ÖRGÜN EGİTİM: Zaman ve mekân olarak belirli sınırlar içerisinde (okul niteliği taşıyan yerler) yürütülen, öğrencilerin genel ve özel bilgilerle donatıldığı belli kanunlara göre şekillendirilen eğitim biçimi.

İKİNCİ ÖĞRETİM: İkinci ögretim, birçok üniversite ve yükseköğretim kurumunda örgün eğitime paralel ve eşdeğer olarak yürütülen bir öğretim türüdür. İkinci öğretim programına kayıt yaptıran bir öğrenci aynı okulda örgün eğitim alan diger bir öğrenciye göre daha yüksek miktarda öğrenim harcı öder ve derslerine akşam saatlerinde ya da hafta sonunda devam eder.

AÇIKÖĞRETİM: Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılından beri Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bir birimdir. Örgün eğitime devam etme imkânı olmayan kişiler bu sayede üniversite tahsili yapabilmektedir. Gerekli ders araç-gereci öğrencilere posta yoluyla ulaştırılmaktadır. AÖF öğrencileri sınavlara ikamet ettikleri ilçe sınırları dâhilindeki orta öğretim kurumlarında girerler.

UZAKTAN ÖĞRETİM: Uzaktan ögretim, fiziksel olarak öğrencilerin bir derslik çatısı altında olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından (internet ve çesitli bilgisayar programları, video, grafik) yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin sanal dershane ortamında bir araya getirildikleri, planlı bir öğretim şeklidir.

ÜDS (ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI): Doktora ve doçentlik derecesi almak isteyen adayların girmek zorunda oldukları, ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan merkezi bir sınavdır. Bazı üniversitelerde yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için de zorunlu tutulmaktadır.

DENKLİK: Yurt dışında herhangi bir yükseköğretim kurumundan diploma alan bir öğrencinin aldığı lisans diplomasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde de geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurumunun (YÖK) standartlarına uygun olması, bu kurum tarafından onaylanmış bir üniversiteden alınmış olması gerekmektedir.

ÖZEL YETENEK SINAVI: Beden eğitimi ve spor yüksekokulu, Güzel sanatlar fakültesi, mesleki eğitim fakültesi gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt yaptırmak isteyen adayların girmek zorunda oldukları bir sınavdır. Özel yetenek sınavları, sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci yerleştirme işlemleri ÖSYM'den bağımsızdır.

 

Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt